ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

De ontdekking van El Greco

Eric Storm

De ontdekking van El Greco Type: Paperback
Uitgever: Bert Bakker
Gewicht: 385 gram
Aantal Pagina's: 270
ISBN: 90-351-2879-6
ISBN-13: 978-90-351-2879-8
Categorie: Tekenen en Schilderen
Richtprijs: € 22,5

Korte Inhoud


De snelle herwaardering van El Greco (150-1614) staat in de kunstgeschiedenis bekend als een van de spectaculairste herontdekkingen ooit.
El Greco maakte furore met enkele mooie altaarstukken, maar al snel voldeed hij niet meer aan de hooggestemde verwachtingen. Waarschijnlijk was hij zijn verstand kwijtgeraakt, zo meende men tot ver in de negentiende eeuw. Anders waren zijn bizarre en langgerekte figuren niet te verklaren.
Niettemin begon El Greco vanaf ongeveer 1860 aan een opmerkelijke comeback. Impressionisten als Manet en Degas namen daarbij het initiatief. Al snel kregen zij navolging van kunsthistorici en art-nouveaukunstenaars uit Barcelona. Schilders als Picasso en Kandinsky zagen El Greco als een van de belangrijkste voorlopers van hun eigen baanbrekende kunst.
De herontdekking van deze Europese erflater via een fascinerende keten van meer of minder bekende kunstenaars en schrijvers wordt in een negental vlotgeschrever
hoofdstukken op de voet gevolgd. Verder worden ook de rol van het nationalisme, de opkomst van de moderne kunst, de veranderingen in de artistieke smaak en de daaruil voortvloeiende herziening van de artistieke canon geanalyseerd. Het resultaat is ‘De herontdekking van El Greco’, een zeer leesbaar boek, dat een breed internationaal spectrum bestrijkt en met autoriteit allerlei artistieke en culturele ontwikkelingen behandelt.

Uittreksel


Blz. 7: Waarom zou een kunsthistoricus een boek over de herontdekking van El Greco willen schrijven? Na mijn eerdere onderzoek naar de fundamentele verschuivingen in het politieke denken van Spaanse intellectuelen zo tussen 1890 en 1914 wilde ik mijn onderzoeksterrein uitbreiden, zowel thematisch als geografisch. Al eerder was mij opgevallen dat enkele vooraanstaande Spaanse schrijvers uit de tijd, zoals Azorin, Baroja en Unamuno, een speciale belangstelling voor de zestiende-eeuwse schilder El Greco aan de dag legden. Dat gold ook voor enkele met hen bevriende schilders, onder wie de internationaal vermaarde Ignacio Zuloage en de in Barcelona actieve Santiago Rusinol. In Frankrijk wijdde Maurice Barrèes, een invloedrijke geestverwante literator, zelfs een heel boek aan El Greco. Dit leek een mooi onderwerp voor een of meer artikelen waarin ik de esthetische, historische, filosofische en politieke opvattingen van een concrete en belangwekkende groep intellectuelen en kunstenaars in samenhang kon bestuderen. Daarbij zou ik ook de culturele wiselwerking tussen Parijs, Madrid en Barcelona in dit concrete geval kunnen analyseren.

Recensie

door Tsenne Kikke
El Greco, oftewel '€˜de Griek'€™, is de Spaanse schilder van Griekse afkomst die ooit beweerde dat MichelAngelo een '€˜goede man was, maar niet kon schilderen'. Op bijna elke bladzijde verschijnt de naam El Greco, maar het boek wordt opgevuld met korte biografieën van onder andere Manuel Bartolomé Cossio, die de eerste volwaardige biografie over El Greco zou schrijven; van Santiago Rusinol, ook een schilder maar eveneens schrijver, en van Enric Claraos, een beeldhouwer. Beide laatstvermelden zouden hun inspiratie hebben geput uit El Greco'€™s werken. Daarop volgt er een korte biografie van een zekere Ignacio Zuloaga, die de man is geweest die Rusinol zou aangestoken hebben met de zogenaamde El Greco-koorts; van de Franse schrijver Maurice Barrès, en van nog vele, vele anderen, hetgeen niet verwonderlijk is. Zelfs interessante anekdotes uit het privé-leven van Pablo Ruiz Picasso komen hier aan bod. Niet verwonderlijk, schreven we, omdat er over het leven van El Greco zélf weinig of niets bekend, en daarom ook niet veel te vinden is. Toch is de auteur er in geslaagd om, ondanks deze handicap, op een vlot leesbare en boeiende manier de invloeden van El Greco'€™s werken in de kunstwereld weer te geven.
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2020 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht