ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Het periodiek systeem

Originele titel: Die chemische Elemente

Lucien F. Trueb

Het periodiek systeem Type: Hardcover
Uitgever: Veen Magazines
Gewicht: 1470 gram
Aantal Pagina's: 360
ISBN: 90-8571-293-9
ISBN-13: 978-90-8571-293-0
Categorie: Exacte Wetenschappen
Richtprijs: € 49,95

Korte Inhoud


Alles om ons heen bestaat uit elementaire bouwstenen. Dit rijk geïllustreerde boek laat u op een prettige wijze kennismaken met de elementen. Veel elementen (zoals ijzer en koolstof) zijn in ruime mate aanwezig in de natuur, andere zijn zeldzaam of kunnen alleen onder bijzondere omstandigheden kortstondig bestaan.

Dit boek zet alle bekende en nieuwe elementen op een rij. Het vertelt waar de 118 elementen worden aangetroffen, in welke vorm ze kunnen bestaan, hoe ze worden gewonnen en waar ze worden toegepast. Ook de ontdekkers van de elementen komen aan bod. Tot slot wordt de samenhang van de elementen binnen het periodiek systeem uit de doeken gedaan.

Een fraai vormgegeven standaardwerk over de elementaire bouwstenen van onze wereld

Uittreksel


Blz. 7: Voorwoord

Ik ben al meer dan vijftig jaar bezig met mijn eigen verkenning van de chemische elementen. Deze levensreis is begonnen in het scheikundelokaal van de middelbare school in Neuchatel in Zwitserland, waar ik ben opgegroeid. Boven het schoolbord hing een nogal verouderde kaart van het periodiek systeem aan de muur. Onze scheikundeleraar vertelde dat die 91 letters of combinaties van twee letters de sleutel vormden tot de gigantische verscheidenheid van het hele heelal.

Volgens het periodiek systeem was het duidelijk: de wereld zat gecompliceerd in elkaar, maar niet verschrikkelijk gecompliceerd. Een systeem van nog geen honderd bestanddelen kon immers zonder al te veel moeite worden geleerd. Ik keek net zo lang naar de gelige tabel totdat ik haar volledig uit mijn hoofd kende. Elke avond somde ik zelfs in gedachten de perioden en de groepen op tot ik in slaap viel. Enkele jaren later kwam ik erachter dat ik een paar verkeerde dingen had geleerd. In ons provinciestadje werd element nummer 43 nog steeds masurium genoemd, ondanks het feit dat het al jarenlang bekend was dat er geen natuurlijk element 43 bestond. Alle isotopen ervan zijn radioactief met tamelijk korte halfwaardetijden, maar het was in de Verenigde Staten geproduceerd door de bestraling van molybdeen in een kernreactor. Het resultaat kreeg de naam technetium.

De lelijke open plek op positie 63 in de groep van de zeldzame aarden of lanthaniden was inmiddels opgevuld door promethium, maar niemand had ons iets verteld over dat wapenfeit van natuurkundigen uit Californië. Sterker nog, de groep der actiniden, waarvan de elektronenconfiguratie die van de lanthaniden weerspiegelt, was in Neuchâtel totaal onbekend. Thorium, protactinium en uraan kwamen pas aan het uiteinde van ons periodiek systeem, op totaal verkeerde plaatsen.

Enkele jaren later begon ik aan het curriculum scheikunde aan de Technische Universiteit (ETH) in Zürich. Hier bezaten ze een meer bijgewerkt periodiek systeem en er werd zelfs al gesproken over de mysterieuze, kunstmatig vervaardigde 'transurane elementen' neptunium en plutonium. Tegen de tijd dat ik de vier jaar studie had voltooid, was element nummer 101 (mendelevium) gesynthetiseerd. Toen ik drie jaar later mijn doctoraal haalde, was de actinidengroep door de synthese van element 103 (lawrencium) eindelijk gevuld.

Toen was de vaart er een beetje uit, maar mijn eigen periodiek systeem hield ik bij met volgende kunstmatig gemaakte elementen, geclaimd door Berkeley, Doebna en Darmstadt. Het is opmerkelijk dat de tabel in net veertig jaar twintig procent groter is geworden. Na een loopbaan in de anorganische scheikunde, elektrochemie, metallurgie en materiaalkunde kon ik mijn achterstand met het periodiek systeem pas weer inlopen toen ik over wetenschap ging schrijven. Om erachter te komen waar alle elementen te vinden waren en hoe ze gemaakt werden, waren vele reizen naar zes continenten nodig. Ze hebben allemaal hun nut: zelfs de kortlevende actiniden en transactiniden kunnen ons een heleboel vertellen over de stabiliteit van de kern, de krachten tussen protonen en neutronen en de conformatie van de elektronenschillen rond de kern.

De belangrijkste doelstelling van dit boek is de lezer een volledig overzicht te geven van de onderzoeksobjecten van de scheikunde: de ruim honderd bouwstenen van onze wereld, dat wil zeggen: de elementen. Ik heb getracht ze te beschrijven aan de hand van mijn eigen ervaringen en ontmoetingen op plaatsen waar de geochemie (of een speling der natuur) de elementen op een opvallende wijze en in opvallende hoeveelheden heeft verrijkt. Ik hoop dat de lezer het met mij eens is als ik zeg dat de scheikunde een bij uitstek sensuele wetenschap is. Het begint vaak met prachtige mineralen en kristallen, glanzende metalen, eigenaardige vloeistoffen en onzichtbare maar werkelijk bestaande gassen. Mijnbouw en industrietoerisme zijn niet door mij uitgevonden, maar ik heb er wel veel aan meegedaan. Het was een onvergetelijke uitdaging om naar een afgelegen plek te reizen waar ik een mij onbekend exotisch element kon vinden. Dergelijke 'expedities' zijn vaak echte hoogtepunten van mijn leven geworden. Ik hoop dat de lezer het enorme plezier en de opwinding die de chemische elementen onophoudelijk blijven geven, met mij zal delen.

Recensie

door Tsenne Kikke
Iedereen kent het nog van school: het periodiek systeem. Voor iedereen die vergeten is wat de elementen ook alweer zijn of die kennis wil nemen van de nieuw ontdekte elementen, is dit fraai vormgegeven standaardwerk bedoeld. Het boek beschrijft de eigenschappen van alle 112 elementen en vertelt in welke verbindingen ze het meest voorkomen.

Elementen zijn de elementaire bouwstenen van de materie om ons heen. Ze spelen een belangrijke rol in ons dagelijks bestaan. Zonder zuurstof is er geen menselijk leven, zonder ijzer hebben we geen plaatstaal. Dit uitstekende boek geeft een helder, duidelijk en begrijpelijk overzicht van de elementen die zijn gerangschikt in het periodiek systeem. De auteur bespreekt aan de hand van het periodiek systeem alle elementen die tot nu toe zijn ontdekt of zijn gesynthetiseerd door atomen met kernen van andere atomen te beschieten.

Het boek staat stijf van interessante wetenswaardigheden die we in de gangbare scheikundeboeken niet snel tegenkomen. Wie heeft het element ontdekt? Hoe is het voor de eerste keer geïsoleerd? Waar wordt het op de wereld gevonden? Wat zijn belangrijke eigenschappen en toepassingen? De jacht op nieuwe elementen die in het laboratorium worden gemaakt, laat zich lezen als een spannend avontuur. Het boek is voorzien van prachtige illustraties in kleur. Interessant voor een breed publiek. Met register.
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht