ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

50 inzichten filosofie

Originele titel: 50 Philosophy ideas you really need to know

Ben Dupré

50 inzichten filosofie Type: Hardcover
Uitgever: Veen Magazines
Gewicht: 505 gram
Aantal Pagina's: 208
ISBN: 90-8571-201-7
ISBN-13: 978-90-8571-201-5
Categorie: Filosofie
Richtprijs: € 19,95

Korte Inhoud


Dit boek biedt een originele inleiding in de filosofie. In vijftig korte hoofdstukjes presenteert de schrijver vijftig centrale wijsgerige problemen op de gebieden van kennis en wetenschap, van ethiek en esthetiek, en van religie en politiek. Zijn invalshoek is Angelsaksisch, met veel aandacht voor logische breinbrekers. Elk van de vijftig stukjes staat op zich en is los van de andere te lezen, wat het boek een nogal brokkelig karakter geeft: de opbouw en de samenhang van het geheel zijn moeilijk te vinden. Dat verbrokkelde karakter wordt nog versterkt door een erg onrustige lay-out, met veel lettertypen en kaders en verspringende teksten. En dat is jammer, want de inhoud is van niveau: helder, zij het niet eenvoudig. Het boek bevat een korte verklarende woordenlijst en een register, maar helaas geen verwijzingen naar andere literatuur.

Uittreksel


Blz. 44: Andere geesten

"De zombies uit de filosofie hebben meer gemeen met de vrouwen in Stepford Wives dan met de vleesetende
monsters uit Night of the Living Dead. Maar goed, bij de vrouwen uit Stepford zit duidelijk, ook al is het klein, een steekje los." - Larry Heuser, 2006 -

Al die troep uit Hollywood is volslagen onzin. De glazige blik, de vissenogen, het staren - allemaal kletskoek. Het is namelijk hartstikke lastig om een zombie te herkennen. Ze zien er precies hetzelfde uit als jij en ik, ze lopen net als wij, praten net als wij - niets wijst erop dat er vanbinnen een grote leegte is. Geef een zombie een flinke trap tegen zijn scheenbeen en hij krimpt ineen en schreeuwt net zo hard als jij en ik. Maar in tegenstelling tot ons, voelt hij niets: geen pijn, geen gewaarwording, geen enkel bewustzijn. In feite, ik zeg nu wel 'jij en ik', maar dat moet natuurlijk alleen 'ik' zijn. Van jou weet ik het zo net nog niet... van niemand niet, eigenlijk.

Zombies zijn dikwijls te gast in het filosofische debat over 'het probleem van andere geesten' dat al tijden duurt. Ik weet dat ik een geest heb, een innerlijk leven en bewuste ervaringen, maar de inhoud van jouw geest is privé en niet zichtbaar voor mij; het enige dat ik direct kan waarnemen is jouw gedrag. Is dat voldoende bewijs voor mijn overtuiging dat jij een geest bezit zoals ik? Om het wat smeuïger te maken: hoe weet ik dat jij geen zombie bent zoals die hierboven beschreven werden - exact hetzelfde als ik in gedrag en fysiologie, maar niet bewust?

Het lijkt misschien absurd om je af te vragen of anderen wel een geest hebben, maar is het een irrationele vraag? Integendeel. Wanneer je bedenkt hoe ontzettend moeilijk het is om bewustzijn te verklaren en een plaats te geven in een mate reële wereld (zie pagina 32), ligt het dan niet voor de hand te veronderstellen dat de enige geest die ik ken - die van mijzelf - een grote zeldzaamheid is, misschien zelfs uniek? Misschien zijn jullie allemaal - de zombies - normaal en ben ik de uitzondering?

Recensie

door Tsenne Kikke
Aan de hand van 50 gedachte-experimenten en dwaze vragen vertelt Ben Dupré wat we kunnen weten over kennis, bewustzijn, identiteit, ethiek, geloof, taal, betekening en esthetica. 50 inzichten filosofie is de perfecte introductie tot de filosofie. In vijftig heldere en toegankelijke essays behandelt hij evenzoveel kwesties die de mens al 2.500 jaar fascineren.

Vraag je je bijvoorbeeld wel eens af of de wereld echt bestaat? Stel dat je een droommachine bent - of een brein, dat ronddrijft in een vat van een bizarre wetenschapper? Sta je wel eens stil bij de vraag of je medemensen robotten zijn? Als je dat is overkomen, dan ben je niet alleen. Sterker nog, dan bevind je je in uitstekend gezelschap. Want al vanaf de tijd van Plato en Aristoteles houden filosofen zich bezig met dit soort schijnbaar dwaze vragen, die ons denken vooruit hebben geholpen.

De gehele inhoud is niet zomaar een beschrijving van het weten, maar wel een vijftigtal essays die een aantal thema's brengen en bespreken, en die je zo in de sfeer van het denken weet te brengen, op een toegankelijke en interessante manier, en waarbij we werkelijk een zeer gediversifieerde reeks van invalshoeken onder ogen krijgen, en waarbij we wel degelijk een manier van denken aangereikt krijgen die je zal overtuigen om je jezelf te gaan verdiepen in het filosofisch denken.

Denken over het bestaan, de moraal, het denken zelf, de eigenheden van de mens en zijn manier van doen, de zin van het leven, enzovoort. Op een boeiende wijze wordt dit ingebouwd in toegankelijke teksten die door iedereen leesbaar en begrijpbaar zijn, en die wel degelijk een passionele kennismaking kan zijn met de filosofie.
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2020 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht