ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Insecten

Originele titel: Insekten

Siegfried Rietschel

Insecten Type: Paperback
Uitgever: Tirion Uitgevers
Gewicht: 370 gram
Aantal Pagina's: 239
ISBN: 90-5210-872-2
ISBN-13: 978-90-5210-872-8
Categorie: Insecten
Richtprijs: € 16,95

Korte Inhoud


Insecten vormen verreweg de grootste en meest gevarieerde groep levende wezens op aarde. Bij elkaar zijn er waarschijnlijk meer dan twee miljoen soorten, waarvan er nog heel veel niet ontdekt zijn! Deze praktische en overzichtelijke gids geeft een overzicht van de bouw en de levenscycli van insecten, alsmede de belangrijkste kenmerken, gedrag, voedsel, habitat, vliegtijden en verspreiding in Europa. Door middel van prachtige natuurgetrouwe illustraties, vervaardigd door een groep gespecialiseerde tekenaars, komt de insectenwereld voor uw ogen tot leven.

Deze gids biedt een uiterst praktische beschrijving van de ruim 200 meest voorkomende paddenstoelen en zwammen. Snel opzoekbaar dankzij de verdeling in 14 hoofdgroepen, elk met eigen symbool en kleur. Makkelijk te determineren dankzij het 3-stappensysteem.

Uittreksel


Blz. 6: Insecten — goed of slecht

Geen diergroep bevolkt onze aarde in zo'n groot aantal en soortenrijkdom als die van de insecten. Ondanks honderden jaren van onderzoek zijn nog lang niet alle soorten beschreven. Alleen al in Europa zijn er bij elkaar ongeveer 100.000 bekend. We komen ze bij nagenoeg iedere stap tegen en niet alleen in de vrije natuur, maar ook in onze tuinen, kelders, plantenbakken of in de keuken.

Onze gevoelens zijn bij zulke ontmoetingen tweeslachtig. Wanneer wij tijdens een wandeling rusten, bewonderen we de elegantie en schoonheid van een libel of van een veelkleurige kever. De hommelkoningin en de Honingbij zijn de eerste voorboden van de lente, wanneer zij in maart voorjaarsbloemen opzoeken; tegelijkertijd vermijden wij echter het directe contact met hen, omdat we weten dat ze ons kunnen steken. De bladluizen in onze plantenbakken bezorgen ons irritatie en de kakkerlakken in de keuken wekken zelfs afkeer. Ons gevoel onderscheidt insecten in goede en slechte, mooie en lelijke, onschuldige of gevaarlijke en nuttige en schadelijke.

Wanneer wij insecten moeten beoordelen heeft dat echter bijna niets met gevoel, maar met herkennen en weten te maken. In het huishouden van de natuur zijn zij een niet weg te denken onderdeel in bijna elke voedselketen. Wat zouden bloemdragende planten zonder insecten zijn? Zou het zonder hen niet aan fruit en talrijke voedingsmiddelen ontbreken? Waar zouden de meeste amfibieën, reptielen, vogels en vleermuizen van moeten leven, als er geen insecten zouden zijn? Heeft zelfs de vroegste ontwikkeling van de voorouders van de mens in de krijtperiode geen gemeenschappelijke wortel met de ontwikkeling van de insecteneters?

Aan de andere kant hebben insecten al vaak duidelijk invloed gehad op het noodlot van mensen en zelfs op dat van hele volkeren, doordat zij de oogstopbrengsten vernietigden, of de veroorzakers waren van de pest, malaria, slaapziekte, vlektyfus en gele koorts of andere ziekten op mensen overbrachten en debet waren aan de uitbreiding van epidemieën.

Recensie

door Tsenne Kikke

Trefzeker insecten herkennen in 3 stappen is het hoofddoel van deze uitgave. Libellen, kevers, krekels en andere insecten kan je makkelijk determineren door de aangeboden techniek, het 3-stappensysteem. Via een combinatie van drie kenmerken kan een insect van een andere soort onderscheiden worden.Gelijktijdig kom je alles te weten over hun voorkomen en hun leefwijze. De insecten zijn onderverdeeld in een eigen aparte klasse, met een onderverdeling in 33 ordes. De 200 soorten insecten die in dit boek opgenomen zijn behoren tot de 19 voornaamste ordes. Er worden heel wat interessante insectengroepen besproken zoals de gevleugelde- en ongevleugelde insecten, eendagsvliegen, oorwormen, sabelsprinkhanen, kakkerlakken en wantsen.
 
Alle 200 diertjes worden op eenzelfde manier voorgesteld en dit op een volledige pagina.  3 foto’s illustreren het 3-stappensysteem. Een grote foto met een duidelijk en volledig beeld van het beestje. En daarnaast twee kleinere foto’s met telkens een opvallende detail. Aanvullend is er uitleg over de kenmerken, het voorkomen en de leefwijze. Een gekleurd kadertje in de linker- of rechterbovenhoek verwijst naar één de hoofdsoorten waartoe het insect behoort.

Kortom: dit is een uitstekende, praktijkgerichte gids.

Koop dit boek bij


Bestellen
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht