ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Moeders zijn geen heiligen

Originele titel: In aller Liebe

Louis Schützenhöfer

Moeders zijn geen heiligen Type: Paperback
Uitgever: Scriptum
Gewicht: Onbekend
Aantal Pagina's: 208
ISBN: 90-5594-432-7
ISBN-13: 978-90-5594-432-3
Categorie: Psychoanalyse
Richtprijs: € 18,95

Korte Inhoud


Moeders houden van hun kinderen. Voor veel moeders gaat dat ook op. Toch heeft zo'n veertig procent van alle kinderen, ongeacht hun leeftijd, een verre van ideale band met hun moeder. De gevolgen daarvan werken door in hun relaties, in hun werk en in hun verhouding met hun eigen kinderen. Maar hierover praten is nog steeds een taboe, dankzij het alom aanwezige maatschappelijke beeld van de 'liefdevolle moeder': het is simpelweg not done om slecht te spreken over je moeder, ze heeft tenslotte toch het beste met je voor gehad? Om dit taboe te doorbreken, heeft psycholoog Louis Schützenhöfer op basis van vijftig diepte-interviews met zonen en dochters in de leeftijd van 18 tot 84 jaar vier schadelijke moedertypen beschreven: de 'machtsmoeder', de 'slachtoffermoeder', de ˜narcistische moeder' en de 'liefdeloze moeder'.Hij laat zien hoe je de relatie met je moeder beter kunt begrijpen, en hoe je je kunt bevrijden van de psychologische problemen die een moeizame moeder-kindrelatie met zich meebrengt."

Uittreksel


Blz. 17: Ik heb in de interviews vier typen moeders met de bijhorende problematische relatie tot hun kinderen ontdekt: Het zijn:

- De heerszuchtige moeder
- De passief-agressieve moeder
- De narcistische moeder en
- De liefdeloze moeder

Deze vier typen omvatten alle soorten problematische moeder-kindrelaties. Idealiter vind je die typen in een zuivere vorm zodat iedere relatie probleemloos onder een van deze typen kan worden gerangschikt. Zo simpel maakt het leven het helaas niet. Zoals bij alle typologieën het geval is, vind je ook in de typen moeders dikwijls mengvormen die het moeilijk of zelfs onmogelijk maken om ze zonder meer te kunnen indelen bij een van de vier typen.

Een type moeder oftewel een type moeder-kindrelatie kenmerkt zich door karakteristieke gedragingen van de moeder en haar kinderen en door de interactie tussen hen. Behalve problematische moeder-kindrelaties zijn er uiteraard ook heel plezierige relaties tussen moeders en kinderen, die helemaal niet opvallen, maar daarover gaat dit boek niet.

Wat is een 'problematische' moeder-kindrelatie eigenlijk? Je zou kunnen zeggen dat daar sprake van is wanneer er een heleboel gedragingen die kenmerkend zijn voor een bepaald type moeder, in één persoon samenkomen of in een heel uitgesproken vorm voorkomen. Echt problematisch wordt het pas wanneer ook het kind een rol speelt in de problematiek. Maar kan een kind überhaupt iets anders doen dan zijn eigen rol in het geheel spelen? Hij is immers in zijn eerste levensjaren in hoge mate op zijn moeder aangewezen en die drukt haar stempel op hem.

Recensie

door Tsenne Kikke

Dit boek inspireert ons denkcentrum en het geeft ons mogelijkerwijs inzicht over onze geaardheid, onze jeugdtrauma's en ons huidige standpunt tegenover het leven in het algemeen. Zelfs als je er niet de nodige inspiratie uit put, laat het je duidelijk inzien hoe onze ouders ons huidige zijn hebben beïnvloed, en in dit boek wordt het accent vooral gelegd om de verschillende type moeders. Dankzij dit inzicht is de lijdende mens misschien in staat zichzelf te herscheppen, alles in een nieuw kader te plaatsen, het verleden in een ander daglicht te stellen - want, niemand hoeft zich blijvend te laten beïnvloeden als hij of zij dit vanaf vandaag niet meer toelaat. De kunst bestaat er dus uit om die kruiwagen in het verleden te laten staan, niet meer gebukt te gaan onder de opgelopen jeugdtrauma's en als een volwassene de toekomst tegemoet te gaan zoals hij of zij die voor zichzelf heeft bepaald. Een echt interessant en confronterend boek.

Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2023 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht