ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Geschiedenis van de Joden van de Lage Landen

Ludo Albicht

Geschiedenis van de Joden van de Lage Landen Type: Paperback
Uitgever: Meulenhoff
Gewicht: 535 gram
Aantal Pagina's: 486
ISBN: 90-8542-042-3
ISBN-13: 978-90-8542-042-2
Categorie: Moderne Geschiedenis
Richtprijs: € 19,95

Korte Inhoud


Vanaf het moment dat de eerste joodse migranten zich vestigden aan de oevers van Rijn, Maas en Schelde is de joodse gemeenschap nauw betrokken geweest bij de woelige en vaak dramatische ontwikkelingen in onze regio. De weg naar aanvaarding en integratie is lang geweest en heeft vele slachtoffers gemaakt. Bij elke crisis werd de joodse identiteit ter discussie gesteld. Want wie is jood? En is het jodendom een godsdienst, een bevolkingsgroep of een cultuur?

De geschiedenis van de Lage Landen is ondenkbaar zonder de cruciale rol te vermelden die de joodse gemeenschap heeft gespeeld. In historische steden als Amsterdam of Antwerpen is de joodse aanwezigheid zeer zichtbaar. Maar er is ook een verborgen verhaal dat parallel loopt met de hoogte- en dieptepunten uit onze geschiedenis. In zijn fascinerende 'Geschiedenis van de Joden in de Lage Landen' belicht Ludo Abicht een minder bekend verleden, dat voor België en Nederland nog steeds van groot belang is.

In dit boek gaat Ludo Abicht terug tot de vroegste vermelding van de joodse gemeenschap, in de dertiende eeuw. Hij tracht ook een antwoord te vinden op de vraag of de eenentwintigste eeuw het vaak voorspelde einde van de 'joodse diaspora' zal brengen.
 

Uittreksel


Blz. 320: Als typisch voorbeeld van zo 'n oproepingsbevel volgt hier de vertaling van de brief die op bevel van de 88 door de Joodse Raad aan alle betrokken joden werd afgeleverd.

Brussel, 6 augustus 1942
Oproepingsbevel tot arbeid Nr. 5687
Mej. Lea Warth, geboren 17-2-1926
Antwerpen, Wolfstraat 32 - moet zich woensdag, 12 augustus voor 12 uur aanmelden in het verzamelingskamp Mechelen, Dossin-kazerne, Liersesteenweg

Mee te brengen:

1) eten voor 14 dagen (alleen eten dat niet kan bederven zoals bv. peulvruchten, meel, enz.)
2) 1 paar stevige werkschoenen, 2 paar sokken, 2 hemden, 2 onderbroeken, 1 werkpak, 2 wollen dekens, 2 bedovertrekkers, eetschaaltje, drinkbeker, 1 lepel, 1 trui

3) levensmiddelen- en klerenkaarten, identiteitskaart en andere papieren.

Voor de rest moet u zich onvoorwaardelijk schikken naar de instructies van de Vereniging van de Joden in België. Het wordt u uitdrukkelijk verboden bezwaren tegen dit bevel in te dienen bij om het even welke Belgische of Duitse overheidsinstanties of individuen. Mogelijke bezwaren kunnen in het verzamelkamp worden voorgelegd. Als u zich niet op de voopgeschreven tijd in het verzamelkamp meldt, volgt daarop uw aanhouding en verzending naar een concentratiekamp in Duitsland en het verbeurdverklaring van al uw bezittingen.
Dit oproepbevel moet u afgeven bij aankomst in het verzamelkamp.

In opdracht,
get. Ehlers

Het is overbodig hieraan commentaar toe te voegen, omdat een dergelijk voorbeeld van understatement en ziekelijke ironie voor zichzelf spreekt. De toen zestienjarige Lea Warth keerde nooit uit Auschwitz terug.

Recensie

door Tsenne Kikke

Een prachtwerk, vooral als je in dit onderwerp interesse stelt en er meer over aan de weet wenst te komen. Het is bijna onmogelijk om dit boek met een afstandelijke bril te lezen. Hoe dichter je bij de jaren 1930-1945 komt, hoe meer je er zelf bij betrokken voelt. Het geeft ons een ruwe schets van een oppervlakkig beeld van honderden jaren geschiedenis - want, wat al die mensen écht hebben meegemaakt, kunnen we ons zelfs niet voorstellen. In elk geval: dit boek kan geen enkele lezer ongevoelig achterlaten.

Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht