ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Kratylos & Parmenides

Plato

Kratylos & Parmenides Type: Hardcover
Uitgever: Bert Bakker
Gewicht: 309 gram
Aantal Pagina's: 179
ISBN: 90-351-2749-8
ISBN-13: 978-90-351-2749-4
Categorie: Filosofie
Richtprijs: € 19,95

Korte Inhoud


Plato - zijn naam is voor bijna iedereen een begrip. Voor de Nederlandse lezer is zijn magistrale oeuvre sinds 1994 toegankelijk in de uitgave die na het overlijden van Hans Warren door zijn medevertaler Mario Molegraaf alleen wordt voortgezet. De zeventien delen van het ‘Verzameld werk van Plato’ (427-347 v.Chr.) maken één ding duidelijk: als eerste en als laatste in de geschiedenis schreef Plato wijsgerige beschouwingen in prachtig proza en schiep hij literair werk dat baanbrekende filosofie bevat.

‘Kratylos en Parmenides’: twee gesprekken die ons ervan overtuigen dat we niets weten. Kennis? Misschien bestaat er geen kennis, is de conclusie van Kratylos. In Parmenides, even duizelingwekkend van inhoud als van bouw, rekent uitgerekend Plato af met alles wat we onder 'platonisme' verstaan. Waarom zou er een werkelijkheid achter de werkelijkheid moeten zijn? De schrijver dwingt ons terug te gaan naar het begin, naar de simpelste kwesties. En dan blijkt geen enkele zekerheid zeker.

Uittreksel


Blz. 27: SOKRATES: Het zit, vermoed ik, ongeveer zo. Het lijkt me dat de vroegste mensen in Griekenland alleen in de goden geloofden waarin tegenwoordig veel vreemdelingen geloven. De zon, de maan, de aarde, de sterren en de hemel. Omdat men zag dat die allemaal altijd zo snel mogelijk langs hun baan gaan, heeft men hen naar die snelle aard (thein) ‘goeden’ (theous) genoemd. Toen men later de andere goden opmerkte, is men dezelfde naam voortaan voor hen allemaal gaan gebruiken. Zou in wat ik zeg een kern van waarheid kunnen zitten of slaat dat nergens op?

HERMOGENES: Het klinkt heel aannemelijk.

SOKRATES: Waarmee vervolgen we ons onderzoek?

HERMOGENES: Natuurlijk met de geesten, de heroën, en de mensen.

SOKRATES: Wat betekent nu eigenlijk de term ‘geest’, Hermogenes? Kijk eens of ik iets zinnigs zeg.

HERMOGENES: Vertel het maar.

SOKRATES: Weet je dan wat voor wezens geesten volgens Hesioos zijn?

HERMOGENES: Dat herinner ik me niet.

SOKRATES: En ook niet dat volgens hem de eerste mensen een gouden geslacht waren?

HERMOGENES: Ja, dat weet ik.

SOKRATES: En daarover zegt hij:
‘Maar omdat dit ras ondergedekt werd door het noodlot,
Ging men van heilige, ondergrondse geesten spreken
Die goed doen, onheil weren, wachters van sterfelijke mensen zijn.’

Recensie

door Tsenne Kikke
Plato werd ongeveer 427 v. Chr. te Athene geboren en stierf aldaar in 347 v. Chr. Eén van Plato'€™s leraren was Kratylos, naar wie een dialoog werd genoemd, maar het is op zijn twintigste dat Plato zijn ware geestelijke meester ontmoette, namelijk: Sokrates. Deze laatste stierf toen Plato slechts 28 jaar was.

Deze uitgave is deel 13 in de reeks '€˜Plato'€™s Dialogen'€™. Ook hier bewijst Plato, voor de zoveelste maal, zijn meesterschap. De dialogen zijn meesterlijk geschreven, diepgaand inspirerend en trouw aan de werkelijkheid. Het is alsof elk woord, elke zin, gevuld is met de ziel van die tijd. In de '€˜Parmenides'€™ probeert Plato de onopgeloste problemen rond zijn ideeënleer, met andere woorden: het ontstaan van vormen of ideeën, af te ronden.
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht