ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Chi voor beginners

Originele titel: Chi: how to feel you life energy

Waysun Liao

Chi voor beginners Type: Paperback
Uitgever: BBNC Uitgevers
Gewicht: 225 gram
Aantal Pagina's: 148
ISBN: 90-453-1244-1
ISBN-13: 978-90-453-1244-6
Categorie: Fitness
Richtprijs: € 14,95

Korte Inhoud


Chi voor beginners is een introductie tot het eeuwenoude taoïstische principe chi. Chi is de onzichtbare levensenergie die door je lichaam en het universum stroomt. Chi is overal, het zit in de aarde, in de lucht en in jezelf. Het is de energie die een levend wezen in stand houdt. Het zorgt voor herstel en groei van je lichaam en dus voor je gezondheid.

In Chi voor beginners laat tai chi-meester Waysun Liao je kennis maken met je eigen chi. Bovendien leert hij je hoe je deze levensenergie ervaren kunt. Door middel van ademhalingsoefeningen word je je bewust van je chi. Met tai chi-oefeningen leer je hoe je je energie kunt gebruiken. De oefeningen worden gedemonstreerd door Waysun Liao zelf.

Stress, boosheid, ongeduld, spanning en vermoeidheid kunnen de doorstroming van chi door je lichaam belemmeren. Zorg voor een goede chi-doorstroming en tai chi jezelf gelukkiger, vitaler en gezonder!

Al op twaalfjarige leeftijd bestudeerde Waysun Liao in een taoïstische tempel in zijn geboorteland Taiwan tai chi. Liao is een van de grote autoriteiten ter wereld op het gebied van traditionele taoïstische wijsheid en tai chi. Hij is de stichter en meester van een van de oudste tai chi-centra,in het Amerikaanse Illinois, waar hij al meer dan veertig jaar les geeft.

Uittreksel


Blz. 9: Wat is Chi? Wijze mensen ontdekten al in de oudheid een onzichtbare kracht in de natuur en alles wat leeft. Ze speculeerden dat deze onzichtbare kracht uit onze kosmische oorsprong stamt en dat deze de hele wereld zoals wij die kennen in stand houdt. Men kende in de oudheid echter geen woorden om deze mystieke, maar onontbeerlijke en eeuwigdurende kracht te beschrijven.

De wijzen die deze altijd en overal aanwezige natuurkracht observeerden, realiseerden zich dat deze even onvoorspelbaar is als het weer. Ze zagen ook in dat deze kracht even onontbeerlijk voor ons is als de lucht die we inademen. Deze kracht oefent een invloed uit die even immens is als die van onze atmosfeer en de stormen daarin - de meest ontzagwekkende voorbeelden van krachtvertoon die men zich in de oude wereld kon voorstellen.

Het gedrag van deze kracht leek zoveel op dat van het weer en de lucht dat deze oude mensen uiteindelijk het woord voor 'lucht' leenden om de kracht een naam te geven. Deze onzichtbare kracht werd in het oude China `de lucht' genoemd, of 'chi' (dat wordt uitgesproken als tsjie). Hetzelfde woord wordt in andere Aziatische talen en dialecten gespeld als ki, qi, kei enzovoort.

De oude wijzen zagen na verloop van tijd dat er veel lagen of niveaus van chi zijn in onze wereld. Ze zagen veel verschillende gezichten van de chi en gaven daarom veel verschillende namen aan de specifieke lagen of niveaus ervan.

De oude Chinezen geloofden bijvoorbeeld dat ons weer wordt beheerst door de chi van de hemel. Ze noemden het weer daarom de 'hemel-chi' of 'tien-chi'. Ons lot wordt bepaald door ingewikkelde waarschijnlijkheden en onzekerheden die ontstaan door de wisselwerking tussen diverse krachten van het lot. De Chinezen noemden onze lotsbestemming `de chi van kansen', of `yuen-chi'. Mensen die weinig of geen geluk hebben in hun leven lijken een besmette of negatieve energie te hebben: een 'slechte chi' of `mei-chi'. Als iemand zo geïrriteerd wordt dat hij of zij kwaad wordt, wordt deze woedende reactie 'het uitbreken van chi' of `seng-chi' genoemd.

Chi als het signaal van de menselijke levensenergie Chi kan ook specifiek verwijzen naar het unieke signaal van onze levensenergie. We zullen ons in dit boek voornamelijk op dit signaal van levensenergie richten.

De oude meesters veronderstelden dat we allemaal geboren worden met het unieke signaal van de levensenergie. Ze geloofden bovendien dat deze levensenergie afkomstig is van de eerste, oorspronkelijke levenskracht die het hele universum in stand houdt. Ze noemden dit signaal van de oorspronkelijke levenskracht 'al-chi'. Hoewel onze levenskracht van de oorspronkelijke al-chi afstamt, verschilt deze daar echter licht van. Dat komt omdat de al-chi zichzelf moet transformeren in iets wat onze levensvorm kan bevatten.

Hier volgen de kenmerken van de chi in ons, het unieke levensenergiesignaal van menselijke wezens zoals dat lang geleden werd en ook nu nog wordt gezien:

Elk van ons is begiftigd met een stukje van de ene oorspronkelijke energie: de Tao. Deze energie verandert via een reeks transformaties in onze chi.

Ons lichaam bestaat uit stof (materie), die wordt verzameld en voortbewogen door de onzichtbare kracht en de onzichtbare activiteit van de chi. Als u de fysieke vorm van een vriend ziet, ziet u niet de echte persoon, maar alleen de materie waarvan hij is gemaakt.

Heeft u ooit een begrafenis of een dodenwake meegemaakt? Als u het ontzielde lichaam hebt gezien van iemand die u kende, dan kon u gemakkelijk 'zien' dat hij of zij er niet meer was. De echte persoon die u kende bestond uit de kracht die het lichaam bezielde, niet de levenloze materie in de doodskist.

Of u kunt beweren dat u een wervelstorm hebt gezien, in het echt of op tv. Maar u heeft de wervelstorm feitelijk niet 'gezien'. U zag alleen het door de storm opgewaaide en in deze vorm vastgehouden puin. De echte kracht die we een wervelstorm noemen was het onzichtbare deel dat u niet kon zien, dat het wervelende puin bijeenhield en kracht gaf.

Onze chi houdt ons op een soortgelijke manier bijeen, bezielt ons en maakt ons tot wie we echt zijn. Het is ons echte zelf. Het is de bron van het bewustzijn en het leven. Zonder chi is geen leven mogelijk.

Het leven gedijt en er is een overvloed aan welzijn, zo lang het signaal van onze onzichtbare levensenergie, de chi, zich ordelijk gedraagt. Maar het 'leven' van het materiële lichaam verkeert in een chaotische toestand als het levensenergiesignaal, de chi, zwakker wordt of bezig is te desintegreren. Als de chi afneemt, neemt het lijden toe. Dat kan zelfs tot de dood leiden.

Het levensenergiesignaal kan zich alleen gedragen volgens de wetten van zijn eigen aard, want het is opgebouwd uit de herinnering aan de kosmische kracht. Het is altijd in beweging, veranderlijk en dynamisch speels. Dat zijn dezelfde kenmerken als die van de ene universele energie van waaruit uw chi afkomstig is.

Ons levensenergiesignaal is in staat in harmonie met de oorspronkelijke kosmische kracht te werken, omdat deze op de oorspronkelijke kosmische kracht lijkt en daarmee verwant is. Onze levensenergie kan zich op het signaal van de oorspronkelijke kracht afstemmen en deze volgen. Onze levensenergie kan met de al-chi harmoniëren om door te gaan, zich te vermeerderen, zich aan wijzigingen aan te passen, zichzelf beter af te stemmen, zich aan te passen en te 'overleven'.

Recensie

door Tsenne Kikke
De van oorsprong Taiwanese, maar reeds veertig jaar in Illinois docerende auteur, is tai chi meester en een autoriteit op het gebied van taoïstische wijsheden en tai chi. De bedoeling van dit boek is om de lezer bewust te maken van de chi en de chi-stroming in het lichaam. Chi is de onzichtbare levensenergie, die door het universum en het lichaam stroomt. Mensen die aan tai chi of aan qigong willen doen, zullen aan de inhoud baat vinden. De auteur bespreekt drie manieren om jouw gevoel van innerlijke chi stroom te herstellen.

De eerste manier is het beoefenen van bewegingloze meditatie, oftewel statische qigong genoemd; de tweede is beweeglijke meditatie (tai chi) en de derde manier bestaat er uit om jouw chi door een bedreven leraar te laten opladen. Om die reden adviseert de auteur jou dan ook om een goede leraar uit te kiezen.

Waysin Liao geeft duidelijke instructies en de zwart-wit foto's van hemzelf geven jou een duidelijk beeld van de zeven beweeglijke staande meditaties die hij erin beschrijft. De inhoud is in wezen een zeer goede basis waarop je in een later stadium andere dingen verder kunt bouwen.

Koop dit boek bij


Bestellen
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht