ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Zo veel boeken

Originele titel: So many books

Gabriel Zaid

Zo veel boeken Type: Paperback
Uitgever: Bert Bakker
Gewicht: 155 gram
Aantal Pagina's: 124
ISBN: 90-351-2957-1
ISBN-13: 978-90-351-2957-3
Categorie: Taal- & letterkunde
Richtprijs: € 15

Korte Inhoud


Elke dertig seconden verschijnt er een boek. Hoe kan de lezer in hemelsnaam op de hoogte blijven van het nieuwste aanbod, laat staan van de enorme hoeveelheid klassiekers die teruggaan tot de tijd van Homerus?

‘Zo veel boeken’ is niet zozeer een boek, maar veeleer een conversatie over boeken, over lezen en over het boekenbedrijf, waar het idee ‘less or more’ niet is doorgedrongen. Gabriel Zaid laat zijn gedachten gaan over hoe de boekhandel en de lezer een keuze kunnen maken uit het overweldigende aanbod en hoe zij hun voordeel kunnen doen met het ‘oerwoud aan diversiteit’. Hij betoogt dat het boekenbedrijf in menig opzicht uniek is: waar de film- en platenindustrie zich noodgedwongen moeten richten op een miljoenenpubliek, kan de boekenuitgever zich beperken tot een publiek (en een oplage) van enkele duizenden. Zaid bejubelt de kleine oplagen die een gesegmenteerd publiek trekken omdat ‘slechts een paar duizend exemplaren, gelezen door de juiste mensen, genoeg zijn om de loop van de conversatie, de grenzen van de literatuur en ons intellectuele leven te veranderen.’

Uittreksel


Blz 43: We zouden graag geloven dat cultuur en commercie niets met elkaar te maken hebben; dat cultuur op niet-commerciële manieren die meer verwant zijn aan de cult en het occulte circuleert en wordt verworven; dat het op een inwijdingsbrouwsel lijkt dat aan de uitverkorenen te drinken wordt gegeven; dat het iets is wat geleidelijk wordt verworven onder de controle en met de garantie van de gevestigde orde.

Met onze nieuwe openheid jegens inheemse culturen is het beeld gecompliceerd maar verandert niet. Hoewel men zegt, en schijnbaar met veel lef, dat deze culturen net zo valide zijn als de onze, wordt de scheiding in stand gehouden door het feit dat ze ’anders’ zijn; als ze niet meer ‘anders’ zijn, worden ze ‘gecommercialiseerd’. Cutuur is het anderszijn in het bezit van ‘gecultiveerde’ mensen en inheemse groepen die nog aan de rand van de culturele metropool staan. De tussenliggende zones - radioliedjes, soap opera’s en zelfs traditionele folkloristische voorstellingen - zijn commerciële producties, geen cultuur.

In dit alles nemen sommige mensen aan dat handel smerig is, of in elk geval nier erg nobel. Zij vinden het bijvoorbeeld weerzinwekkend dat commercie met het goddelijke wou worden geassocieerd. Maar hoe zit het nu met Hermes, uitvinder van de lier, god van de handel, wegen en communicatie, een grote figuur in de annalen van de alchemie? Het woord ‘commercie’ had, en heeft nog steeds, niet-economische betekenissen. Voor een ervan - ‘Omgang of verbondenheid met God, met geesten, passies, gedachten, etc.’ - citeert de OED Wordsworth: ‘Wij verzonken ieder in commercie met zijn persoonlijke gedachten.’ Natuurlijk betekende dat stilte en meditatie, niet het op de markt brengen van ideeën.

Recensie

door Tsenne Kikke
Tot wie is dit boekje gericht? Ik zou het niet weten. Of toch? Voor de toekomstige boekhandelaar misschien, die er op attent worden gemaakt dat hij onmogelijk alle boeken die jaarlijks worden gedrukt in huis kan nemen. Tot op heden bestaan er in de wereld meer dan vijftig miljoen titels. Hierbij moet er dan ook nog wel rekening mee worden gehouden met het feit dat een mens die vier boeken per week leest, 200 per jaar, tienduizend in een halve eeuw kan lezen, maximaal, nooit de inhoud van alle boeken kan absorberen. Zaid vult aan met: '€˜Als er vanaf vandaag geen enkel boek meer zou verschijnen, dan zou het een lezer nog 2.550.000 jaar kosten om alles te lezen, wat er tot nu is gepubliceerd.'€™ Plus, loopt een boekhandelaar het risico dat een boek onverkocht blijft en dus geen lezer vindt - toch niet in zijn winkel - of, de lezer vindt het boek niet omdat de boekhandelaar niet alle vijftig miljoen boeken in huis kan nemen, en toch zeker niet meerdere boeken per titel.

Her en der vindt je in dit boek interessante gegevens en opmerkingen, doch zijn sommige passages moeilijk te begrijpen, of van generlei waarde. Met andere woorden: zuivere bladvulling. Nu kan het natuurlijk ook zijn dat de vertaling van mindere kwaliteit is. Bovenvermeld voorbeeld, een weergave van pagina 43, geeft je hiervan een duidelijk voorbeeld. Weet, dat dit boekje reeds in 1973 in het Spaans werd gepubliceerd en dat het bij Bert Bakker verschenen boekje een ietwat slordige vertaling is van een Amerikaanse vertaling (inclusief wat aanvullende hoofdstukjes van Zaids hand) uit 2003...
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht