ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

De schrijver

Originele titel: The Scribe

Francine Rivers

De schrijver Type: Box
Uitgever: Kok
Gewicht: 375 gram
Aantal Pagina's: 270
ISBN: 90-435-1835-2
ISBN-13: 978-90-435-1835-2
Categorie: Religieus
Richtprijs: € 17,5

Korte Inhoud


Dit is het vijfde en laatste deel van de serie over mannen in de Bijbel die een belangrijke plaats innamen in de geschiedenis van Israël. Eerder verschenen: De priester - het verhaal van Aäron;
De krijger - het verhaal van Kaleb de verspieder; De prins - het verhaal van Jonathan; De profeet - en het verhaal van Amos, de boer uit Tekoa.

Getrouw aan de feiten zoals die in de Bijbel staan, brengt de schrijfster mannen van lang geleden tot leven en laat zij ze spreken op een bijdetijdse en inspirerende wijze.

In 'De schrijver' ontmoeten we Silas, een van Paulus' trouwste medewerkers. Hij vergezelde Paulus op diens tweede zendingsreis en deelde in al zijn lotgevallen. Zo zat hij samen met Paulus gevangen in Filippi. Hij heeft veel betekend voor de opbouw van de gemeente te Korinte. Later ging hij naar Rome waar hij de secretaris werd van Petrus.

Francine Rivers heeft een boeiend portret gemaakt van deze man op de achtergrond, die van onschatbare waarde was voor de verbreiding van het Evangelie.

De studievragen achterin het boek maken het bijzonder geschikt voor Bijbelstudiegroepen

Uittreksel


Blz. 13: Aangeslagen door het nieuws dat hij had, wandelde Silas naar het huis waar Petrus en zijn vrouw verborgen waren.

Hij klopte drie keer zachtjes op de deur en ging de kamer binnen waar hij vaak broeders en zusters in Christus had ontmoet en waar hij, wanneer hij alleen was, vele uren had gebeden. Nu trof hij Petrus en zijn vrouw biddend aan. Petrus' vrouw hief haar hoofd op en haar glimlach verdween.

Silas hielp haar overeind. 'We moeten gaan,' zei hij zacht en draaide zich om om Petrus te helpen. 'Paulus is gevangengenomen. Soldaten zoeken de stad af, op zoek naar jullie. Jullie moeten vanavond vertrekken.'

Terwijl ze naar buiten liepen, legde Silas meer uit. `Apelles is bij me. Hij zal jullie de weg wijzen.'

`Maar jij dan?' Petrus sprak met diepe bezorgdheid. 'Je moet met ons meekomen.' Je was zowel Paulus' als mijn secretaris. Ze zullen jou ook gaan zoeken.'

`Ik volg zo meteen. Ik was bezig aan een papierrol toen Apelles mij het nieuws kwam brengen. Ik moet eerst terug om te kijken of de inkt droog is voor ik die rol samen met de andere rollen inpak.'

Petrus knikte bezorgd en Silas ging het huis binnen waar hij gewoond had. Alle papyrusrollen, behalve die waaraan hij had zitten werken, waren opgerold en zorgvuldig opgeborgen in leren omslagen. Silas had geweten dat de dag zou komen dat hij de spullen bij elkaar zou moeten pakken en vluchten. Hij verwijderde de gewichten die de nieuwste rol openhielden, rolde de papierrol op en stopte deze zorgvuldig in een leren wikkel. Toen hij het pak over zijn schouders hing, voelde hij de volle verantwoordelijkheid voor het veiligstellen van de brieven.

Terwijl hij de straat weer opliep, zag hij Petrus, Petrus' vrouw en Apelles wachten. Silas rende naar hen toe. 'Waarom staan jullie daar nog?'

Apelles keek gespannen. 'Ze wilden niet verder gaan zonder jou!'

Verscheurd tussen dankbaarheid voor de loyaliteit van zijn vrienden en de angst voor hun veiligheid, drong Silas aan. `We moeten opschieten.'

Apelles was duidelijk opgelucht dat ze weer verder gingen. Hij gaf dringend gefluisterde nadere instructies. `Buiten de stadspoort staat een koets op ons te wachten. We dachten dat het beter zou zijn om te wachten tot het zonsondergang is en er weer vrachtverkeer mag rijden. Het zal makkelijker zijn om er nu tussenuit te knijpen.'

Petrus was goed bekend in Rome en zou makkelijk herkend worden. Ze zouden een betere kans tot ontsnapping hebben in de drukte van de stromen goederen die de stad binnenkwamen en de dekmantel van de duisternis buiten de stadsmuren.

Petrus liep moeilijk, zijn arm beschermend om zijn vrouw heen geslagen. 'Wanneer kwam de wacht voor Paulus?'

`Ze hebben hem vanmorgen naar de kerker gebracht.' Toen ze aan het einde van de straat gekomen waren, hief Apelles zijn hand op. Hij keek om de hoek en wenkte hen. De jonge man deed een poging om kalm over te komen, maar Silas kon zijn angst voelen. Zijn hart klopte luid. Als Petrus gearresteerd zou worden, zou hij worden gevangengezet en geëxecuteerd, waarschijnlijk in een vals spektakel, ontworpen door Nero om de massa van Rome te vermaken.

'Silas!' De vrouw van Petrus fluisterde dringend.

Silas keek om en zag Petrus naar adem snakken. Hij haalde Apelles in en greep hem bij zijn schouder. 'Langzamer, mijn vriend. Anders verliezen we degene die we aan het redden zijn.'

Petrus trok zijn vrouw naar zich toe en fluisterde iets tegen haar. Ze drukte hem dicht tegen zich aan en huilde op zijn schouders. Petrus glimlachte naar Silas. 'Dit zou een goed moment voor God zijn om me engelenvleugels te geven.'

Apelles leidde hen in een lager tempo door de donkere steegjes en nauwe straten. Ratten deden zich tegoed aan voedsel terwijl ze langs liepen. Het geluid van wagenwielen klonk steeds luider. In de tijd dat de stad sliep, kwam er een menselijke vloed door de stadspoorten naar binnen. Zij brachten vracht naar de onverzadigbare markten van Rome. Sommigen reden volgeladen vrachtwagens en anderen duwden karren. Weer andere droegen zware lasten op hun gekromde ruggen.

Zo dicht bij de vrijheid, dacht Silas toen hij de open poorten al kon zien. Zouden zij erdoor komen zonder opgemerkt te worden?

Apelles liet ze dichterbij komen. 'Wacht hier terwijl ik ga kijken of het veilig is.' Hij verdween tussen de wagens en karren.

Silas' hart bonkte luider. Het zweet stond hem op de rug. Elke minuut die zij op de openbare weg stonden, droeg bij aan het gevaar voor Petrus. Hij zag Apelles. Zijn gezicht zag bleek en stond strak van angst terwijl hij zijn weg door de massa baande.

De jonge man wees. 'Die kant op. Ga nu! Snel!'

Silas ging voorop. Zijn hart ging tekeer toen een van de Romeinse soldaten zich omdraaide en naar hem keek. Een christelijke broeder. Goddank. De Romein knikte een keer en draaide zich om.

Recensie

door Tsenne Kikke
Het is geen gemakkelijke taak om aan een verhaal, dat uit de verbeelding is ontsproten en gebaseerd is op uittreksels uit de Bijbel, een waarde-oordeel te geven. Anderzijds kan ik de inhoud dan ook weer niet afbreken, omdat de lezer misschien wordt uitgedaagd om voor zichzelf over het eigen geloof na te denken. Dus, gaf ik het maar een 10 op 10.

De naam van Silas klinkt bij het merendeel van de mensen niet zo bekend in de oren. Maar wie was hij nu precies? Wat was zijn kracht, zijn talent en zijn zwakte? In 'De Schrijver' probeert Francine Rivers het karakter van deze Silas te ontrafelen. Ze doet dat met een integer portret, gebaseerd op verhalen uit de bijbel.

De basis van deze roman ligt in de Bijbel. Daar voegt Rivers fictieve elementen aan toe. In het snel en mooi geschreven verhaal komt Silas tot leven. Niet direct als een man met een sterk geloof. Hij is verbitterd door de vele vrienden die hem ontvielen. Op zijn netvlies brandt het beeld van de lijdende Petrus en zijn vrouw aan het kruis. Zelf is hij op de vlucht voor de christenvervolgers. In Puteoli bereikt hij via een marktkoopman het huis van Epanetus. Die neemt hem op. Na een aantal dagen rusten doopt Silas zijn schrijfriet in de inkt en begint aan zijn levensverhaal.

Daarin trekt hij langs verschillende Bijbelverhalen. Hij schrijft hoe hij Paulus ontmoette, hoe hij met Petrus sprak en Jezus achtervolgde. Mooi daarin is vooral de manier waarop Rivers mensen durft neer te zetten. Paulus is een man van God die gehard is en allergisch voor zwakkelingen. Petrus is een man van eerlijkheid, die snel zijn tekortkomingen toegeeft. Tegelijk is hij ongeduldig, zoals hij ook vaak in de Bijbel beschreven wordt.

Silas zelf leren kennen blijkt een stuk lastiger. Rivers geeft hem een geheim mee. Dat is te voelen door zijn woorden, maar wordt niet snel bekend. Gelukkig laat de schrijfster ons meekijken in zijn gedachtewereld. Via gevoelens die daarin klinken wordt duidelijk hoe deze man wellicht in het leven heeft gestaan. Ondanks de liefde en het respect dat Epanetus en zijn vrienden voor hem voelen, blijft hij zich klein voelen. Hij is een zachte man, die zichzelf altijd aan de kant wil zetten voor God.

Tegelijk is hij zwak. Meerdere keren droomt hij van sterven. Zijn hart is zwaar en hij kijkt uit naar de dag dat hij met zijn vrienden zal zijn. Zijn levensverhaal schrijft hij overigens niet zomaar op. Epanetus moet hem daar bijna toe dwingen. Zij zijn blij dat Silas in hun midden is en willen van hem leren. Epanetus wil zijn persoonlijke verhaal horen omdat Silas heel persoonlijk van Paulus en Petrus geleerd heeft. Op dat moment stelt de schrijfster haar lezers bijna gelijk met de mensen in het huis van Epanetus. Zij waren niet bij de wonderen uit de bijbel, net zoals wij ze niet hebben meegemaakt. De mensen in zijn huis hebben het van horen zeggen, wij kennen de verhalen uit de bijbel.

Dan schrijft Silas wat er gebeurde toen hij de naam van Jezus voor het eerst hoorde. Hij is vooral geïnteresseerd in de wonderen die de man doet. Wat hem lang weghoudt bij Jezus, is het gezelschap van de Heer. Jezus laat zich in met zondaren, iets wat Silas zich niet kan voorstellen. Uiteindelijk achtervolgt hij Jezus om van hem te leren. Toch is Silas nog steeds niet overtuigd. Hij raakt regelmatig teleurgesteld, maar vindt na een lange zoektocht de blijde boodschap. De manier waarop Francine Rivers hem in zijn persoonlijke zoektocht naar voren laat komen is erg realistisch. Vrijwel nooit zijn haar beschrijvingen ongeloofwaardig.

Via zijn verhaal komt ook prachtig het leven in de tijd van de Bijbel naar voren. Niet vanuit één oogpunt, maar vanuit verschillende mensen met hun eigen gedachten. Daarmee maakt ze niet alleen een mooie roman over deze Bijbelse figuur, maar wekt ze ook nieuwsgierigheid naar de Bijbel. Haar boek eindigt met stukken uit de Bijbel en persoonlijke vragen die de lezer kan beantwoorden. Daarmee geeft 'De Schrijver' een fascinerend inkijkje in het leven van deze Bijbelse Silas. Ter herhaling: lezers worden misschien uitgedaagd om na te denken over hun eigen geloof - want, naar het schijnt zit er in elk van ons een stukje Silas.

Koop dit boek bij


Bestellen
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2020 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht