ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Kleine geschiedenis van de filosofie

René Gude en Daan Roover

Kleine geschiedenis van de filosofie Type: Hardcover
Uitgever: Veen Magazines
Gewicht: 155 gram
Aantal Pagina's: 144
ISBN: 90-8571-290-4
ISBN-13: 978-90-8571-290-9
Categorie: Filosofie
Richtprijs: € 9,95

Korte Inhoud


'Filosofie is de behoefte om te weten wat er te weten is, je samenhangend te kunnen uitdrukken en een helder beeld te hebben van waar het naartoe moet.' Deze beknopte introductie beschrijft de hoogtepunten uit 2.500 jaar filosofie. Het handzame boekje is bedoeld voor een breed publiek. Iedere tijdperk is gelardeerd met intrigerende citaten en kleine anekdotes. 'De Kleine geschiedenis van de filosofie' is geschreven door de huidige en de vorige hoofdredacteur van 'Filosofie Magazine'.

Uittreksel


Bladzijde 9: Voorwoord

Als we geboren worden weten we niet hoe we moeten leven, als we oud zijn weten we niet hoe te sterven. De vraag 'Wat is wijsheid?' moet in nieuwe situaties en andere levensfasen steeds opnieuw beantwoord worden. Gelukkig gaat dat grotendeels vanzelf, wijsheid komt met de jaren. 'Vallen en opstaan' is een doeltreffende methode om wijzer te worden, iedereen kan het. Je kunt het erbij laten, maar er zijn meer sophisticated methoden denkbaar.

Filosofiebeoefening is de tijdelijke onderbreking van het proces van trial and error.

Je laat de wereld even voor wat die is, je keert je aandacht naar binnen en je denkt na over je wereldbeeld, je manier van denken en je levensbeschouwing. Dat is wat filosofische reflectie betekent: systematisch kijken naar hoe je denkt.

Het is zinnig om stil te staan bij de wortels van het misverstand, bij de kenmerken van leugen en zelfbedrog. De meeste vergissingen maken we door onze eigen overhaaste besluitvorming. De dingen kunnen er niets aan doen dat wij denken dat ze anders zijn dan ze zijn. Dat bedoelde Epictetus met: 'Het zijn niet de dingen zelf die ons van slag maken, maar onze denkbeelden erover' Daarmee is het belang van filosofiebeoefening evident. Je moet je eigen voorstelling van zaken zo goed begrijpen, dat je er niet nodeloos door van slag raakt.

Filosofie mag de zaak niet nog ingewikkelder maken. 'Iedere filosoof die ik niet begrijp is een smeerlap', meende André Breton en daar zit iets in. Filosofie is een zogenaamde meta-activiteit, je legt er het echte leven even voor stil. De bedoeling daarvan is dat je na korte tijd fris en gesterkt het leven weer kunt oppakken en niet dat je door duistere bespiegelingen helemaal de draad kwijtraakt. Maar helemaal zonder moeite zal het ook niet gaan. We zitten nou eenmaal met ons verwarde verstand de knoopjes uit datzelfde verstand te halen, het is niet anders. Deze Kleine geschiedenis van de filosofie hoopt houvast te bieden door enig systeem aan te brengen in de ogenschijnlijk zeer uiteenlopende filosofieën.
Grote denkers hebben een eigen stijl ontwikkeld in het kijken naar wereldbeelden, manieren van denken en levensbeschouwingen. Deze drie kennisgebieden - de wereld, het denken, ons leven - tref je in een of andere vorm bij iedere filosoof aan en zij vormen het uitgangspunt van een klassieke indeling in de filosofie:

- kennis van de veranderlijke wereld (Grieks: physis)
- kennis van taal en denken (logos)
- kennis van zeden en gewoonten (ethos).

Al in de Griekse Oudheid werden deze aandachtsgebieden aangeduid als fysica (natuurleer, wetenschap), logica (taal-, kennis- en wetenschapsleer) en ethiek (leer van de gewoonten).

In iedere filosofie zijn deze elementen aanwezig, maar afzonderlijke filosofen zijn vaak te onderscheiden door de nadruk die zij op één van de gebieden leggen. Aristoteles en Descartes vertrekken bijvoorbeeld vanuit de fysica (natuurleer) en klimmen op tot een ethiek. Plato begint met Socrates in de ethiek en ontwikkelt daar uiteindelijk een natuurleer bij. Bij de filosofen Wittgenstein en Popper ligt het zwaartepunt op de logica en de wetenschapsleer.

Filosofie is de behoefte om te weten wat er te weten is; je samenhangend te kunnen uitdrukken en een helder beeld te hebben. van waar het naartoe moet. Wij hopen dat deze kleine geschiedenis u in staat stelt een paar exercities in het meest abstracte filosofische denken te maken, zonder dat u ooit het gevoel hebt de draad met het concrete leven te verliezen.

Recensie

door Tsenne Kikke
René Gude (1942) is een Nederlandse docent filosofie van de Internationale School voor Wijsbegeerte, en een publiek intellectueel die zich regelmatig mengt in maatschappelijke discussies. De nadruk in zijn werk ligt op de popularisering van de filosofie. In zijn eigen werken grijpt hij regelmatig terug op de Grieken: hij behandelt onderwerpen door ze in te delen in het klassiek-Griekse driedeling: fysica, logica en ethica. Hij is een pleitbezorger van het optimisme en strijdt tegen doorgeslagen scepticisme. Onder optimisme verstaat hij geen grenzeloos vertrouwen in wereld om ons heen, maar eerder een streven naar een optimum. Iedereen kan een optimum bereiken in het privé-leven, in het werk en in het politieke leven. Daarnaast kunnen ook organisaties, staten en de wereld als geheel richting het optimaal haalbare worden opgestuwd. Er is geen blauwdruk te geven van het optimum. De geglobaliseerde wereld kan zich op meerdere manieren optimaliseren.

Dit boekje, gedrukt in een handig zakformaat, is een echte aanrader. Vooral aan mensen die voor de eerste maal met dit thema willen kennismaken.


Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht