ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Inleiding in de Caycediaanse Sofrologie

Originele titel: Initiation à la Sophrologie Caycédienne

Dr. Patrick-André Chéné

Inleiding in de Caycediaanse Sofrologie Type: Paperback
Uitgever: Roularta Books
Gewicht: Onbekend
Aantal Pagina's: 161
ISBN: 90-5466-565-3
ISBN-13: 978-90-5466-565-6
Categorie: Sofrologie
Richtprijs: € 17,9

Korte Inhoud


Hoewel de term sofrologie bekend begint te worden, is het grote publiek nog niet vertrouwd met de techniek. Het doel van dit werk is zowel een theoretische als praktische basis te geven die onmiddellijk toepasbaar is. U zult geen pasklare recepten vinden, maar wel een aanzet tot een bepaald gedrag dat u de mogelijkheid zal bieden om uw eigen zoektocht verder te zetten.

U zult de grondslag ontdekken van de sofronische houding: de basissofronisatie, de eerste etappe, onmisbaar en bepalend, die u, eenmaal eigen gemaakt, zal toelaten uw eigen evolutie voort te zetten door(heen) de verschillende hulpmiddelen die de sofrologie u aanbiedt. Er wordt u een ware beheersing van uw bewustzijn voorgesteld om een psychisch evenwicht te bereiken, doeltreffende bondgenoot in talrijke sociale en individuele gedragingen.

Door de sofrologische technieken regelmatig uit te voeren en door steeds ontvankelijk te blijven en open te staan voor de wereld, zal u onverwachte hulpbronnen in uzelf ontdekken die u zin zullen geven om verder te gaan op deze weg, om uit te groeien tot een vrij en evenwichtig persoon.

De auteur, Dr. Patrick-André Chéné is directeur van de Parijse Academie voor Caycediaanse Sofrologie, een school die erkend is door de internationale Universiteit Alfonso Caycedo. Hij is dokter in de geneeskunde, gynaecoloog-verloskundige, licentiaat in de psychologie en auteur van verschillende boeken over obstetriek en sofrologie.

Uittreksel


Blz. 56: "De sofrologie kan niet bestaan zonder het concept van het fronisch gebied net zomin als de psychoanalyse kan bestaan zonder het concept van het onbewuste. Het einddoel van het reductieve stadium is de ontdekking van het fronisch gebied.

Het fronisch gebied is de innerlijke ruimte die ontstaat door de fundamentele fronische training (eerste cyclus van de Dynamische Relaxatie volgens Caycedo), waarbij er tussen lichaam en geest een fenomenologische realtie gevormd wordt, die hen transformeert in het lichamelijke ik en het aanwezige ik. Vervolgens stellen ze zich in relatie tot elkaar om het Fronische Ik te vormen dankzij de fronische radicale training."

Recensie

door Tsenne Kikke
De inhoud van het boek is even ingewikkeld als de titel. Vooral de eerste 83 bladzijden. Interessant voor ingewijden, maar duivels moeizaam leesbaar voor de leek. De vaktermen, een bestand van 300 neologismen, wordt weliswaar in een lexicon besproken, maar zelfs na het lezen ervan blijft het onverstaanbaar. Zeer moeilijke woorden, die hun wortels vinden in het Portugees, trachten zaken te beschrijven, die na beschrijving even onduidelijk blijven. Wat vooral opvalt, is de beschermende hand boven de naam '€˜Caycediaanse Sofrologie'€™. Op tientallen plaatsen wordt gewag gemaakt van het feit dat de '€˜Caycediaanse Sofrologie'€™, de énige échte vorm van Sofrologie is. Al de anderen zijn nep-Sofrologieën. Ik citeer: '€œDaar Prof. Alfonso Caycedo zijn voorzorgen niet had genomen om de term sofrologie te beschermen als een woord dat hij zelf had gecreëerd, hebben sommige instellingen, scholen en organisaties deze naam gebruikt om verschillende technieken en procédés aan te duiden, waarbij sommigen onder hen zelfs volledig in tegenstelling waren met de echte doelstellingen van de oorspronkelijke sofrologie. Soms vonden ze zelfs totaal foute opleidingsprogramma'€™ s uit en weken ze af van de methode. Ze gebruikten, vanuit psychiatrisch standpunt gezien, zelfs gevaarlijke procédés.'€

Ziezo, u bent gewaarschuwd, beste lezer. Hoed u dus voor namaak en schaf uzelf enkel dit boekje aan.

Nochtans wordt er vanaf blz. 84 heel interessante meditatie-oefeningen gegeven, telkenmale onder de titel '€˜Terpnos Logos'€™. Tien oefeningen in totaal, die ik u wel aanraad. Ik kan u daarbij garanderen dat u die eerste 83 bladzijden niet hoeft te lezen om die oefeningen te begrijpen, en uit te voeren.
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht