ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Voorlopig bewind

Kristiaan Rotthier

Voorlopig bewind Type: Paperback
Uitgever: Roularta Books
Gewicht: Onbekend
Aantal Pagina's: 133
ISBN: 90-5466-955-1
ISBN-13: 978-90-5466-955-5
Categorie: Mens & Maatschappij
Richtprijs: € 22,9

Korte Inhoud


Het aantal mensen dat zijn inkomsten en uitgaven niet meer zelf kan beheren, neemt toe. Vooral bejaarden die lijden aan dementie, de ziekte van Alzheimer of Parkinson behoren daartoe.
Maar ook jongere volwassenen die het slachtoffer worden van langdurige ernstige aandoeningen zowel op psychisch als op fysiek vlak, moeten het beheer van hun financiële belangen soms overdragen aan iemand anders.

En het gaat zeker niet alleen om mensen met een omvangrijk financieel vermogen. Ook de dagelijkse financiële beslommeringen moeten worden opgevolgd. De wetgever wenst dat hierbij de voorkeur wordt gegeven aan familieleden. En zo komt het dat heel wat mensen worden aangesteld als bewindvoerder zonder enige voorbereiding of ervaring. In deze korte handleiding, die in een zo eenvoudig mogelijke taal met veel verklarende noten is geschreven, wordt aan niet-specialisten uitgelegd wat het betekent voorlopig bewindvoerder te zijn, welke verplichtingen dit teweegbrengt, wat een bewindvoerder wel en niet mag doen, wanneer hij voor bepaalde handelingen een machtiging moet vragen, enzovoort.

Kortom: een antwoord op de vele vragen waarmee iedere bewindvoerder onvermijdelijk wordt geconfronteerd. Bent u bewindvoerder, of hebt u te maken met voorlopig bewind, dan is dit boek eigenlijk onmisbaar.

Uittreksel


Blz. 9: De wet van 18 juli 1991, verschenen in het Belgisch Staatsblad, heeft een nieuw hoofdstuk in het burgerlijk wetboek ingelast met als titel: ‘Voorlopig bewind over de goederen toebehorend aan een meerderjarige’. Het kreeg het wat gebruiksonvriendelijk artikel nummer 488 bis van het burgerlijk wetboek.

Deze wetswijziging kwam tegemoet aan een grote behoefte. De daaropvolgende jaren kon immers worden vastgesteld dat in de praktijk ruimschoots gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid een voorlopig bewindvoerder te laten aanstellen over een meerderjarige.

Zelfs in die mate dat deze procedure het vroegere en wat verouderde statuut van de onbekwaam verklaarde (door de rechtbank van eerste aanleg) bijna volledig werd verlaten, en thans de vredegerechten per jaar een 5000 dossiers openen inzake voorlopig bewind.

Dat heeft niet alleen te maken met de soepelheid van de procedure, maar het geeft ook aan dat velen onder ons getroffen worden door een medische toestand, die hen niet meer toelaat zelf hun goederen te beheren. De voortdurende veroudering van de bevolking zal dit fenomeen in de toekomst allicht nog versterken, al hopen wij allen dat de medische wereld spoedig een remedie vindt tegen aandoeningen als dementie, Alzheimer, de ziekte van Parkinson, enz.

Recensie

door Tsenne Kikke
Over wie kan een voorlopig bewindvoerder worden aangesteld? Het betreft mensen die niet meer in staat zijn hun goederen te beheren wegens fysieke of psychische problemen. Nochtans geeft de wetgever geen opsomming. Een fysiek gehandicapt persoon die nog duidelijk zijn wil kan te kennen geven (bv. Een blinde of een zwaar bedlegerig persoon) kan niet onder bewind geplaatst worden. In dat geval kan er immers gebruik gemaakt worden van volmachten.
Fysieke problemen die aanleiding kunnen geven tot voorlopig bewind zijn: toestand van coma, hersentrombose, volledige verlamming zodat fysieke wilsuiting niet meer mogelijk is. Volgens sommigen zelfs ingeval van totale doofstomheid. Psychische stoornissen kunnen zeer verschillend zijn van aard, zoals geheugenstoornissen, dementie, Alzheimer, maar ook psychosen, depressie, paranoia, enz.

Het is een vlot geschreven en een voor iedereen begijpbaar boek.

Koop dit boek bij


Bestellen
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht