ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

De Innerlijke Mens: Een introductie

Alle mensen hebben dingen gemeen

In het 'zaadje' waaruit jij bent gegroeid, zaten de genetische voorwaarden in vervat, afkomstig van jouw ouders en voorouders. Het maakt jouw fysieke 'jij' uit, met al jouw gedachten, gevoelens, en al hetgeen verder deel uitmaakt van jouw fysieke zijn. Deze aardbol wordt bevolkt door 7 miljard mensen, en iedereen is uniek verschillend van de ander. Daarom kunnen we niet met die 'verschillen' werken, noch ermee rekening houden, wél met de overeenkomsten. Want, er zijn overeenkomsten, of je nu een man bent of een vrouw. Mensen hebben nu eenmaal dingen met elkaar gemeen.

Zo streeft iedere mens op zijn of haar manier naar geluk, voorspoed, succes, welzijn, een goede gezondheid, vrijheid, gelukkige nakomelingen, een bloeiende economie, een welvaartsmaatschappij, et cetera. Het zijn de mensen die over het leven ontgoocheld zijn, die daar anders over denken en het misschien niet meer zien zitten. Met recht en rede, misschien, volgens hun persoonlijke ervaringen, hun denken, hun conditioneringen, en hun overtuigingen die zij uiteindelijk ook ergens vandaan hebben gehaald.

Uitgroeien ... Tot wie of wat?

Het 'zaadje' waaruit jij bent voortgekomen, is niet tot een boom, plant, struik of bloem uitgegroeid, maar tot een menselijk wezen.

Het woordje 'mens' kan ook weeral op tientallen manieren vertaald worden, maar wij hebben het over de 'mens met zijn mogelijkheden'. 'Mogelijkheden' schreven we, niet 'garanties'.

Met andere woorden: bij jouw geboorte werd er geen garantiebewijs meegeleverd. Elke mens is geboren met gaven en mogelijkheden, maar dit betekent niet dat die ooit volledig zullen worden ontplooid. Een Jezus is met de gave van een Jezus geboren. Hij is dan ook tot zichZelf uitgegroeid. Hij kon tot niets of niemand anders uitgroeien dan tot zichzelf, zolang hij zijn weg bewandelde.

Weet, dat jij jouw weg niet moet zoeken, want hij ligt er al! Je moet hem enkel en alleen 'ont-dekken',  'zien', en bewandelen.

Tijdens dit bewandelen bestaat de kunst er juist uit om niet van dat pad af te dwalen. Je weet al dat de geest sterk kan zijn, maar het lichaam heel zwak. Je moet de wereldse afleidingen en verleidingen trachten te weerstaan.

Weet dan ook, dat ze juist om die redenen zijn geschapen: om te zien of jouw daden daadwerkelijk gelijk zijn aan jouw woorden. Ze testen je uit. En, om terug te gaan naar het begin van onze tekst, had ik het hier wel niet over Jezus' stoffelijke gedeelte, doch over zijn innerlijke 'zijn', zijn 'Ik Ben', over datgene dat eventueel kon blijven nabestaan van zodra hij dat stoffelijke zijn van zichzelf afwierp, net als een afgedragen kleed; het zogenaamde 'Christusbewustzijn'. Hopelijk begrijp je wat ik hiermee trachtte te bedoelen.
 

Pagina 3 van 512345
Volgende pagina >
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht