ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Brieven uit de hel

Originele titel: The Screwtape Letters

C.S. Lewis

Brieven uit de hel Type: Paperback
Uitgever: Kok
Gewicht: 260 gram
Aantal Pagina's: 176
ISBN: 90-435-1726-7
ISBN-13: 978-90-435-1726-3
Categorie: Religieus
Richtprijs: € 17,25

Korte Inhoud


Met 'The Screwtape Letters', verschenen in 1942 en opgedragen aan Tolkien, werd C.S. Lewis in één klap een bekende schrijver. Het boek is sindsdien voortdurend herdrukt. Hetzelfde geldt voor de Nederlandse vertaling Brieven uit de hel, die sinds 1947 meer dan twintig herdrukken beleefde.

Een ervaren duivel schrijft brieven naar zijn neefje (een duivel in opleiding) om hem de fijne kneepjes te leren hoe je christenen kunt verleiden om hun geloof te verloochenen. Het boek is één tot het eind toe volgehouden parodie, die van de 'andere' kant laat zien waar het op aankomt als je christen bent.

Uittreksel


Blz. 9: Woord vooraf

Het is niet mijn bedoeling te vertellen hoe de hier gepubliceerde brieven in mijn bezit gekomen zijn. Wij mensen kunnen twee tegengestelde maar even ernstige vergissingen maken waar het om duivelen gaat: ten eerste door er niet in te geloven, ten tweede door er wel in te geloven en een ongezonde, onmatige belangstelling voor ze te koesteren. Zijzelf hebben de ene vergissing net zo lief als de andere. De magiër en de materialist zijn hun allebei even welkom en even aangenaam. Het soort documenten waarop dit boek berust is heel eenvoudig te bemachtigen voor wie eenmaal weet hoe dat gaat; maar kwaadwillende of heethoofdige mensen, die er wellicht verkeerde dingen mee zouden doen, zullen het van mij niet te weten komen.

De lezer dient steeds te bedenken dat de duivel een leugenaar is. Niet alles wat Schroeflik zegt moet als waarheid worden opgevat, zelfs niet vanuit zijn eigen gezichtspunt. Ik heb niet geprobeerd de identiteit te achterhalen van de mensen die in deze brieven ter sprake komen. Maar ik acht het zeer onwaarschijnlijk dat het geschetste beeld van, bijvoorbeeld, dominee Spaak of de moeder van de patiënt volkomen recht doet aan de werkelijkheid. Wishful thinking bestaat ook in de hel, net als op aarde.

Ten slotte moet ik melden dat er geen poging is gedaan tot chronologische ordening van de brieven. Nummer XVII is kennelijk geschreven voordat de voedseldistributie nijpend werd. Maar de diabolische datering schijnt meestal geen verband te houden met het tijdsverloop op aarde en ik heb niet geprobeerd dit weer te geven. De gang van de oorlog in Europa, behalve waar die toevallig wel eens invloed had op de geestelijke toestand van een menselijk wezen, was voor Schroeflik kennelijk van geen belang.

C.S. Lewis

Magdalen College, Oxford 5 juli 1941

Recensie

door Tsenne Kikke

'Brieven uit de hel heeft een originele vormgeving: twee duivels schrijven elkaar brieven over hun pogingen om iemand die pas bekeerd is, van zijn geloof af te brengen. Lewis' eigen drive was uiteraard het tegendeel: hij wilde gelovigen een steun in de rug bieden en ongelovigen bereiken met het evangelie. Aan het slot van 'Onversneden christendom' vat Lewis in een paar zinnen zijn boodschap samen: 'Zoek jezelf en je vindt op de duur niets dan haat, eenzaamheid, wanhoop, woede, verval en verwoesting. Maar zoek Christus en je zult Hem vinden, en met Hem al het andere op de koop toe.'

Clive Staples Lewis (1898-1963), hoogleraar literatuurgeschiedenis, schrijver van kinderboeken (de Narnia-verhalen) en apologeet van het christelijk geloof, heeft grote naam gemaakt met zijn 'Brieven uit de hel', waarin oom Schroeflik tegenover zijn neef de waarheden van het christelijk geloof omdraait en ze beschrijft als belemmeringen voor inlijving in het rijk van de duivel. Op paradoxale wijze en in een stijl die nog niets van zijn levendigheid heeft verloren, wordt hier een klassiek geworden apologie van het christelijk geloof gegeven. Toegevoegd is 'Schroeflik heft het glas'. Het nawoord en de aantekeningen zijn van de vertaler. De laatste vertaling dateerde uit 1947; deze vertaling is uit 2002 en sluit dus beter aan bij het hedendaagse taalgebruik.

Koop dit boek bij


Bestellen
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2020 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht