ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

De trek van dieren

Originele titel: Animal migration

Ben Hoare

De trek van dieren Type: Hardcover
Uitgever: Veen Magazines
Gewicht: 940 gram
Aantal Pagina's: 232
ISBN: 90-8571-259-9
ISBN-13: 978-90-8571-259-6
Categorie: Dieren
Richtprijs: € 42,5

Korte Inhoud


Dit prachtig geïllustreerde boek brengt de meest opzienbarende trektochten van dieren in kaart. Vijftig diersoorten worden gevolgd op hun tocht over vaak meerdere continenten.De trek van de dieren wordt met foto's, landkaarten, illustraties en tabellen in kaart gebracht. Talloze dieren verplaatsen zich op zoek naar betere voedselgebieden of naar betere klimatologische omstandigheden. Van kleine zeedieren als garnalen tot grote landdieren als de olifant, allemaal hebben ze zo hun redenen om een beter heenkomen te zoeken. Wat brengt ze ertoe om daarbij duizenden kilometers af te leggen? Hoe navigeren ze succesvol over zee en land? En hoe vinden ze een half jaar later hun weg weer terug?

Uittreksel


Blz. 3: Het klassieke concept van migratie - en zeker het meest algemeen verbreide - is dat van een groep vogels die noord¬- en zuidwaarts vliegen tussen onderling gescheiden broed- en niet-broedgebieden volgens het ritme van de seizoenen, of dat van een school walvissen die zich naar ver verwijderde voedsel- of voortplantingsgebieden bewegen. Veel soorten van verschillende diergroepen voldoen aan dit algemene trekpatroon, maar het vertegenwoordigt slechts één type van migratie. Er zijn er nog veel meer, zoals reizen tussen oost en west, ingewikkelde routes te land en op zee, seizoengebonden verplaatsingen bergop en bergaf, of verticale bewegingen in het water van zeeën en meren. Bovendien kunnen de leden van een bepaalde migrerende soort een groot aantal verschillende trekroutes nemen, en in sommige gevallen kan slechts een deel van de populatie van een soort aan de trek deelnemen.

Trek kan dus een heleboel betekenissen hebben. Binnen het kader van dit boek nemen we de volgende definitie: een doelgerichte tocht van een gebied naar een ander gebied, die vaak een vaste route volgt naar een bekende bestemming en die vaak plaatsvindt op een bepaalde tijd of in een bepaald seizoen. Elk levend wezen dat deelneemt aan migratie noemen we een trekker of migrant. Andere organismen zijn sedentair.

Waarom op trek? Simpel gezegd, is trekken cruciaal om te overleven. Het heeft zich geëvolueerd om dieren in staat te stellen hun leven te leiden op twee of meer verschillende plaatsen, doorgaans omdat voedselgebrek of een periode met extreme weersomstandigheden het onmogelijk maakt om permanent op dezelfde plaats te verblijven. Enkele andere redenen voor migratie: gebrek aan water of essentiële mineralen; het opsporen van een partner; het baren, leggen van eieren of het grootbrengen van jongen op een veilige plek; het ontwijken van roofdieren of lastige parasieten, zoals insecten. Ook meerdere redenen tegelijk kunnen leiden tot de trek van een diersoort.

Andere strategieën: Als een dier op zijn plaats blijft wanneer de omstandigheden verslechteren, heeft het in theorie drie belangrijke alternatieve strategieën in plaats van migratie. In de eerste plaats zou het zijn gedrag kunnen veranderen, bijvoorbeeld zijn dieet of de manier waarop het beschutting zoekt. Ten tweede zou het morfologische veranderingen kunnen ondergaan, aanpassingen van het lichaam, zoals een dikker vacht of verenkleed. Ten derde zou het in een diepe slaap kunnen vallen, winterslaap, hibernatie of torpor geheten - op deze wijze verweren veel vleermuizen, knaagdieren, beren, kikkers en padden zich tegen strenge winterse omstandigheden. Amfibieën en reptielen doorstaan perioden van droogte in een vergelijk¬bare dormante toestand, zomerslaap of estivatie genoemd. Ook insecten kunnen een rustperiode met sterk verlaagde activiteit doormaken, de diapauze, om de schadelijke effecten van de winterkou te ontlopen. In de praktijk blijken deze strategieën voor grote groepen dieren geen realistische optie, zodat ze in plaats daarvan op trek gaan.

Recensie

door Tsenne Kikke
Migratie, de trek van dieren, is een ingewikkeld en mysterieus fenomeen. Dit prachtboek legt je van naadje tot draadje uit hoe dieren het klaarspelen om zo ver te reizen en zo nauwkeurig hun bestemmingen weten te bereiken. Daarenboven word je geconfronteerd met boeiende cijfers, zoals de langste insectentrek op naam staat van de monarchvlinder en wel met 4.750 kilometer. De langste zoogdiertrek wordt door de bultrug rug volbracht. Dat dier legt heen en terug zo'n 8.500 km af. Zo vliegt de Indische gans op een hoogte van 9.000 meter en de Grauwe pijlstormvogel legt 64.037 kilometer af in 262 dagen over de Stille Oceaan.

In elk geval als je van dieren houdt en interesse stelt om meer over trekkende dieren aan de weet te komen, is dit boek een echte aanrader.
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2023 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht