ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

De geschiedenis van het moderne individu

Originele titel: Geschichte des Individuationproblems

Martin Buber

De geschiedenis van het moderne individu Type: Hardcover
Uitgever: Ten Have
Gewicht: 245 gram
Aantal Pagina's: 110
ISBN: 90-391-0893-5
ISBN-13: 978-90-391-0893-2
Categorie: Filosofie
Richtprijs: € 19,95

Korte Inhoud


De joodse wijsgeer Martin Buber (1878-1965) is vooral bekend van zijn boek ‘Ich und du’. Daarin wijst hij op de fundamentele betekenis van de relatie tussen het Ik en het Jij en wil hij het moderne individualiteitsdenken doorbreken. Voorafgaand aan de filosofie van het ‘Ich und Du’ schreef Buber een geschiedenis van het moderne individubegrip, waarin hij de basis legt voor zijn ‘dialogale’ denken. Deze tekst werd nooit eerder gepubliceerd.

Zowel Cusanus als Boehme kunnen begrepen worden als twee eigenzinnige denkers met mystieke inslag aan het begin van de moderne tijd. In tegenstelling tot de dominante traditie in het westerse denken waarin het subject in het teken van een monologische beheersing stond, funderen deze beide denkers het individu in zijn godsrelatie. Voor Buber wordt hier een thema aangesneden dat in de hoofdstroom van de moderne tijd verloren ging.
In deze tekst krijgt de lezer een heel precies beeld van de voorgeschiedenis van Bubers eigen dialogale denken. Maar vooral laat de tekst een heel eigen interpretatie zien van het ontstaan van het individualiteitsdenken in de moderne tijd

De vertaling en inleiding zijn van dr. Inigo Bocken (1968). Hij is verbonden aan de Nijmeegse Radboud Universiteit, waar hij zich vooral bezighoudt met de betekenis van religie in de moderne cultuur.

Uittreksel


Blz. 10: In het eerste deel van deze inleiding zullen we met name de Cusanus-interpretatie ban Buber kritisch presenteren en binnen het kader van de ontwikkeling van de dialogische filosofie situeren. In het tweede deel proberen we aan de hand van enkele centrale gedachten uit ‘Ich und Du’ de dialogische filosofie als gesprek met de moderne filosofie te begrijpen. In het derde deel worden enkele aspecten van dialogisch denken bij Cusanus naar voren gebracht die in Bubers interpretatie niet aan bod gekomen zijn, maar die wel in de zin van zijn filosofie begrepen kunnen worden. Tot slot zullen enkele opmerkingen gemaakt worden over de betekenis van Cusanus en Boehme voor de bepaling van wat een dialogische filosofie is, nog voorbij de vroege fase van Bubers denken.

Recensie

door Tsenne Kikke
Een zware boterham en dus een moeilijk te verteren materie - wat op zichzelf geen erg is, zolang we, nadat we het boekje uitgelezen hebben, onszelf ietwat '€˜verrijkt'€™ voelen. Maar deze verrijking ontbreekt... Ter aanvulling hiervan, lezen we op blz. 48: '€˜Zoals gezegd, is de tekst die aan deze vertaling ten grondslag ligt, nog steeds niet opgenomen in de '€˜Werkausgabe'€™ waaraan sinds 2001 gewerkt wordt.'€™ En, nogmaals; nadat we het gelezen hebben, kunnen we begrijpen waarom. Dit is dan ook leesmateriaal voor de echte Martin Buber-fans, die hun bestaande collectie eventueel wensen aan te vullen met dit werkje dat voordien nog nooit verschenen is.
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht