ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

De eerste beschaving

Originele titel: Civilisation One

Christopher Knight & Alan Butler

De eerste beschaving Type: Paperback
Uitgever: Tirion Uitgevers
Gewicht: 475 gram
Aantal Pagina's: 261
ISBN: 90-4390-724-3
ISBN-13: 978-90-4390-724-8
Categorie: Oude Beschavingen
Richtprijs: € 19,95

Korte Inhoud


Wetenschapper Alexander Thom ontdekte bij zijn onderzoek naar steencirkels een oude eenheid voor lengtematen. In De eerste beschaving zetten Knight en Butler de speurtocht naar deze ‘megalithische yard’ voort, en zo vinden ze overtuigend bewijs voor het bestaan van een onbekende, hoog ontwikkelde cultuur die de voorloper moet zijn geweest van de vroegst bekende beschavingen als de Soemerische en de Egyptische beschaving. Daarvoor moet er al een Eerste Beschaving zijn geweest. Knight en Butler onthullen de geheimen van een opmerkelijk geïntegreerd meetsysteem dat veel geavanceerder is dan tegenwoordig gebruikte systemen en dat aan de basis ligt van het metrische en het Britse meetsysteem. De toenmalige wetenschappers moeten kennis hebben gehad van de afmetingen, bewegingen en onderlinge verhoudingen van aarde, maan en zon, en zelfs begrip van de snelheid van het licht. De ontdekkingen van de auteurs hebben niet alleen geschiedkundige implicaties; Knight en Butler trekken er ook verregaande godsdienstige conclusies uit. Hét spraakmakende boek over de ontstaansgeschiedenis van de mens.

Uittreksel


Blz. 201: Ons uitgangspunt was de vraag geweest of professor Alexander Thom het bij het rechte eind had gehad dat de megalitische bouwers een standaardmaat hadden gebruikt van 82.96656 centimeter. We zijn in staat geweest deze vraag positief te beantwoorden. We hebben de reden gevonden waarom deze eenheid van belang was en de techniek die gebruikt werd om hem te definiëren geproduceerd.
Nadat we hadden bewezen dat het briljante werk van Tkom inderdaad valide was, kregen we uit ons daaropvolgende onderzoek naar mogelijke megalitische eenheden van gewicht en volume dermate fantastische resultaten, dat we ons al snel voor een veel complexer en uitgebreider onderzoek geplaatst zagen. Dit leidde uiteindelijk tot een bizarre zoektocht die culmineerde in de herontdekking van een oud wiskundig raamwerk dat verbonden was met de patronen van het zonnestelsel zelf.

Recensie

door Tsenne Kikke
Ondanks de wiskundige moeilijkheidsgraad heb ik het boek in één ruk uitgelezen'€¦ Niet omdat het onderwerp me zo sterk interesseert, maar gewoonweg om aan de weet te komen wat de volgende bladzijde mij zal verschaffen. Nochtans is dit boek speciaal bestemd voor lezers die interesse stellen in de maateenheid die door een zekere professor Thom '€˜de megalithische yard'€™ werd genoemd. Hij overleed in 1985 zonder dat hij zelf in staat was geweest uit te leggen waarom de mensen uit de neolitische periode van omstreeks 3500 voor Chr. Deze maateenheid hadden geconstrueerd . De schrijvers pakten dus de draad op daar waar Prof. Thom hem had achtergelaten in de hoop anderen te kunnen overtuigen van de waarde van Thom'€™s bevindingen. Het boek is dan ook eerder gericht tot weetjesmensen, die hun encyclopedische kennis wensen uit te breiden, dan tot zijnsmensen. Ook spreken ze over de zogenaamde '€˜megalitische muziek'€™, heilige aarde-muziek die synchroon loopt met onze ziel, waarvan we enkele fragmenten kunnen beluisteren op hun website www. civilizationone.com. Mij heeft deze muziek me niet speciaal kunnen bekoren, noch mijn ziel kunnen beroeren. Misschien ben je, beste lezer, iets gevoeliger?...
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2023 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht