ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Guido de Bres - Zijn leven, zijn belijden

Emile Braekman en Erik de Boer

Guido de Bres - Zijn leven, zijn belijden Type: Hardcover
Uitgever: Kok
Gewicht: 2080 gram
Aantal Pagina's: 415
ISBN: 90-435-1793-3
ISBN-13: 978-90-435-1793-5
Categorie: Protestantisme
Richtprijs: € 39,9

Korte Inhoud


Guido de Bres (1522-1567) moest voor zijn werk als glasschilder de Bijbel lezen. Op grond daarvan ging hij over tot de reformatie. Hij werd rondtrekkend prediker in de zuidelijke Nederlanden en later predikant de Doornik. Daar stelde hij de Nederlandse Geloofsbelijdenis op, die hij over de muur van de citadel van Doornik wierp om duidelijk te maken dat gereformeerden geen radicale dopers waren. In 1565 werd hij opgepakt en uiteindelijk ter dood veroordeeld. Dit boek richt een monument voor hem op. Het beschrijft zijn leven, zijn geschriften, zijn opvattingen en zijn invloed.

Uittreksel


Blz. 7: Woord vooraf

Hoeveel Nederlanders weten wie Guido de Bres was? De naam is aan scholen gegeven, verder klinkt het nogal Frans.

Wist u dat er een speciale 'geloofsbelijdenis van Nederland' bestaat? Veel kerken hebben die belijdenis in hun geboortepapieren staan.

Guido de Bres leefde in de Nederlanden van de zestiende eeuw en heeft de Confession de foy op zijn naam staan. Vertaald is dat de Nederlandse geloofsbelijdenis.

De Bres woonde en werkte in de zuidelijke Nederlanden, die wij nu België noemen. Hij vluchtte naar Engeland en studeerde in Zwitserland. Ook verrichtte hij hulpdiensten in de gereformeerde kerken in Noord-Frankrijk. Guido en zijn vrouw Catharina noemden twee van hun kinderen Israël en Sara; veelzeggend voor christenen die vaak als vluchtelingen door eigen land trokken.

Het was de tijd waarin de reformatie van kerk en geloof in Europa onder enorme druk stond. De overheden probeerden de beweging de kop in te drukken. Ook Guido de Bres zou zijn leven aan de galg eindigen. Hij is, zeg maar, een martelaar van de Nederlandse kerken.

In 2011 staan we er in Nederland bij stil dat het 450 jaar geleden is dat de Nederlandse belijdenis geschreven is, en tegelijk staan we dus stil bij de man die een kerntekst van het christelijk geloof schreef die na viereneenhalve eeuw klassiek is te noemen.

De Bres schreef nog andere boeken, zoals het indrukwekkende Gebed tot de Heer, dat als pamflet verspreid werd, en het boekje De staf van het geloof, een bestseller waarvan tijdens zijn leven al zeventien uitgaven geteld werden. Daarmee wilde hij medegelovigen van materiaal voorzien om zelfstandig over geloofszaken na te denken én om in verhoor een weerwoord aan ondervragers te geven.

Kern van het boek dat u in handen heeft is de biografie van dr. Emile M. Braekman. In 1960 schreef hij zijn eerste boek over Guido de Bres. Vijftig jaar later verwerkte deze eminente geleerde het nader onderzoek dat hij een halve eeuw verrichtte in de definitieve versie van zijn levensbeschrijving van de reformator van België en Nederland. Daar omheen plaatsten andere auteurs korte bijdragen over aspecten van het leven en werk van De Bres. Een rijk geïllustreerd boek dat het levenswerk van Guido de Bres wil ontsluiten voor de 21 ste eeuw.

Het boek is geschikt om te lezen en te kijken, voor ieder die (nader) kennis wil maken met een Nederlander van Europees formaat.

Tegelijk wil de redactie met dit boek een beginpunt maken en een stimulans bieden tot nieuw onderzoek.

Recensie

door Tsenne Kikke
In 1561 verscheen van de hervormer Guido de Bres (1522-1567) zijn 'Confession de foy', nu - 2011- 450 jaar geleden. Dit feit is de aanleiding tot deze uitgave: een bundel opstellen (voor het merendeel van de hand van Emile Braekman) over het leven en werk van De Bres. Aandacht wordt geschonken aan de politieke, religieuze en culturele verhoudingen van zijn tijd, aan zijn afkomst, zijn persoon, zijn religieuze opvattingen en studie (in Lausanne en Genève). Ook wordt zijn werk als calvinistisch predikant in verschillende steden (onder andere Rijssel, Doornik, in het prinsdom Sedan, Antwerpen en Valenciennes, zijn laatste standplaats) besproken. Vanwege de Beeldenstorm in Valenciennes wordt de stad in 1566 op last van de landvoogdes ingenomen. Verhaald wordt hoe De Bres, beschouwd als een van de aanstichters, wordt gevangengenomen, verhoord en in 1567 terechtgesteld.

Verder worden zijn geschriften behandeld, waarbij uiteraard zijn geloofsbelijdenis (inhoud, invloed, vertalingen) de meeste aandacht krijgt. Het boek is mede door de mooie illustraties (waarvan een deel in kleur) niet alleen bedoeld voor specialisten, maar voor een ieder die interesse heeft voor de geschiedenis van de Reformatie. Met eindnoten, literatuuropgave en registers op persoons- en plaatsnamen en onderwerpen.

- L.G. Jansma -

Koop dit boek bij


Bestellen
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2020 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht