ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Heidegger en zijn tijd

Originele titel: Heidegger und Seine Zeit

Rüdiger Safranski

Heidegger en zijn tijd Type: Box
Uitgever: Olympus
Gewicht: 590 gram
Aantal Pagina's: 575
ISBN: 90-467-0307-X
ISBN-13: 978-90-467-0307-6
Categorie: Filosofie
Richtprijs: € 15

Korte Inhoud


Martin Heidegger is niet alleen een van de invloedrijkste, maar ook de meest omstreden filosoof van deze eeuw. De originaliteit en de kracht van zijn denken hebben binnen, maar vooral ook buiten het vakgebied grote weerklank gevonden. Hannah Arendt oordeelde dat er door de filosofie van Heidegger een storm trekt die even sterk is als die ons na duizenden jaren nog uit het werk van Plato tegemoet waait.

Rüdiger Safranski (1945), auteur van onder meer Arthur Schopenhauer. De woelige jaren van de filosofie en Het kwaad. Het drama van de vrijheid, is als eerste erin geslaagd de weerbarstige filosofie van Heidegger uiteen te zetten, diens nazistische verleden onverbloemd in het juiste licht te plaatsen - en verbanden tussen het denken van de filosoof en diens nazistische sympathieën nadrukkelijk te leggen dan wel te ontkrachten.

Uittreksel


Blz. 13: Voorwoord

Het is een lang verhaal met Heidegger, met zijn leven en zijn filosofie. De hartstochten en catastrofen van heel de eeuw zitten erin.

Filosofisch komt Heidegger van ver. Met Heraclitus, Plato en Kant ging hij om alsof het zijn tijdgenoten waren. Hij kwam hun zo na dat hij kon horen en ter sprake brengen wat bij hen ongezegd was gebleven. Bij Heidegger is nog de hele wonderbaarlijke metafysica aanwezig, maar op het ogenblik dat zij op het punt staat te verstommen. Je kunt ook zeggen: op het ogenblik dat zij zich voor iets anders openstelt.

Heideggers passie was het vragen, niet het antwoorden. Waar hij naar vroeg en wat hij zocht, noemde hij - het zijn. Een filosofisch leven lang stelde hij steeds weer die ene vraag naar het zijn. De zin van die vraag is geen andere dan het leven het geheim terug te geven dat in de moderne tijd verloren dreigt te gaan.

Heidegger begon als katholiek filosoof. Hij nam de uitdaging van de moderne tijd aan. Hij ontwikkelde de filosofie van een bestaan dat zichzelf aantreft onder een lege hemel, beheerst door een alles verslindende tijd, geworpen en toegerust met de gave het eigen leven te ontwerpen. Een filosofie die de enkeling op zijn vrijheid en verantwoordelijkheid aanspreekt en de dood serieus neemt. De zijnsvraag in Heideggeriaanse zin betekent, het bestaan lichten zoals je een anker licht, om bevrijd de open zee op te varen. Het is een treurige ironie van de receptie van Heideggers werk dat zijn zijnsvraag die bevrijdende, lichtende trek meestal heeft verloren en het denken eerder heeft geïntimideerd en verkrampt. Het zal zaak zijn zich van die krampachtigheid te bevrijden. Dan zullen we misschien ook vrij genoeg zijn om met de lach van de Thracische maagd te antwoorden op veel mislukte diepzinnigheid van dit filosofische genie.

Nog altijd leidt Heideggers politieke verstrikking tot verkrampte reacties. Om filosofische redenen werd hij tijdelijk een nationaal-socialistische revolutionair, maar zijn filosofie hielp hem ook zich weer van zijn politieke activiteiten te bevrijden. Hij heeft lering getrokken uit wat hij had gedaan. Voortaan cirkelde zijn denken ook rond het probleem van de verlokking van de geest door de wil tot macht. Heideggers filosofische weg leidt van de resoluutheid via de metafysica van het grote historische ogenblik ten slotte tot de gelatenheid en tot een denkwijze waarin de behoedzame omgang met de wereld centraal staat.

Martin Heidegger - een meester uit Duitsland.

Hij was echt een 'meester' uit de school van de mysticus meester Eckhart. Als geen ander heeft hij in een a-religieuze tijd de horizon voor de religieuze ervaring opengehouden. Hij heeft een denkwijze gevonden die dicht bij de dingen blijft en bescherming biedt tegen een afglijden in de banaliteit.

Hij was echt zeer 'Duits', even Duits als Adrian Leverkühn van Thomas Mann. De geschiedenis van Heideggers leven en denken is nogmaals een geschiedenis van Faust. Wat aan het licht komt is het innemende, fascinerende en afgrondelijke van een typisch Duitse weg in de filosofie, die een Europese gebeurtenis zou worden. En ten slotte: door zijn politieke activiteiten heeft hij ook iets van die `meester uit Duitsland' van wie in het gedicht van Paul Celan sprake is.

Zo symboliseert de naam Martin Heidegger het opwindendste hoofdstuk uit de geschiedenis van de Duitse geest in onze eeuw. Er moet over worden verteld, zowel over het goede als over het kwade en voorbij goed en kwaad.

Recensie

door Tsenne Kikke
Heidegger (1889-1976) is een der belangrijkste filosofen van deze eeuw. De titel geeft precies de werkwijze aan: een biografie waarin de ontwikkelingsgang van Heidegger wordt verbonden met de voortgang van zijn denken en wel in interactie met andere belangrijke - vooral Duitse - wijsgeren en hun tijd.

Daarbij besteedt Safranski veel aandacht aan het nazistisch verleden van Heidegger; toch verbindt hij diens fascinatie door het nationaal-socialisme slechts enigermate met zijn wijsgerig denken. Hij spreekt geen oordeel uit, doch laat zien dat Heidegger zich niet onderwerpt aan een zelfonderzoek. Hij beschrijft hoe Arendt en Jaspers, die in zeer nauw contact met Heidegger hebben gestaan, wél tot een oordeel zijn gekomen: 'hij heeft letterlijk geen karakter, zeker ook geen bijzonder slecht karakter. Desondanks leeft hij met een diepgang en een hartstocht die je niet licht vergeet' (Arendt). Safranski heeft een magistrale biografie geschreven, méér nog biografie dan een wijsgerige introductie. Voortreffelijke vertaling. Zeer aanbevolen!

Koop dit boek bij


Bestellen
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht