ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Maansknopen en Reïncarnatie

Originele titel: The Moon's Nodes

Martin Schulman

Maansknopen en Reïncarnatie Type: Box
Uitgever:
Gewicht: 180 gram
Aantal Pagina's: 116
ISBN: 90-637-8014-1
ISBN-13: 978-90-637-8014-2
Categorie: Astrologie
Richtprijs: € 34

Korte Inhoud


Na enige inleidingen over Karma en Reïncarnatie geeft Schulman een komplete beschrijving van deze punten in de horoskoop in teken en huis, een hoofdstuk over de aspecten met maansknopen, enige uitvoerige voorbeelden, alsmede een appendix met hun posities van 1850-2025.

Uittreksel


Blz. 7: Wat weten we over reïncamatie?

Het mysterie van de reïncarnatie is al eeuwenlang een fascinerend onderwerp voor de nieuwsgierige geest. Bijna van het begin af aan heeft de mens de mogelijkheid overwogen dat het leven één lange draad is, waarvan het geboren worden en het stervensproces slechts fasen zijn om van de ene soort bestaan in de andere over te gaan. Het hele leven is verandering en alle veranderingen vormen het leven, maar het is het ééuwige leven dat de oude meesters ons beloofden en binnen dit rijk van het eeuwige leven verandert alles, terwijl er eigenlijk niets verandert.

Wat is de realiteit van het menselijk bestaan? Is het/zijn fysieke leven, zijn handelingen, de principes die hij heeft, of is er iets veel subtielers, dat het menselijk leven schept en herschept?

Onze zinnen kunnen ons gemakkelijk bedriegen, want op dit moment gelooft u dat de pagina die u leest werkelijk bestaat. Maar de waarheid van de werkelijkheid bestaat slechts door de eeuwige ‘woonplaatsen’ van tijd en ruimte. Er is een tijd geweest dat deze pagina niet bestond en er zal een tijd komen in de toekomst dat hij zal ophouden te bestaan. U kunt deze pagina met een liniaal opmeten en zien dat hij niet groter of kleiner is dan een bepaald getal dat de mens heeft uitgevonden. Toch kunnen noch tijd, noch ruimte de volledige waarheid rond deze pagina onthullen.

Het waren creatieve gedachten die de pagina deden ontstaan, in de zin van het richten van energie op zijn fysieke bestaan. Gedachten zullen nog veel en veel meer pagina’s doen ontstaan en wanneer elke pagina ophoudt te bestaan, zullen de gedachten van die pagina’s nog altijd verder scheppen.

Een mooi architectonisch ontwerp is slechts even werkelijk als de gedachte die het schiep, want op een bepaald punt in tijd en ruimte zal de symbolische structuur gewoon niet meer bestaan, hoewel de gedachte die de architectuur zelf schept tot in de eeuwigheid doorgaat. De ziener Nostradamus heeft heel wat pagina’s geschreven die eens tastbaar waren, maar waarvan de meeste nu verbrand zijn of verloren zijn gegaan. Toch zijn de gedachten uit die pagina’s nog erg levend. Dat is nu het wezen van het eeuwige leven.

Recensie

door Tsenne Kikke

Maansknopen vertegenwoordigen karmische invloeden die ons huidige leven beïnvloeden. In Karmische Astrologie: Maansknopen en Reïncarnatie heeft Martin Schulman de meest belangrijke informatie over de twee maanskopen - de noordelijke en de zuidelijke maansknoop - voor ons op een rij gezet.

De zuidelijke maansknoop staat symbool voor ons verleden. In deze maansknoop komen gebeurtenissen, houdingen en gewoonten uit vorige incarnaties bij elkaar. Deze knoop vertegenwoordigt dus zowel de basis van ons huidige bestaan, als het zwakke punt van dit bestaan: dat wat we nader moeten bekijken om tot een nieuwe fase in ons leven en onze ontwikkeling te kunnen komen.
De noordelijke maansknoop staat symbool voor onze individuele toekomst en laat ons onze mogelijkheden zien om tot deze groei en ontwikkeling te komen. Deze knoop geeft hiermee niet alleen de potentiële groei van de ziel aan, maar ook het gebied waarop wij dit in ons huidige leven kunnen bereiken: het gebied waarop het individu tot hoogste uitdrukkingsvorm kan komen.

In Karmische Astrologie: Maansknopen en Reïncarnatie legt Martin Schulman uit wat bedoeld wordt met de begrippen 'karma en reïncarnatie' en 'astrologie van de reïncarnatie'. Een complete duiding van de maansknopen in de huizen van de horoscoop én een toelichting van aspecten met de maansknopen zijn het basismateriaal waarmee de zes voorbeeldhoroscopen nader beschouwd en uitgelegd kunnen worden. De accurate appendix, die de posities van de maansknopen bevat, maakt het mogelijk om - zonder andere astrologische hulpmiddelen - de positie van de maansknoop in de tekens te bepalen.

Hierdoor is Karmische Astrologie: Maansknopen en Reïncarnatie een standaardwerk, waarin karmische astrologie voor iedereen duidelijk en toegankelijk wordt gemaakt.

Koop dit boek bij


Bestellen
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2019 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht