ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Proza voor Eenoogje

Eenoogje,

In het openbaar heb ik je op een minder fraaie manier aangevallen.......
In het openbaar zal ik hiervoor dus ook mijn excuses aan jou moeten aanbieden.

Ik ben egoistisch en zelfgenoegzaam tegen je te keer gegaan, misschien soms ten rechte, maar steeds op een harde en koude manier, waarop ik mijn naam van love-is-all bepaald geen eer heb aangedaan.

Ik hoop dat je mijn excuses wilt aanvaarden, ik zal mijn uiterste best doen jouw schrijven te lezen op de manier zoals je het bedoelt.

Nu ik dit toch wel moeilijke bericht aan de openbaarheid heb prijsgegeven ga ik al jouw schrijven rustig met een open geest lezen en tot me door laten dringen.

... een mens kàn in een korte tijd veranderen!.....
Love-is-all

Commentaar


Eenoogje Gepost op: 26/07/2010 14:29:49
Eenoogje Van zodra een mens aan Zelfkennis doet
Komt hij tot het diepe besef dat mensen niet kunnen veranderen
Sedert geboorte werden ze door hun omgeving gevormd, beïnvloed
Dit geldt dus niet enkel voor jou, maar ook voor al de miljarden anderen.

In essentie blijft de mens dus één en dezelfde - ook al wordt hij volwassen
Wél draagt hij 1001 persoonlijkheden bij zich - eigen aan zijn karakter
Om zich, net als een geslepen vos, in elke situatie aan te kunnen passen.
Om die reden heeft hij voor elke gelegenheid een specifiek masker.

De kunst bestaat er - mijn inziens - dus uit
Dat elke mens ontdekt wie hij in wezen is
Teneinde zichzelf lief te hebben en van hieruit
Dienaren te maken van de persoonlijkheden
Die nu zijn meesters zijn in de chaos en innerlijke duisternis.

love-is-all Gepost op: 27/07/2010 11:09:02
love-is-all
Je schrijft:......Sedert geboorte werden ze door hun omgeving gevormd, beïnvloed
Dit geldt dus niet enkel voor jou, maar ook voor al de miljarden anderen.....

Eenoogje,
Dit deel begrijp ik niet:
...Als je vanaf je geboorte wordt gevormd, dan is dat ook nú nog het geval en kun je dus -mijn inziens- nog wel veranderen en wel ten goede.

Ja, je moet ontdekken wie je bent, in al zijn vormen en gedaanten en er aan werken dezen te leren beheersen, zodat ze geen meester van jou meer zijn.Eenoogje Gepost op: 27/07/2010 14:20:05
Eenoogje Je hebt het gedeeltelijk wel zeer goed begrepen,
want jouw antwoord is tot op een zeker niveau zeer juist;
De énige constante in het gehele universum is Verandering
Daarom staat er ook: dat de Persoonlijkheden, die nu over het lichaam regeren,
Misschien Dienaren kunnen worden van 'iets' in onszelf.
Maar dat 'iets' in onszelf, - noem het Essentie, Ziel - of wat dan ook
Heeft weinig kans om tot zichzelf uit te groeien zolang de persoonlijkheden
het - net als onkruid - blijven overwoekeren en het licht blijven ontnemen.

En om die reden blijft dat 'iets' in een mensenleven meestal ongewijzigd.
Daarom werken yogi, mystici, kloosterlingen, et cetera, allereerst
Aan hun Persoonlijkheden, een verzamelnaam van het woordje Ego
om er meesterschap over te verkrijgen
Om zodoende hun 'kern' te bereiken. dat 'iets' waarover ik het heb:
De 'Meester in zichzelf'.

Anders gezegd: doorheen het bos (bomen/persoonlijkheden) komen ze
Aan de twee symbolische bomen, nl.: die van 'Kennis van het Goede en het Kwade',
En aan de 'Boom des Levens', die hen het Eeuwige Leven kan schenken.
Of noem het 'Het Levenselixir', of 'De Graal' - of wat dan ook.
Opdat dat wat stof is tot stof kan vergaan - en, dat 'iets' tot iets anders.

Het is moeilijk - zelfs onmogelijk - om onstoffelijke dingen in woorden te vertalen.
Daarom gebruikt men metaforen, allegorieën, of parabels,
Die enkel en alleen maar het stoffelijke kunnen beschrijven.

Van zodra de 'Meester' volledige controle heeft over het stoffelijke lichaam
Is dat dan nog maar het begin van het zogenaamde Grote Werk.
Om die reden schreef ik ook:' De kunst bestaat er - mijn inziens - dus uit ... enzovoort'

Hopelijk ben je hier iets mee ...

love-is-all Gepost op: 29/07/2010 11:35:55
love-is-all Eenoogje,

In plaats van antwoorden, komen er bij mij steeds meer vragen bovendrijven.

Je zegt:...Het is onmogelijk om onstoffelijke dingen in woorden te vertalen...
Is het niet zo dat er wel woorden voor zijn, maar dat we niet exact over het onstoffelijke wéten en er daarom alleen maar vaag via metaforen enz. over kunnen spreken?

Nog iets: Als we meester zijn over ons stoffelijke lichaam, zijn we dat óók over ons onsterfelijke lichaam ( dat is toch onze geest?) en inherent daaraan ook volmaakt?

Als we onze tijd op aarde zien in het licht van de eeuwigheid, dan leef ik nog een paar seconden en jij een paar minuten (ik schat jouw leeftijd in de buurt van de 40 aardse jaren).

Verbeelden we ons niet dat we zo vreselijk belangrijk zijn, terwijl we maar zo'n heel klein nietsje zijn in dit totale universum?
Zijn we wel zo belangrijk als we onszelf wijsmaken?
Als ons lichaam tot stof vergaat, blijft onze geest dan leven? We hopen dat, maar kùnnen dat niet zeker weten, we zijn toch maar simpele mensen met een heel beperkt verstand.

We hebben kennis van goed en kwaad; moeten we daar wel zo blij mee zijn?
Ik weet dat ik heel cynisch kan zijn, maar moet ik blij zijn dat ik het weet of moet ik trachten daar zover afstand van te nemen dat ik het niet meer kàn zijn en het volmaakte moet nastreven? Dat is dan alleen maar liefde kunnen geven. (Dat is en blijft denk ik een loffelijk streven, maar ik moét het blijven proberen!)
Zo zal ik het restje van m'n leven hiermee wel bezig blijven.
Een oprecht vriendelijke groet van Niek.

Eenoogje Gepost op: 29/07/2010 15:14:11
Eenoogje In plaats van antwoorden, komen er bij mij steeds meer vragen bovendrijven - schrijf je, maar toch heb je voor alles een antwoord.

Je zegt:...Het is onmogelijk om onstoffelijke dingen in woorden te vertalen...

Antwoord: Is het niet zo dat er wel woorden voor zijn, maar dat we niet exact over het onstoffelijke wéten en er daarom alleen maar vaag via metaforen enz. over kunnen spreken?


Nog iets: Als we meester zijn over ons stoffelijke lichaam - zijn we dat óók over ons onsterfelijke lichaam ( Antwoord: dat is toch onze geest?) en inherent daaraan ook volmaakt?

Als we onze tijd op aarde zien in het licht van de eeuwigheid . Antwoord: dan leef ik nog een paar seconden en jij een paar minuten (ik schat jouw leeftijd in de buurt van de 40 aardse jaren).

Toevoeging aan antwoord: Verbeelden we ons niet dat we zo vreselijk belangrijk zijn, terwijl we maar zo'n heel klein nietsje zijn in dit totale universum? Zijn we wel zo belangrijk als we onszelf wijsmaken?

Als ons lichaam tot stof vergaat, blijft onze geest dan leven? Antwoord: We hopen dat, maar kùnnen dat niet zeker weten, we zijn toch maar simpele mensen met een heel beperkt verstand.

We hebben kennis van goed en kwaad; moeten we daar wel zo blij mee zijn? Ik weet dat ik heel cynisch kan zijn, maar moet ik blij zijn dat ik het weet of

Antwoord: moet ik trachten daar zover afstand van te nemen dat ik het niet meer kàn zijn en het volmaakte moet nastreven? Dat is dan alleen maar liefde kunnen geven. (Dat is en blijft denk ik een loffelijk streven, maar ik moét het blijven proberen!)

Antwoord: Zo zal ik het restje van m'n leven hiermee wel bezig blijven.

Zo zie je, beste Niek, dat in elk van jouw vragen jouw antwoorden reeds besloten liggen - en, wat voor jou dé waarheid is, is de waarheid.

love-is-all Gepost op: 31/07/2010 8:39:29
love-is-all ............Eenoogje....................

Bovenstaande waren allemaal vragen, die je klaarblijkelijk niet hebt begrepen.
Maar zand erover.

We leven beide in verschillende werelden.

Jij nog in die oude mannenwereld, waar macht, kracht, hardheid, zelfzucht en geld verzamelen en oppotten het belangrijkste zijn.

Ik heb ruim drie jaar geleden die wereld vaarwel gezegd, al maak ik nog vreselijk vaak de fout om tòch die macht en hardheid te willen.

Ik heb mijn vrouwelijke zachte kant toen ontdekt en begrepen dat mijn geest, gevoel, hart en liefde de boventoon moeten voeren en verre weg het belangrijkste zijn.

Weet je:
Jij bent nog aan het verzamelen!
Liefde kun je niet verzamelen, maar alleen weggeven en dat is een heerlijk gevoel.
Misschien krijg je daar wat van of voor terug, maar dat is helemaal niet belangrijk, het gaat om het geven.

Vergeef me mijn fouten en hardheid tegen je.

Bij deze Eenoogje, of Prometheus, of WAARzegger, of wat er verder aan je brein is ontsproten, hoop ik dat het je verdere leven goed zal gaan en verder rest me een:
.................V..A..A..R..W..E..L.....................

Eenoogje Gepost op: 1/08/2010 2:44:11
Eenoogje Beste Niek,

Natuurlijk heb ik jouw vragen best begrepen. Maar, schreef ik, jij hebt geen andere antwoorden nodig dan die van jezelf. Je weet nu eenmaal alles zoveel beter...

Ik begrijp dat je naar contacten, aandacht en genegenheid hunkert, en om die reden praat om te praten en schrijft om te schrijven. Maar spijtig genoeg heb ik daar de tijd niet voor: daarom het soort van antwoord dat je van me verkreeg.

En ja: we leven in verschillende werelden, dat wel - en geloof me: daar heb ik helemaal geen spijt van , integendeel. Anderzijds leeft elke mens grotendeels in zijn eigen leefwereldje, nietwaar?

Ook leg je zoveel woorden in mijn denken; woorden, die helemaal niet de mijne zijn. Maar ja, als je beter wil weten, mag dat.

Nooit heb ik gezegd, noch geschreven, dat ik liefde verzamel, al insinueer jij van wel.

Het feit dat 'weggeven een heerlijk gevoel is', bewijst eens temeer dat je in jouw verbeelding leeft. Liefde is een toestand van 'Zijn', en men straalt het - net als een Zon - gewoonweg uit, zonder dat men er een 'gevoel bij verkrijgt' - want, dat is iets lichamelijks.

Uitstralen is dus iets onvoorwaardelijks en er hoeft geen 'misschien krijg je daar wat van of voor terug' aan toegevoegd te worden. In jouw geval klinkt de onderliggende gedachte net als: 'voor wat, hoort wat'.

En ja, ik vergeef je jouw fouten en jouw hardheid. Maar in wezen bestaan er geen fouten, wel het inzicht dat men verkeerd bezig was en dat het tijd wordt dat men het ietwat anders aanpakt..., totdat men een soort van tevredenheid in zichzelf verwerft. Ook uitvinders maken geen fouten, maar streven naar verbetering, net als een Edison.

Tot besluit: Ook aan jou: een dikke 'Vaarwel, en het ga je goed'!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten en om een score te kunnen geven kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:  
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht