ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Ooggetuigen van de wereldgeschiedenis

Geert Mak en René van Stipriaan

Ooggetuigen van de wereldgeschiedenis Type: Hardcover
Uitgever: Bert Bakker
Gewicht: 805 gram
Aantal Pagina's: 320
ISBN: 90-351-3093-6
ISBN-13: 978-90-351-3093-7
Categorie: Moderne Geschiedenis
Richtprijs: € 19,95

Korte Inhoud


Een jonge Romein ziet de Vesuvius uitbarsten die in het jaar 79 de stad Pompeji bedelft, een reiziger dineert in 450 met Attila de Hun, een soldaat beschrijft in zijn dagboek de slag bij Waterloo, de marconist van de Titanic ziet zijn schip ten onder gaan, een Engelse journalist wandelt met Hitler door de brandende Rijksdag. Geert Mak en Ren van Stipriaan verzamelden ruim honderd authentieke verslagen van belangrijke momenten uit de wereldgeschiedenis. Uit dagboeken, brieven, reisverslagen en krantenartikelen destilleerden zij een reeks kleine en grote reportages die n eigenschap gemeen hebben: de auteur is er persoonlijk bij geweest.

De verslagen zijn heet van de naald op papier gezet; soms met duidelijk hoorbare emotie, vaak met verwondering, en altijd met een scherp oog voor details. In deze nieuwe editie zijn de meeste verslagen voorzien van bijzondere, aangrijpende en soms zelfs schokkende illustraties, waardoor de beschreven gebeurtenissen nog sterker op de lezer zullen inwerken.

Geert Ludzer Mak, geboren te Vlaardingen op 4 december 1946, is de auteur van onder meer 'Een kleine geschiedenis van Amsterdam', 'De eeuw van mijn vader' en 'In Europa'. René van Stipriaan stelde onder andere 'Briefgeheim' en 'Ooggetuigen van de Gouden Eeuw' samen en schreef 'Het volle leven. De Nederlandse literatuur en cultuur ten tijde van de Republiek' (1550-l800).

Uittreksel


Blz. 119: Nadat het vuur flink was opgestookt, herhaalden we de ceremonie van de vorige dag; en er werd meer wijn over Shelley's lichaam uitgegoten dan hij zijn hele leven had gedronken. Samen met de olie en het zout gaf dit de gele vlammen een sidderende glans. De hitte van zon en vuur was zo intens dat de lucht trilde en beefde. Het lichaam barstte open en het hart kwam bloot te liggen. Het voorhoofdsbeen viel van de schedel, op precies de plek waar het door het houweel was geraakt; en aangezien de achterkant van de schedel op de roodgloeiende onderste staven van de oven bleef liggen, gingen de hersenen letterlijk zieden, borrelen en koken, als in een vuurpot, en dit duurde een hele tijd.

Byron kon het tafereel niet langer aanzien; hij trok zich terug, liep naar het strand en zwom weg naar de Bolivar. Het vuur was zo intens dat de ijzeren staven witgloeiend werden, en de inhoud werd tot grijze as gereduceerd. De enige delen die niet in de vlammen opgingen waren enkele stukken bot, de kaak en de schedel; maar wat ons het meest verbaasde was dat het hart intact bleef. Terwijl ik dit overblijfsel uit de brandende oven griste, liep mijn hand ernstige brandwonden op; en als iemand hiervan getuige was geweest, dan was ik zeker in quarantaine gesteld.

Recensie

door Tsenne Kikke
Dit boek is de twintigste druk, hetgeen betekent dat de uitgever het de moeite waard vond om het opnieuw uit te geven. En pluspunt dus. De inhoud is boeiend, maar vooral leerrijk. Her andere voordeel is, dat je niet verplicht bent om het in één ruk uit te lezen. Elk thema beslaat zoiets van tweetal bladzijden, en sommigen zijn zelfs iets korter.

Geert Mak en René van Stipriaan verzamelden ruim honderd authentieke verslagen van belangrijke momenten uit de wereldgeschiedenis. Uit dagboeken, brieven, reisverslagen en krantenartikelen destilleerden zij een reeks kleine en grote reportages die één eigenschap gemeen hebben: het is alsof de auteurs er persoonlijk zijn bij geweest. De verslagen zijn heet van de naald op papier gezet; soms met een duidelijk hoorbare emotie, vaak met verwondering, soms met een beetje horror en zwarte romantiek, maar altijd met een scherp oog voor details.

Daarbij hanteerden zij dezelfde criteria, alleen nu met een mondiaal perspectief. Zo zijn we aanwezig bij de laatste uren van Socrates, zien we hoe de Rijksdag brandt en maken we de val van de Berlijnse Muur mee. Daarin, in de illusie dat we er bij zijn, schuilt de kracht van een overtuigend ooggetuigenverslag, 'die flits van herkenning tussen lezer en waarnemer, die kortsluiting tussen heden en verleden, al is het maar voor één ogenblik'. Natuurlijk waren we er niet bij en om deze reden moet je sommige verslagen met een korreltje zout lezen. Met andere woorden: 'Ooggetuigen' is het werk van journalisten, niet van historici.

Van de ruim driehonderd bladzijden behandelen er 170 de twintigste eeuw. De zestiende-negentiende eeuw moeten het met tachtig bladzijden doen. Oudheid en de middeleeuwen vullen de rest. De recentste opgenomen gebeurtenis zijn de aanslagen van 11 september 2001.
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht