ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Denken doorzien

Diverse auteurs

Denken doorzien Type: Box
Uitgever: Veen Magazines
Gewicht: 420 gram
Aantal Pagina's: 4
ISBN: 90-8571-351-X
ISBN-13: 978-90-8571-351-7
Categorie: Filosofie
Richtprijs: € 37,5

Korte Inhoud


De DVD box 'Denken Doorzien ' is samengesteld door Teleac en het Nederlandse Filosofiemagazine. 'In Denken Doorzien' komen vijftig internationaal bekende denkers aan het woord.

Zij gaan in op actuele en eeuwige filosofische kwesties, zoals: Wat is de mens? Bestaat God? Wat is het goede leven? Zijn wij vrij om te kiezen? De geïnterviewden - Richard Rorty, Jean-François Lyotard, Rüdiger Safranski, Peter Singer, Hans-Georg Gadamer, John Searle, en vele anderen - behoren tot de belangrijkste denkers van het afgelopen decennium. Zij leggen uit waarom het geluid van klassieke denkers als Socrates, Plato, Kant, Schopenhauer en Wittgenstein nog altijd doorklinkt in actuele debatten.

11 uur televisie met 50 belangrijke filosofen.

Uittreksel


Bekijk de DVD's.

Recensie

door Tsenne Kikke
De volledige vierdelige reeks 'Denken doorzien' is een samenwerkingsproject tussen de educatieve zender Teleac en het Nederlandse Filosofiemagazine. Het is opgedeeld in vier categorieën :'Wat is de mens?' - 'Wat kunnen we weten?' - 'Wat moeten we doen?' - en, 'Hoop,geloof en schoonheid'.

In het eerste deel, bijvoorbeeld, verkrijg je interessante uiteenzetting over Plato's en Aristoteles visie op de mens en de verdere evolutie in de Middeleeuwen.

Ook van het deel over ethiek zijn er meerdere goede afleveringen waarin belangrijke stromingen aan bod komen, die gekoppeld worden aan een hedendaagse thematiek. Zo krijg je een bevattelijke samenvatting van het utilitarisme van Bentham en Mill, een hele aflevering gewijd aan Kant en een interessant stuk over de deugdenethiek van Aristoteles. Tevens komen Hobbes en Locke met hun sociale contracttheorieën aan bod. Dan zitten we wel niet meer op het terrein van de ethiek maar van de politieke filosofie.

Deze reeks is een uiterst verdienstelijke poging om een voor vele mensen abstracte en wereldvreemde discipline als wijsbegeerte toegankelijk te maken. Korte gebalde afleveringen van een half uur, met een mix van geschiedenis van de wijsbegeerte en interviews met hedendaagse filosofen, maken het geheel tot een verteerbare brok. Ideaal ook om studenten uit het middelbaar onderwijs vertrouwd te maken met deze wonderbaarlijke vorm van denken.
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2020 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht