ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Lucifer - Adam in ballinschap - Noah

Joost van den Vondel

Lucifer - Adam in ballinschap - Noah Type: Hardcover
Uitgever: Bert Bakker
Gewicht: 988 gram
Aantal Pagina's: 342
ISBN: 90-351-2738-2
ISBN-13: 978-90-351-2738-8
Categorie: Poëzie
Richtprijs: € 29,95

Korte Inhoud


Met Lucifer (1654), Adam in ballingschap (1664) en Noah (1667) beweegt Vondel zich op het hoogst denkbare niveau. Zijn toneel bevindt zich buiten de tijd in de hemel bij de opstand van de engelen en in de oertijd op aarde bij de schepping van Adam en Eva en hun zondeval. Noah verbeeldt hoe het de prille mensheid in haar zondige staat verging en hoe God met de zondvloed de aarde moest reinigen van ongeremde bandeloosheid en machtswellust. De vragen die aan de orde komen zijn van existentieel belang: wat is het wezen van het kwaad en waar komt het kwaad vandaan? Hoe hebben hoogmoed en lustbejag Gods schepselen in hun greep kunnen krijgen? Hoe kan de verhouding tussen God en mens hersteld worden? Onder deze ragen ligt een tweede laag: wat is het wezen van man en vrouw en hoe is dat gerelateerd aan de aard van hun schuld? In prachtige verzen en onvergetelijke taferelen verdicht en interpreteert Vondel zo de oude verhalen uit het bijbelboek Genesis.

Uittreksel


Blz. 45 - Lucifer: 'De majesteit van God en Godheid verkleend
Indien ze haar natuur met 's mensen bloed vereent,
Verenigt en verbindt. Wij geesten grenzen nader
Aan God en zijn natuur, als zoons van enen Vader
Geteeld en Hem gelijk, indien 't geoorloofd is
Te stellen tegeneen deze ongelijkenis
Van een oneindigheid en 't eindig, de bepaalde
Bij d'onbepaalde macht. Indien de zon verdwaalde
Uit hare streek en zich bekleedde met een smook,
Om al den aardkloot toe te lichten, uit een rook
En zwarten damp, hoe zou de vreugd der wereld sterven!'

Recensie

door Tsenne Kikke
'Lucifer' is een boek in een barokse stijl geschreven. Het verhaal is in en gedicht. Het originele verhaal is te begrijpen ook zonder Bijbelse achtergrond. Het boek is mooi en interessant. Ondanks het feit dat het verhaal oeroud is, is het niet al té oudbollig.

Het verhaal gaat over de eerste zondeval van Adam, dankzij lucifer. Je kan dit verhaal zien als een aanhangsel daarop. Beëlzebub, een engel, ziet in dat de mens boven god staat. Hij hitst Lucifer op. Hij is de stadhouder van god. Zijn eer wordt gekrenkt en hitst andere engelen op om te strijden tegen dit 'onrecht'. De Luciferianen strijden tegen de andere engelen. Michael, Rafael en Uriel proberen Lucifer te stoppen, maar tevergeefs. Toch verliest Lucifer de ongelijke strijd. Hij, en zijn volgelingen, worden verbannen naar de onderwereld. Lucifer verandert in de duivel. Om toch nog te winnen verleidt hij Eva door middel van de slang, om een appel te plukken en die aan Adam te geven: de appel van de alombekende 'verboden boom'. Zo wil Lucifer laten zien dat de mens, Gods' evenneeld, zo goed niet is. Adam en Eva worden uiteindelijk - zoals je reeds weet - verbannen uit het paradijs.
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2020 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht