ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

De notarisgids

Staf Bellens & Colette Demil

De notarisgids Type: Paperback
Uitgever: Roularta Books
Gewicht: Onbekend
Aantal Pagina's: 224
ISBN: 90-5466-827-X
ISBN-13: 978-90-5466-827-5
Categorie: Recht
Richtprijs: € 14,9

Korte Inhoud


Voor bijna alle belangrijke kwesties in uw leven hebt u een notaris nodig: huwelijk, samenlevingscontract, adoptie, aankoop van een huis of appartement, hypothecaire lening, huurcontract, oprichting van een vennootschap, echtscheiding, erfenis, recht van opstal...

Op al deze onderwerpen wordt in dit boek dieper ingegaan. Daarbij komen vragen aan bod zoals: welke soorten huwelijkscontracten bestaan er, en wat is voor u de meest aanbevolen oplossing? Welke formaliteiten moet u zeker in orde brengen bij een echtscheiding en hoe kunt u problemen achteraf zoveel mogelijk voorkomen? Is de woning die u wil kopen 'vrij en onbelast'? Hoe moet u een testament opstellen? Is een schenking belastbaar?
Het antwoord vindt u in dit boek, een geactualiseerde editie, dat een compleet en leesbaar overzicht biedt van alle notariële thema's.

Colette Demil en staf Bellens zijn journalisten gespecialiseerd in het thema bouwen en wonen. Zij zijn de auteurs van 'De erfenisgids', 'De complete bouwgids', 'de gids voor huurder en verhuurders', 'bouwen en verbouwen. Een juridische leidraad in 356 vragen' (samen met mr. Steven De Coster, advocaat gespecialiseerd in deze materie), 'Kopen en verkopen. 25 kernvragen over immobiliën' en 'Leven met je buren. Ruzies vermijden en oplossen.' Zij staan in voor de hoofdredactie van het architectuur- en interieurtijdschrift DECORS, en werken voor tal van organisaties en bedrijven, onder meer voor KBC Bank & Verzekering.

Uittreksel


Blz. 13: De keuze van de notaris is vrij. U kunt voor gelijk welke akte een notaris naar wens inschakelen. De andere partij of de tussenpersoon kan u nooit dwingen een andere dan de door u gewenste notaris aan te stellen. Omgekeerd kunt u uw notaris niet opleggen aan uw medecontractanten.
Er is één uitzondering: de vrije keuze van notaris geldt niét als u een onroerend goed koopt tijdens een openbare verkoop. Op dat ogenblik wordt de klus geklaard door de notaris die belast is met de organisatie van de verkoop. Wel kunt u voor de leningsakte terecht bij een notaris naar uw keuze.
Het spreekt voor zich dat u bij een onderhandse verkoop wél een beroep kunt doen op een notaris van uw keuze. De vastgoedmakelaar heeft niet het recht mee de notaris te bepalen. Als u een beroep wenst te doen op een andere notaris dan deze die de medecontractant voorstelt, moet u gewoon uw notaris verwittigen. Deze zal dan contact opnemen met de andere notaris.
Een akte laten verlijden voor twee of meer notarissen betekent niet dat de kosten hoger liggen. De notarissen delen namelijk het ereloon. De ene notaris stelt de akte op, de andere houdt toezicht. Deze taakverdeling wordt geregeld via notariële voorschriften.

Recensie

door Tsenne Kikke
Uit dit boek blijkt duidelijk dat de notaris in wezen een dubbele rol kan vervullen: enerzijds als notaris, en anderzijds als adviseur en als onpartijdige bemiddelaar met de bevoegdheid aktes authentiek te verklaren. Dit boek is bedoeld om u in staat te stellen optimaal gebruik te maken van deze twee activiteiten van de notaris. In dit boek vindt u alles over familierecht, zoals adoptie, ontvoogding, voogdij, huwelijkscontracten, echtscheiding; alles over erfrecht, zoals het testament en soorten testamenten, successierechten in de verschillende gewesten, evenals alles over schenkingen onder levenden, vastgoed kopen en verkopen. Er worden verschillende hoofdstukken gewijd aan huren en verhuren en de verschillende vennootschappen worden besproken, behalve de vzw '€“ want, aan dit onderwerp zijn andere boeken gewijd waarin de veranderingen, die vanaf 2005 plaatsgrijpen, worden besproken. In dit boek '€˜De notarisgids'€™ werd de taal zo eenvoudig mogelijk gehouden en dus voor iedereen begrijpelijk.
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2023 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht