ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Waarom ben je zo ?

Dr. Moniek Thunnissen

Waarom ben je zo ? Type: Paperback
Uitgever:
Gewicht: 370 gram
Aantal Pagina's: 121
ISBN: 90-6611-688-9
ISBN-13: 978-90-6611-688-7
Categorie: Psychoanalyse
Richtprijs: € 19,95

Korte Inhoud


Mensen met een persoonlijkheidsstoornis gedragen zich in de regel niet vreemd. Ze zijn niet in de war of erg somber, ze praten en handelen hetzelfde als de meeste mensen. Toch hebben ze een ernstig probleem, omdat hun aandoening hun hele persoon treft.

Tegelijkertijd ervaren ze de aandoening vaak niet als een stoornis. Ze hebben meer het gevoel 'zo ben ik nu eenmaal'. Wat is een persoonlijkheidsstoornis? Waarom gaan mensen met deze aandoening niet zo snel naar de dokter? Welke vormen kennen we? En waarin verschilt iemand met narcistische kenmerken nu eigenlijk van iemand met theatrale eigenschappen? In dit boek leest u in heldere taal waarom iemand met een persoonlijkheidsstoornis 'zo is'. U krijgt inzicht in de symptomen en u verneemt waarom het zo moeilijk is een diagnose te stellen. En mocht u denken dat deze aandoening niet te behandelen is, dan is voor u het hoofdstuk over behandeling wellicht een echte eyeopener.

Verschillende psychiatrische ziekten worden veroorzaakt door persoonlijkheidstoornissen. De meest bekende is, bijvoorbeeld Borderline. Maar mensen zijn soms ook paranoïde,narcistisch, theatraal, extreem ontwijkend, of dwangmatig. Dr. Moniek Thunnissen legt in dit boek uit wat persoonlijkheidsstoornissen zijn, hoe men hier mee om kan gaan, en welke behandelingen er mogelijk zijn.

Uittreksel


Blz. 8: In dit boek bespreken we allereerst de symptomen (verschijnselen) die bij een persoonlijkheidsstoornis horen. Een aantal ervan komt bij elke vorm voor, maar daarnaast heeft elke persoonlijkheidsstoornis ook zijn eigen kenmerken.

Vervolgens gaan we in op de oorzaken: aangeboren oorzaken, oorzaken door de opvoeding en door de ervaringen die mensen hebben opgedaan in de loop van hun leven. Bepaalde gebeurtenissen in het leven kunnen het risico op het ontwikkelen van een persoonlijkheidsstoornis vergroten.

Het stellen van de diagnose van deze aandoening is niet altijd even makkelijk. Soms kunnen mensen lange tijd redelijk goed blijven functioneren doordat ze werk gevonden hebben dat bij hen past of doordat hun partner of omgeving veel rekening met hen houdt. Veranderingen op het werk, een echtscheiding of overlijden van de partner kunnen dan tot symptomen leiden. Dan kan ook duidelijk worden dat iemand al veel langer last had van deze symptomen, maar deze tot dan toe redelijk kon compenseren.

Zoals gezegd komen persoonlijkheidsstoornissen bij tien tot vijf¬tien procent van de mensen voor. Bovendien is er vaak sprake van symptomen van meerdere persoonlijkheidsstoornissen tegelijkertijd. Ook komen deze stoornissen vaak voor in combinative met andere psychiatrische stoornissen zoals een depressie, een angststoornis of een verslaving. Ook lichamelijke klachten komen regelmatig voor.

Hoewel mensen meestal veel last hebben van hun persoonlijkheidsstoornis, zoeken ze niet altijd hulp. Soms komt dat omdat ze denken dat ze 'nu eenmaal zo zijn' of omdat ze denken dat ze toch niet kunnen veranderen. Toch is dat niet waar: persoonlijkheidsstoornissen kunnen wel degelijk behandeld worden. In de afgelopen tientallen jaren zijn er verschillende vormen van behandeling ontwikkeld voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis. De behandeling van eerste keus is psychotherapie: ambulant, in deeltijd of klinisch. Vaak gaat de voorkeur uit naar behandeling in een groep omdat veel van de problemen van mensen met een persoonlijkheidsstoornis spelen in relaties met anderen. Een klinische behandeling (opname) is vaak beperkt in tijdsduur, bijvoorbeeld tot drie of zes maanden. De ambulante behandeling daarentegen is vaak langdurig, vaak langer dan een jaar. Behalve psychotherapie is begeleiding ook van belang, bijvoorbeeld bij het afmaken van een opleiding, het zoeken naar geschikt werk of het verbeteren van het sociale leven. Soms worden ook medicijnen voorgeschreven, vooral als mensen daarnaast klachten hebben zoals depressie, angsten, verwardheid, denkstoornissen of impulsiviteit.

De laatste jaren zijn er steeds meer zelfhulpgroepen gekomen van mensen met persoonlijkheidsstoornissen, onder andere ook via internetsites. De bekendste daarvan zijn de groepen van mensen met een borderline-persoonlijkheidsstoornis.

Achter in het boek zit een hoofdstuk dat gewijd is aan veel gestelde vragen, adviezen en tips, en zijn een verklarende woordenlijst en een lijst met nuttige adressen toegevoegd.
Ten slotte zijn er enkele vragenlijsten opgenomen waarmee mensen zelf kunnen testen in hoeverre ze klachten hebben die kunnen passen bij een persoonlijkheidsstoornis.

Recensie

door Tsenne Kikke
Een nieuw deel in de serie 'Spreekuur thuis' waarin over tal van ziekte en kwalen praktische en medische informatie wordt gegeven voor niet-medisch geschoolden, zowel de patiënten zelf als voor mensen in hun omgeving. Persoonlijkheidsstoornissen raken inderdaad de gehele persoonlijkheid; mensen met een dergelijke stoornis nemen de wereld anders waar, voelen zich anders en gedragen zich daardoor anders dan 'gewone' mensen. Circa 10 tot 15 % van de bevolking heeft zo'n stoornis.

De schrijfster, verbonden als A-opleidster psychiatrie aan de GGZ Westelijk Noord-Brabant in Bergen op Zoom, legt eerst uit wat een persoonlijkheidsstoornis is en wat de symptomen zijn. Vervolgens onderscheidt ze drie 'clusters':

- excentriek en geïsoleerd (paranoïde, schizoïde, schizotypisch);

- extravert (borderline, narcistisch, theatraal, antisociaal);

- angstig, introvert en dwangmatig (ontwijkend, afhankelijk en obsessief-compulsief).

Dan schrijft ze dingen over de diagnose, behandeling en prognose, aangevuld met talrijke praktijkvoorbeelden in kaders. Een hoofdstuk met veel gestelde vragen, adviezen en tips, een medicijnenoverzicht, verklarende woordenlijst, adressen, literatuur, vragenlijsten en een register sluiten dit boek af.

Een nuttig en bruikbaar boek voor lezers die met mensen met persoonlijkheidsstoornissen moeten omgaan.
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2023 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht