ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Geschiedenis van de filosofie

René Gude

Geschiedenis van de filosofie Type: Box
Uitgever:
Gewicht: 400 gram
Aantal Pagina's: 144
ISBN: 90-8993-019-1
ISBN-13: 978-90-8993-019-4
Categorie: Filosofie
Richtprijs: € 49,95

Korte Inhoud


'Geschiedenis van de Filosofie' + met boek `Overzicht van de geschiedenis van de filosofie` door Daan Roovers en René Gude.

Filosofie is het verlangen naar wijsheid en wijsheid is niets anders dan kennis waar je iets mee kunt. De geschiedenis van de filosofie heeft een goudmijn aan inzichten opgeleverd, van de meest alledaagse levenswijsheden tot eeuwige, onveranderlijke ideeën.

Op deze 5 cd's behandelt René Gude, directeur van de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISvW) en voormalig hoofdredacteur van Filosofie Magazine, alle bekende en minder bekende denkers, stromingen en ideeën: Van Socrates tot Peter Sloterdijk en van de Sofisten tot de Wiener Kreis.

Met dit college krijgt u een complete basisopleiding van 2500 jaar filosofie, en tevens het naslagwerk: "Kleine Geschiedenis van de Filosofie".

5 cd's - totale luisterduur circa 300 minuten - Inhoud:

cd 1. Filosofie in de Oudheid
cd 2. Geloof en rede in de Middeleeuwen en Renaissance
cd 3.. Moderne filosofie en verlichting in de 17e en 18e eeuw
cd 4.. De 19e eeuw: vooruitgang en tegengeluiden
cd 5. 20e eeuwse en hedendaagse filosofie
Boek: Kleine geschiedenis van de filosofie door René Gude en Daan Rovers

Uittreksel


Bladzijde 9: Voorwoord

Als we geboren worden weten we niet hoe we moeten leven, als we oud zijn weten we niet hoe te sterven. De vraag 'Wat is wijsheid?' moet in nieuwe situaties en andere levensfasen steeds opnieuw beantwoord worden. Gelukkig gaat dat grotendeels vanzelf, wijsheid komt met de jaren. 'Vallen en opstaan' is een doeltreffende methode om wijzer te worden, iedereen kan het. Je kunt het erbij laten, maar er zijn meer sophisticated methoden denkbaar.

Filosofiebeoefening is de tijdelijke onderbreking van het proces van trial and error.

Je laat de wereld even voor wat die is, je keert je aandacht naar binnen en je denkt na over je wereldbeeld, je manier van denken en je levensbeschouwing. Dat is wat filosofische reflectie betekent: systematisch kijken naar hoe je denkt.

Het is zinnig om stil te staan bij de wortels van het misverstand, bij de kenmerken van leugen en zelfbedrog. De meeste vergissingen maken we door onze eigen overhaaste besluitvorming. De dingen kunnen er niets aan doen dat wij denken dat ze anders zijn dan ze zijn. Dat bedoelde Epictetus met: 'Het zijn niet de dingen zelf die ons van slag maken, maar onze denkbeelden erover' Daarmee is het belang van filosofiebeoefening evident. Je moet je eigen voorstelling van zaken zo goed begrijpen, dat je er niet nodeloos door van slag raakt.

Filosofie mag de zaak niet nog ingewikkelder maken. 'Iedere filosoof die ik niet begrijp is een smeerlap', meende André Breton en daar zit iets in. Filosofie is een zogenaamde meta-activiteit, je legt er het echte leven even voor stil. De bedoeling daarvan is dat je na korte tijd fris en gesterkt het leven weer kunt oppakken en niet dat je door duistere bespiegelingen helemaal de draad kwijtraakt. Maar helemaal zonder moeite zal het ook niet gaan. We zitten nou eenmaal met ons verwarde verstand de knoopjes uit datzelfde verstand te halen, het is niet anders. Deze Kleine geschiedenis van de filosofie hoopt houvast te bieden door enig systeem aan te brengen in de ogenschijnlijk zeer uiteenlopende filosofieën.
Grote denkers hebben een eigen stijl ontwikkeld in het kijken naar wereldbeelden, manieren van denken en levensbeschouwingen. Deze drie kennisgebieden - de wereld, het denken, ons leven - tref je in een of andere vorm bij iedere filosoof aan en zij vormen het uitgangspunt van een klassieke indeling in de filosofie:

- kennis van de veranderlijke wereld (Grieks: physis)
- kennis van taal en denken (logos)
- kennis van zeden en gewoonten (ethos).

Al in de Griekse Oudheid werden deze aandachtsgebieden aangeduid als fysica (natuurleer, wetenschap), logica (taal-, kennis- en wetenschapsleer) en ethiek (leer van de gewoonten).

In iedere filosofie zijn deze elementen aanwezig, maar afzonderlijke filosofen zijn vaak te onderscheiden door de nadruk die zij op één van de gebieden leggen. Aristoteles en Descartes vertrekken bijvoorbeeld vanuit de fysica (natuurleer) en klimmen op tot een ethiek. Plato begint met Socrates in de ethiek en ontwikkelt daar uiteindelijk een natuurleer bij. Bij de filosofen Wittgenstein en Popper ligt het zwaartepunt op de logica en de wetenschapsleer.

Filosofie is de behoefte om te weten wat er te weten is; je samenhangend te kunnen uitdrukken en een helder beeld te hebben. van waar het naartoe moet. Wij hopen dat deze kleine geschiedenis u in staat stelt een paar exercities in het meest abstracte filosofische denken te maken, zonder dat u ooit het gevoel hebt de draad met het concrete leven te verliezen.

Recensie

door Tsenne Kikke
René Gude (1942) is een Nederlandse docent filosofie van de Internationale School voor Wijsbegeerte, en een publiek intellectueel die zich regelmatig mengt in maatschappelijke discussies. De nadruk in zijn werk ligt op de popularisering van de filosofie. . In zijn eigen werken grijpt hij regelmatig terug op de Grieken: hij behandelt onderwerpen door ze in te delen in het klassiek-Griekse driedeling: fysica, logica en ethica. Hij is een pleitbezorger van het optimisme en strijdt tegen doorgeslagen scepticisme. Onder optimisme verstaat hij geen grenzeloos vertrouwen in wereld om ons heen, maar eerder een streven naar een optimum. Iedereen kan een optimum bereiken in het privé-leven, in het werk en in het politieke leven. Daarnaast kunnen ook organisaties, staten en de wereld als geheel richting het optimaal haalbare worden opgestuwd. Er is geen blauwdruk te geven van het optimum. De geglobaliseerde wereld kan zich op meerdere manieren optimaliseren.

'Geschiedenis van de filosofie' bevat een cd-collectie die precies geeft wat het beloofd: een door iedereen goed te volgen uiteenzetting van filosofie door de eeuwen heen. De stem van de verteller, René Gude, is aangenaam om naar te luisteren. Duidelijk en helder schetst hij een tijdsbeeld van de filosofie vanaf de oudheid tot nu. Na elke verduidelijking van de stromingen in een bepaalde periode volgen de belangrijkste filosofen van die tijd waarbij beknopt weergegeven waar ze staan qua gedachtengoed.

Handig is het kleine boekje erbij waarin je alles nog eens na kunt lezen. De cd's zijn vooral bedoeld voor diegenen die nog niet ingewijd zijn in de wereld van de filosofie. Een echte aanrader, dus!


Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht