ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Boeddha ... off the record

Originele titel: The Buddha ...off the record

Joan Duncan Oliver

Boeddha ... off the record Type: Paperback
Uitgever: BBNC Uitgevers
Gewicht: 180 gram
Aantal Pagina's: 159
ISBN: 90-453-1197-6
ISBN-13: 978-90-453-1197-5
Categorie: Boeddhisme
Richtprijs: € 12,5

Korte Inhoud


De interessantste en kleurrijkste figuren uit het verleden zouden ons veel kunnen vertellen, als we maar een uurtje van hun tijd hadden kunnen lenen. De 'Off the record-serie' biedt ons nu deze kans!

We kennen hem als Boeddha, hij die verlicht is. Hij werd 2500 jaar geleden als Siddhartha Gautama geboren in het noorden van India en werd een van de grootste spirituele leiders ter wereld. Op eigen kracht bevrijdde hij zichzelf van de beperkingen van begeerte, haat en onwetendheid. Liefde, succes, geld, talent - Boeddha had het allemaal, maar zette alles opzij voor iets wat dieper en duurzamer is.

'Boeddha .off the record' biedt ons een blik op het leven en de levensfilosofie van Boeddha. In een ontspannen gesprek vertelt Boeddha ons hoe hij denkt over liefde, compassie, mindfulness, karma, vergankelijkheid en al het andere waardoor wij onszelf en onze omgeving beter begrijpen. Zijn gedachten bieden ons praktische handvaten voor een beter leven.

'Boeddha .off the record' schept niet alleen een levendig beeld van een man van ongebruikelijke intelligentie en uitzonderlijke inzichten, maar moedigt de lezer daarnaast aan om zijn werk met een frisse en verrijkte blik te aanschouwen.

Uittreksel


Blz. 67: - Ik heb heel veel moeite met het idee van de wedergeboorte. Hoe zit dat in elkaar?

Binnen de tienduizend wereldsystemen waaruit het universum is opgebouwd, zijn er 31 bestaansvlakken waarop goden, mensen, dieren en andere wezens worden wedergeboren, terwijl ze leven na leven door samsara dolen tot ze nirwana bereiken en een einde maken aan de mallemolen van dood en wedergeboorte. Deze 31 vlakken of sferen zijn in drie verschillende werelden georganiseerd. De vormeloze wereld omvat vier sferen van wezens die het fysieke lichaam voorbij zijn en alleen bestaan als bewustzijn in verschillende stadia van gelukzaligheid. De wereld van zuivere vorm omvat zestien verschillende sferen van deva's of op goden gelijkende wezens met een lichaam van zuiver licht.

Dan komen we bij de wereld van de zintuigen met elf verschillende sferen waaronder de hemelse verblijven van verschillende deva's, de menselijke sfeer, de dierlijke sfeer en verschillende helse sferen. Een wezen wordt op grond van zijn karma - zijn bewust gewilde daden in vorige levens en zijn geestestoestand bij de dood - wedergeboren in een bepaalde sfeer. Mensen die zich nobel hebben gedragen krijgen een gunstige wedergeboorte in de `gelukkige bestemmingen', de menselijke of hemelse sferen. Wie laaghartig heeft gehandeld, wordt herboren in de dierenwereld of in een van de helse sferen. Iemand die wordt geplaagd door hebzucht, kan bijvoorbeeld worden wedergeboren tussen hongerige geesten, wezens met een enorme maag en een kleine mond, die nooit genoeg kunnen eten.

- Ondergaat iedereen reïncarnatie?

-Boeddha's en sommige arahats - verlichte wezens - kennen geen wedergeboorte. Na pannirwana, het laatste nirwana, incarneren wezens niet meer. Ze verdwijnen.

- Als Boeddha is verdwenen, wie bent u dan? Met wie ben ik aan het praten?

Toen de volgelingen van Boeddha hem vroegen wie hen zou onderwijzen na zijn dood, zei hij tegen hen: `Wie mij ziet, ziet de Dharma en wie de Dharma ziet, ziet mij.' Je zou kunnen zeggen dat het niet echt Boeddha is die nu met jou praat, het is de Dharma die aan het spreken is. Of als je het mahayana-boeddhisme aanhangt dat in de eeuwen na mijn dood opkwam, zou je mij kunnen beschouwen als Boeddha die zich manifesteert in het nimanakaya, ofwel 'lichaam van transformatie', dat ik aanneem om wezens te helpen verlichting te bereiken.

- Ik ben blij dat u dat hebt opgehelderd. Maar hoe staat het met de rest van ons mensen? Reïncarneren wij?

Zolang jullie leven in samsara, het voorwaardelijke bestaan, zullen jullie worden wedergeboren. In dit leven werd je wedergeboren als mens. Dat is een zeer gunstige geboorte. Het biedt je de mogelijkheid tot bewustwording en de kans nirwana, de onvoorwaardelijke toestand, te bereiken. Zelfs dan kun je volgens de mahayana-traditie kiezen voor het
pad van de bodhisattva en pannirwana uitstellen om in de menselijke sfeer te blijven en alle wezens te helpen om bewust te worden.

- Wat is het dat wordt wedergeboren? Is er een eeuwige ziel of zelf dat overgaat van het ene leven naar het volgende?

Anders dan de Veda's en Upanishads beweren, is het niets om te worden herboren. Je hebt geen eeuwige ziel of wezenlijk zelf dat een koffer met onopgelost karma van het ene leven naar het andere sjouwt. Wat de overgang meer bepaalt, is een continuïteit van bewustzijn op een zeer subtiel niveau. Elke keer dat je ...

Recensie

door Tsenne Kikke
We kennen hem als de Boeddha, als de 'Verlichte', als één van 's werelds grootste spirituele leiders. Hij was geen godheid, maar een gewone sterveling, 2.500 geleden in Noord-India geboren, onder de naam Siddharta Gautama. Hij leed, net als elke andere sterveling, maar dankzij zijn eigen inspanningen kon hij zichzelf bevrijden van de ketenen der begeerte, van die van haat en van die van onwetendheid.

In dit boekje worden verschillende thema's aangeboord, waaronder lijden, karma, lust, mindfulness, mededogen, vergankelijkheid, liefde en reïncarnatie. De inhoud geeft ons een zeer goed idee van Boeddha's leerstellingen en alle teksten zijn gebaseerd op geschriften van Boeddha's leerlingen en volgelingen.

Vanaf bladzijde 39 voert een denkbeeldige Boeddha een denkbeeldig gesprek, waarin dertien thema's, waarvan sommigen zonet werden genoemd, aan de orde komen.

Koop dit boek bij


Bestellen
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht