ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Uw vennootschap & de fiscus

diverse auteurs

Uw vennootschap & de fiscus Type: Paperback
Uitgever: Roularta Books
Gewicht: Onbekend
Aantal Pagina's: 287
ISBN: 90-5466-517-3
ISBN-13: 978-90-5466-517-5
Categorie: Management
Richtprijs: € 29,9

Korte Inhoud


De fiscus is een ‘vennoot’ die zich een flink pak van de winst toeëigent. Maar hoe goed kent u deze vennoot of hoe lijdzaam kijkt u toe wanneer uw fiscaal raadgever of boekhouder op een onbegrijpelijke manier het aandeel van de fiscus bepaalt in de winst van uw vennootschap? Dit boek heeft niet de pretentie om van u van een ‘fiscale-doe-het-zelver’ te maken, maar wil op een eenvoudige manier inzicht verschaffen in de impact van de fiscaliteit op beleidsbeslissingen. Via begrijpelijke voorbeelden, heldere adviezen en veel praktische tips wordt aangetoond dat er keuzemogelijkheden bestaan. Om van het meest voordelige fiscale stelsel te genieten moet een goed bedrijfsleider deze opties kennen, al was het maar om met kennis van zaken zijn beleid in te schatten, met meer begrip een discussie aan te gaan met zijn accountant en belastingsconsulent en onprettige fiscale en financiële verrassingen te voorkomen.

Het geheel werd gegroepeerd rond een aantal actuele thema’s die in elke vennootschap aan de orde komen zoals keuze van de vennootschapsvorm, omvorming, overname of overlating, opvolging en voortbestaan van uw bedrijf, fiscaalvriendelijke vormen van winstuitkering, extra pensioenvoorzieningen, leasen of kopen, enzomeer.

Dit boek werd gerealiseerd door de professoren fiscaal recht aan de EHSAL (prof. Tina Tack, coördinator, prof. Luc Roose, prof. Peter Verbanck en prof. Georges Keymeulen) en de fiscale dienst van het Verbond van belgische Ondernemingen (de Heer Jean Baeten). Vanuit bedrijfsoogpunt volgen deze auteurs van dichtbij de meeste recente fiscale wetgeving. Evaluatie, optimalisatie en informatieverspreiding naar de bedrijfswereld zijn hun belangrijkste opdrachten.

Uittreksel


Blz. 23: Wie een beetje met het zakenleven is vertrouwd, weet dat ondernemen onvermijdelijk risico’s meebrengt. Weliswaar denkt niemand graag aan een slechte afloop wanneer hij een zaak opstart, maar toch zult u altijd rekening moeten houden met tegenslag. Het ondernemingsrisico wordt mee bepaald door de bedrijfstak waarin u werkzaam bent, door de conjunctuurtrend, door de persoon van de ondernemer zelf, door de klantgebondenheid, de omvang van de noodzakelijke investeringen en de externe middelen die daarvoor moeten worden aangetrokken en door nog heel wat andere factoren.
Wanneer u kiest voor een eenpersoonszaak is de aansprakelijkheid van de ondernemer onbeperkt. Dat wil zeggen dat bij een faillissement ook het privé-vermogen van de ondernemer zal worden aangesproken, aangezien dit niet is gescheiden van dat van zijn zaak.
Wanneer u echter voor een vennootschapsvorm kiest waarbij de aansprakelijkheid wordt beperkt, is het privé-patrimonium afgescheiden van het vermogen van het bedrijf tegenover schuldeisers, banken, enz. Bij de oprichting van een dergelijke vennootschap is wel een minimumkapitaal vereist: voor de naamloze vennootschap bedraagt dat minimumkapitaal 61.500 euro. Het moet van bij de oprichting volledig zijn volgestort. Voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de commanditaire vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bedraagt het minimumkapitaal slechts 18.500 euro, waarvan minstens 6.200 euro (12.400 euro voor een eenspersoonsvennootschap) bij de oprichting moet zijn volgestort. Bij een faillissement van de vennootschap blijft in principe (behalve bij zware fouten, fraude of oprichtingsaansprakelijkheid) het privé-vermogen onaangetast. Het risico is beperkt tot de inbreng van elk van de aandeelhouders.

Recensie

door Tsenne Kikke
De titel van het boek en de beschrijvingen die we reeds hebben afgedrukt spreken boekdelen. Dit boek is dan enkel geschikt voor personen die van plan zijn een vennootschap op te rechten, of voor bestaande bedrijfsleiders. In het verleden was fiscale planning voorla een zaak ban grote bedrijven, die een beroep konden doen op specialisten om te onderzoeken hoe zij d ebelastingsdruk konden verlagen. Vandaag de dag ervaren ook KMO'€™s de noodzaak om rekening te houden met de fiscaliteit in hun bedrijfsvoering. Dit boek behoort dan ook in de bibliotheekkast van elke zelfstandige ondernemer
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht