ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Maxwell - Samenhang elektriciteit, magnetisme en licht

Originele titel: Maxwell - dai campi elettromagnetici

Gilulio Peruzi

Maxwell - Samenhang elektriciteit, magnetisme en licht Type: Box
Uitgever: Veen Magazines
Gewicht: 730 gram
Aantal Pagina's: 157
ISBN: 90-8571-128-2
ISBN-13: 978-90-8571-128-5
Categorie: Exacte Wetenschappen
Richtprijs: € 34,5

Korte Inhoud


James Clerk Maxwell (1831-1879) is beroemd geworden door zijn theorie over de samenhang van thermische, elektrische en magnetische verschijnselen. Maxwell was geen makkelijke man: zijn persoonlijk leven verliep zonder opvallende gebeurtenissen, maar zijn wetenschappelijk leven was des te opmerkelijker. Door zijn starre karakter beet hij zich vast in onderzoek dat tijdgenoten zonloos achtten. Zijn uitkomsten werden terzijde geschoven door de zittende wetenschappers van naam. Maxwell was ervan overtuigd dat de wereld logisch in elkaar zit en dat de natuurkrachten met elkaar in verband staan. Vanuit die overtuiging ontwikkelde hij een van de grote theorieën van de negentiende eeuw, die de fysica van de twintigste eeuw mogelijk maakte.

Uittreksel


Blz. 1: James Clerk Maxwell was beslist een van de grootste wetenschappers aller tijden. Zijn bijdragen aan de vooruitgang van het natuurkundig onderzoek zijn zo groot geweest, dat zijn naam rustig geschaard kan worden tussen die van Galilei, Newton en Einstein. En toch heeft zijn roem nooit de hoogte bereikt van zijn wetenschappelijke statuur, zelfs niet in zijn eigen land, Groot-Brittannië. De belangrijkste reden hiervoor is dat Maxwell een moeilijke auteur is en dat zijn leven volledig ingekaderd is in zijn wetenschappelijke bijdragen. Enerzijds wordt zijn biografie getekend door alledaagse gebeurtenissen - zijn liefde voor het platteland en zijn familiebanden - en anderzijds wordt deze beheerst door de fases van zijn wetenschappelijke carrière. Er is in zijn leven niet veel ruimte voor anekdotes en evenmin voor zijpaden, zoals politiek engagement, waardoor de specialistische bijdragen van grote personages uit de geschiedenis vaak beter te begrijpen zijn en sommige kenmerken van hen zich makkelijker kunnen vastzetten in de collectieve verbeelding.

De andere kant van de medaille van een kleurloos leven als dat van Maxwell is dat hij wetenschappelijk actief kon zijn in sectoren van de natuur- en wiskunde die zelfs nu nog door slechts weinigen begrepen worden. Maar wie een poging doet Maxwells geschriften te lezen, kan niet anders dan gefascineerd raken door deze man. Zijn leven is zijn wetenschappelijke productie. En in die wetenschappelijke productie veranderen de fletse kleuren van zijn leven in duidelijke, sterke kleuren, die Maxwell met vastberaden pennenstreken uitzet zonder ooit zijn doel uit het oog te verliezen: een reconstructie te geven van de natuurlijke verschijnselen binnen een unitair kader.

Dankzij deze absolute toewijding aan het wetenschappelijk onderzoek bereikt James Clerk Maxwell wat zijn tijdgenoten, die toch even begaafd waren, niet hebben weten te bereiken.

Aan het begin van de negentiende eeuw bevindt het natuurkundig onderzoek van de thermische, optische, elektrische en magnetische verschijnselen zich nog in een primitief stadium. Aan het eind van diezelfde eeuw zijn deze verschijnselen echter al uitgebreid gesystematiseerd en vallen de beperkingen van de grote interpretatiekaders waarin ze zijn vervat in het niet bij de veel rijkere beschrijving van de verschijnselen, die dwingt tot theoretiseringen en onderzoeken die de opmaat zullen zijn tot de grote vooruitgang van de natuurkunde in de twintigste eeuw. Dankzij zijn brede wetenschappelijke belangstelling, zijn gevoeligheid voor kennistheoretische vraagstukken en zijn vertrouwen in de essentiële eenheid van alle kennis, is Maxwell tegelijkertijd de wetenschapper die de grootste bijdrage levert aan de schepping van de negentiende-eeuwse theorieën, als een van de eerste wetenschappers die de problematische aspecten doorzag die zouden leiden tot de natuurkunde van de twintigste eeuw.

Recensie

door Tsenne Kikke
Deel uit de onvolprezen reeks 'Wetenschappelijke Biografie'. De auteur, hoogleraar in de geschiedenis van de natuurwetenschap in Padua, publiceerde al eerder in dezelfde reeks een biografie van Niels Bohr. Nu dan een biografie van Maxwell (1831-1879), hoogleraar in Aberdeen, Londen en Cambridge, en met name bekend door zijn elektromagnetische lichttheorie, die de verschijnselen van elektriciteit, magnetisme en licht onder een noemer brengt.

Zoals steeds is dit een boek waar je eigenlijk een zeer brede benadering van het geheel krijgt, en waar je zowel een bezielende beschrijving krijgt van het leven van een wetenschappelijk fenomeen, maar tevens ook een duidelijke en toegankelijke benadering en beschrijving van een wetenschappelijk domein dat niet steeds even eenvoudig overdraagbaar is, en waar de auteurs van deze boeken uit deze reeks wel degelijk de kracht hebben om hun kennis, ervaring en inzichten te delen met de lezer, of die nu specialist of leek is. Een zeer sterk staaltje van eruditie dat wel degelijk behoort tot de betere klasse van de wetenschappelijke kennis.

Leesbaar wetenschappelijk werk, dat perfect past in de rijke reeks, waar woord en beeld op een optimale wijze inzicht verschaffen aan de lezer van de eruditie van bepaalde wetenschappers en op een gepaste wijze een hommage weten te geven aan de mensen die maakten dat we vandaag weten te genieten van het comfort dat we kennen.
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht