ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Echte Filosofie

Oudemans TH. C. W.

Echte Filosofie Type: Paperback
Uitgever: Bert Bakker
Gewicht: Onbekend
Aantal Pagina's: 316
ISBN: 90-351-3122-3
ISBN-13: 978-90-351-3122-4
Categorie: Filosofie
Richtprijs: € 35

Korte Inhoud


De auteur stelt: de filosofie heeft haar methode altijd gedeeld met wetenschap en technologie. Die staan op eigen benen. De filosofie is overbodig geworden.

De auteur stelt zich de vragen: kan ik met academische filosofie aankomen, wanneer de universiteit een goedlopend bedrijf is? Moet ik een fundament komen leggen onder een huis dat er al staat? Kan ik de wetenschap vertellen wat zij moet doen wanneer zij overleeft in de struggle for existence? Hoe kan ik vragen naar een afgerond bestaan wanneer leven vermenigvuldiging is? Welke zin heeft het om te vragen naar goed en kwaad wanneer de economie mijn handelen stuurt?

In dit boek bereidt Oudemans een andere manier van filosofisch nadenken voor. Deze beantwoordt aan wetenschap en technologie; is er niet aan gebonden en treedt er niet buiten.

Dr. Th. C.W. Oudemans is docent bij de Faculteit der Wijsbegeerte. In zijn onderzoek staat de methode van het filosofisch denken, in de context van techniek en informatisering, centraal.

Uittreksel


Blz. 120: De taal is praktijk. Zij is taalgebruik, taalhandeling, taal daad. Ook de grammatica van de taal, waartoe het wezenlijke gereduceerd is, is een vorm van handelen.

Kennis nemen van de wereld is praxis. De grammatica van het woord 'weten' is verwant met die van de woorden 'kunnen', 'in staat zijn', 'een techniek beheersen'.

De voormalige 'wereld' is een pragmatisch veld: werkelijkheid. De dingen daarbinnen zijn hun functionaliteit.

Jouw 'nadenken' bij de circulatie tussen taal, gedrag, regels, kennis, werkelijkheid en dingen is zelf onderdeel van de panpragmatica: exorcisme van overbodigheden en vergemakkelijking van de levensvoering.

De levenspraktijk draait om een blinde vlek heen, het oog van de tornado. Maar ik kan deze blinde vlek niet beschouwen als de mijne, want dat is contraproductief.

Blz. 209: Een plat voorbeeld. Koeien en varkens zijn succesvolle replicanten. Er zijn er in Nederland meer van dan mensen. Mensen denken dat zij het vee houden - maar is het omgekeerde niet het geval? Koeien en varkens vermenigvuldigen zich door mensen te manipuleren: zij leveren voedingsstoffen als lokstoffen, draperen zich aanvallig in de wei, en presenteren zich na hun dood als biefstukken en karbonades.

Een stap verder. Gras gebruikt zowel koeien als mensen om zichzelf te vermenigvuldigen. Het is een innovatief gewas dat door begrazing niet wegkwijnt, zoals de meeste andere, maar zich vermeerdert. Het manipuleert het rundvee, maar ook de menselijke perceptie - door zich zo aanlokkelijk voor te doen dat mensen steeds meer weiden, grasvelden en sportcomplexen uit de grond stampen.

Onder deze guitige omkeringen verbergt zich een vergaande gedachte. Mensen zijn geen subjecten en geen replicanten. Zij zijn quasireplicatieve vehikels. Dat wordt meer en meer duidelijk, nu de replicatieve bestaanswijze de metafysische verdringt.

Recensie

door Tsenne Kikke
Zware literatuur, loodzwaar. En hoe goed je ook bent in het alchemistische denken, nooit zul je in staat zijn het lood in goud te veranderen. Ondanks het feit dat ik me, als recensent, er van bewust ben dat het soms jaren kan duren vooraleer een auteur zijn werk kan uitschrijven en publiceren, en dat een iemand als ikzelf dit werk met enkele woorden totaal kan vernietigen door het de grond in te boren, blijft er mij, na het lezen ervan, geen andere keuze over. Ik heb elke bladzijde gelezen in de hoop en verwachting dat er iets zinnigs op zou afgedrukt staan. Bladzijde na bladzijde, 316 pagina's lang, werd ik met wartaal geconfrontreerd, met een schrijven om toch maar iets te schrijven.

Vooral de titel is misleidend. Het boek is die naam niet waard. Als dit échte filosofie is, dan zou ik dit onderwerp nooit meer aanraken. Ook Bertrand Russell zou zich duizendmaal omkeren in zijn graf. Het is de filosofie van het vastgeroeste verstand, gebaseerd op een streng cartesiaans denken, aangepast aan een koud 21ste eeuwse harteloze en pragmatische logica. In het kort: ik heb er - wat filosofie betreft - niets zinnigs, interessants of leerrijks kunnen uithalen. Een betere titel zou misschien zijn: 'Het gebruik van Taal in de Filosofie', of iets dergelijks.
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht