ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

De historie vanden vier Heemskinderen

Middeleeuws verhaal

De historie vanden vier Heemskinderen Type: Hardcover
Uitgever: Bert Bakker
Gewicht: 1125 gram
Aantal Pagina's: 397
ISBN: 90-351-2947-4
ISBN-13: 978-90-351-2947-4
Categorie: Sprookjes, mythen, legenden
Richtprijs: € 29,95

Korte Inhoud


De Middeleeuwen hebben tal van prachtige verhalen voortgebracht. Een van de meest geliefde is dat over de vier Heemskinderen, vier broers die zich de woede van Karel de Grote op de hals halen en in hun jarenlange strijd tegen de koning worden bijgestaan door hun trouwe ros Beyaert en de tovenaar Maeldegrijs.

Eeuw na eeuw heeft dit verhaal lezers en luisteraars geboeid. Telkens weer werd het overgeschreven, gedrukt, bewerkt en naverteld, en talloze malen werd het oersterke paard met de vier broers op zijn rug afgebeeld, bijvoorbeeld op uithangborden en gevelstenen. Ook nu nog spreekt dit middeleeuwse verhaal, dat boordevol avontuur en spanning zit en zowel komische als ontroerende passages telt, tot de verbeelding.

De druk die in 1508 in Leiden bij Jan Seversoen van de pers kwam, bevat de oudste volledig bewaarde Nederlandstalige versie van het Heemskinderen-verhaal. Door middel van moderne leestekens, een royale woordverklaring, cultuurhistorische aantekeningen en een nawoord waarin allerlei aspecten helder belicht worden, werd deze oude prozatekst door Irene Spijker toegankelijk gemaakt voor een breed publiek. Alle houtsneden waarmee Jan Seversoen het verhaal vijf eeuwen geleden illustreerde, zijn in deze nieuwe uitgave opgenomen.

Uittreksel


Blz. 9: Int eerste capittel wort verclaert hoe die grote coninc Karel een groete feeste maecte, dair genoet waren alle die eedelste van kerstenrijc, ende hoe die feeste met groeter droefheit eynde.

Also als wi vinden bescreven in ouden yeesten, so hadden die keyseren, coningen ende ander grote heren ende prelaten een gewoent onder hem als datten si eens des jaers feest hilden met groter triumphen ende vrolicheit. Deze gewoente hadde die edele coninc Karel, die grote keiser van Romen ende coninc van Vrancrijk, also dat hi alle jaer met groter glorien feest plach te houden binnen die stede van Parijs. Ende daer worden ontboden ende genoet al die edelste vander werelt, van Vrankrijc ende van alle coninc Karel lande, ende elc na sijnder wairden.

yeesten: geschiedenissen
na sijnder wairden: overeenkomstig de eer die hij genoot

Recensie

door Tsenne Kikke
Iets meer over de '€˜Deltareeks'€™... De belangrijkste werken uit de Nederlandse letterkunde moeten permanent beschikbaar zijn. Dat is de grondgedachte achter de Deltareeks, die in een unieke samenwerking tussen Nederlandse literaire uitgevers tot stand komt. De Deltareeks richt zich in de eerste plaats op het algemene publiek met literaire belangstelling. Dat publiek moet kennis kunnen nemen van de rijke literaire erfenis van Nederland en Vlaanderen, van de Middeleeuwen tot het midden van de twintigste eeuw. Het initiatief tot deze reeks is genomen door het Ministerie van OC&W, de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en de in het NUV samenwerkende literaire uitgevers. De zorg voor de totstandkoming van de reeks ligt bij het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds, dat de financiën beheert. De verantwoordelijkheid voor de tekstkeuze en de kwaliteit van de reeks ligt bij de Stichting Nederlandse Literaire Klassieken.
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht