ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Management van het onverwachte

Originele titel: Managing the Unexpected

Karl E. Weick en Kathleen M. Sutcliffe

Management van het onverwachte Type: Hardcover
Uitgever: BBNC Uitgevers
Gewicht: 550 gram
Aantal Pagina's: 188
ISBN: 90-453-1202-6
ISBN-13: 978-90-453-1202-6
Categorie: Management
Richtprijs: € 25,5

Korte Inhoud


Wat je kunt leren van high reliability organizations ...

"Natuurlijk is er 'niets nieuws onder de zon' - toch komen Karl Weick en Kathleen Sutcliffe in 'Management van het onverwachte' daar zo dicht mogelijk bij als menselijk voorstelbaar is. Geen uitgave is actueler (helaas), en er is wellicht geen andere benadering die origineler en doordachter en bruikbaarder en rijker aan informatie is dan wat u vindt tussen de omslagen van dit boek."

Dr. Huibert de Man, in het voorwoord : "De grootste vijand van het creëren van een HRO is een managementstijl die een geloof in autoriteit koppelt aan de overtuiging dat vereenvoudiging de sleutel tot succes is. Die combinatie leidt tot organisaties waarin lastige informatie niet wordt gedeeld, gesprekken over complexe problemen alleen nog in de wandelgangen gevoerd kunnen worden en een constante verplichting om succes te rapporteren tot ongelukken leidt. Juist in deze tijd waarin van bestuurders eenvoudige waarheden worden verwacht en expertise en dubbelzinnigheid niet erg populair zijn, zou de boodschap van dit boek wel eens extra relevant kunnen zijn. De Nederlandse vertaling komt op een goed moment."

Uittreksel


Blz. 2: De boodschap van dit boek op hoofdlijnen

Dit boek gaat over organisaties, verwachtingen en opmerkzaamheid. Onze basale boodschap is dat verwachtingen u in moeilijkheden kunnen brengen, tenzij je een opmerkzame infrastructuur schept die voortdurend het volgende teweegbrengt:

. kleine verstoringen op het spoor komen;
. weerstand bieden tegen oversimplificering;
. gevoelig blijven voor de uitvoering;
. het vermogen tot veerkracht op peil houden;
. het voordeel benutten van wisselende plekken waar deskundigheid zich bevindt.

Als niet bewogen wordt naar een opmerkzame infrastructuur vergroot u de schade die onverwachte gebeurtenissen teweegbrengen en schaad u betrouwbaar presteren. Op weg gaan naar een opmerkzame infrastructuur is moeilijker dan het lijkt, want het betekent dat mensen afscheid moeten nemen van de "genoegens" van successen vieren, simplificaties, strategie, planning en bovengeschikten.

Dit eerste hoofdstuk brengt een overzicht van wat nodig is om hoge betrouwbaarheid te organiseren. We knopen dat overzicht vast aan een verwoestend incident: de grote bosbrand in Cerro Grande in mei 2000, die 1 miljard dollar schade veroorzaakte aan Los Alamos, New Mexico, en aan de aangrenzende Nationale Laboratoria. Zoals u zult lezen, overweldigden de gebeurtenissen een ploeg en een systeem dat erop gericht was een gevaarlijk gebied van 120 hectare bij het Bandelier Nationaal Monument af te branden. Vrijwel zonder enige waarschuwing dwongen onverwachte winden het systeem ertoe om te gaan met een taak die precies de tegenovergestelde was van die waarop ze voorbereid waren. In plaats van een bewust aangestoken brand te beheersen, moesten de mensen in dit systeem plotseling een onbedoeld actieve brand onderdrukken die zijn beoogde grenzen te buiten ging. Hoewel de brand bij Cerro Grande een dramatische gebeurtenis is, komen er allerlei momenten van organiseren in voor die voor organisaties van allerlei aard gebruikelijk zijn. Het organiseren van de Cerro Grandebrand begon met een plan, vage noties van hulpbronnen "voor het geval dat", onvolledige kennis van het systeem, onduidelijke hulpmiddelen, onverwachte wijzigingen in de bemensing, onvolkomen communicatie, vooraf gestelde beperkingen, en verschuivende commandostructuren. Toen een onverwachte wind in dit systeem binnendrong, waren de vaagheid, de onvolledigheid en de veranderende bevelslijn de zwakke punten waarop het brak.

De brand in Cerro Grande: een schokkende beproeving

Overweeg de beeldende woorden van Pat Lagadec: "Het vermogen om in een crisissituatie te handelen hangt in belangrijke mate af van de structuren die ontwikkeld zijn voordat er chaos ontstond. De gebeurtenis kan in enig opzicht vergeleken worden met een abrupte en schokkende beproeving: in een oogwenk wordt alles wat onvoorbereid bleef een ingewikkeld vraagstuk, en komt iedere zwakheid met vaart aan de oppervlakte."

De beschrijving van Lagadec wijst de bedreigingen bij het omgaan met het onverwachte aan. "Structuren die ontwikkeld zijn voordat er chaos ontstond" omvatten zowel routinehandelingen als speciale aanwijzingen voor crisis zoals SWAT (Crisis Interventie) teams. Zij alle helpen mensen om met de verstoring om te gaan, behalve dan dat de crises die voorzien zijn zelden lijken op de crises die zich feitelijk voordoen. Deze discrepantie betekent dat een schokkende beproeving kwetsbaarheid zichtbaar maakt in de vorm van onvoorziene ineenstortingen van het functioneren.

Een schokkende beproeving laat ook onvoorziene zwakheden in veerkracht zien, het vermogen tot herstel. Veerkrachtig handelen dat herstel na een tegenslag mogelijk maakt, wordt gebouwd op een breed repertoire van handelen en ervaring, het vermogen om stukjes ervaring uit het verleden en in nieuwe samenstelling te gebruiken, beheersing van emoties, de vaardigheid tot respectvolle omgang en kennis van de werking van het systeem.

Recensie

door Tsenne Kikke
Karl Weick en Kathleen Sutcliffe tonen de lezers hoe zij flexibel kunnen reageren op onverwachte uitdagingen en hoe zij de ontregelende effecten van verandering kunnen minimaliseren door het gebruiken van zingeving, stressreductie, migratiebeslissingen en labeling. De basis voor hun theorie komt voort uit het ontrafelen van een aantal rampen die totaal onverwacht zijn ontstaan in High Reliability Organizations (HRO´s) zoals kerncentrales, bosbrandbestrijders en militaire vliegdekschepen. Door de aard van hun werk weten deze organisaties als geen ander dat routineus handelen, geringe miscommunicatie, of een enkel moment van onoplettendheid, ongewenste of zelfs catastrofale gevolgen kunnen hebben.

Zo wordt er in dit boek grondig verslag gemaakt van de grote bosbrand in het gebied van Cerro Grande in Nieuw Mexico. Enerzijds werd die brand bewust aangestoken, maar anderzijds ging er een groot natuurgebied verloren en was de totale schade 1 miljard dollar.

Wie nu denkt het boek van Weick en Sutcliff te kunnen negeren omdat zijn bedrijf nauwelijks overeenkomsten vertoont met een kerncentrale of een militair vliegdekschip, heeft misschien een goede reden om er toch kennis van te nemen. Denken dat je anders bent, of er zeker van zijn dat iets zich nooit zal voordoen, is een van de valkuilen waardoor het juist mis kan gaan. Denk, bijvoorbeeld, aan de Wet van Murphy. Of, nog beter is de Nieuwe Wet van Murphy, die zegt: "Als er maar iets verkeerds kan gaan, is het reeds lang gebeurd."

Koop dit boek bij


Bestellen
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht