ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Het grote Bijbelvragenboek

Originele titel: The 365-day Bible trivia challenge

Joanne Simmons

Het grote Bijbelvragenboek Type: Paperback
Uitgever:
Gewicht: 395 gram
Aantal Pagina's: 366
ISBN: 90-297-1885-4
ISBN-13: 978-90-297-1885-1
Categorie: Tests
Richtprijs: € 15

Korte Inhoud


Voor aan tafel, op school, op de club of voor je eigen plezier en ontwikkeling. Meer dan 1800 vragen die je prikkelen om méér te weten .

De gebruiksmogelijkheden van dit boek zijn legio. Het grote Bijbelvragenboek vormt een rijke bron van quizvragen, te gebruiken in jeugdwerk, op school, aan tafel en bij allerlei andere gelegenheden. Door de gevarieerde samenstelling is het boek geschikt voor (bijna) alle leeftijden, vanaf ca. 12 jaar - afhankelijk van de aanwezige Bijbelkennis.

Vragenboek met vele toepassingen - 366 bladzijden met vijf quizvragen - Origineel cadeau.

De antwoorden op alle vragen zijn bijgevoegd, met de betreffende tekstplaatsen.

Uittreksel


Blz. 1: Test je bijbelkennis met het bijbelvragenboek! Elke dag, een jaar lang, vijf vragen per dag over de fascinerende mensen en plaatsen, tijd en leer, voorwerpen en eigenaardigheden van de Bijbel. Kun jij ze juist beantwoorden?

( 1 ) Wat was het beroep van Matteüs voordat hij een leerling van Jezus werd?

( 2 ) Welke dieren gebruikte Simson om de korenvelden van zijn vijanden in brand te steken?

a) vuurvliegjes
b) leeuwen
c) ezels
d) vossen

( 3 ) Waar of niet waar: Een andere naam voor de moeder van Jezus is Maria uit Magdala.

( 4 ) Laat de _____________ ____________ ____________ over uw boosheid. (Efeziërs 4:26)

( 5 ) Wasti

a) is een andere naam voor Ester
b) was koningin van Perzië
c) was een nicht van Mordechai

In dit boek word je ondervraagd aan de hand van meerkeuzevragen, vul-de-zin-aan-vragen, open vragen, stellingen (waar of niet waar) en verbandvragen. Bij deze laatste categorie probeer je de gemeenschappelijke verbinding tussen drie op het eerste gezicht losstaande dingen te vinden.

Recensie

door Tsenne Kikke
Een Bijbelvragenboek met voor elke dag (een jaar lang) een bladzijde met vijf vragen en opdrachten. Het gaat om meerkeuzevragen, vul-de-zin-aan-vragen, open vragen, stellingen (waar/niet waar) en verbandvragen. Bij deze laatste categorie probeer je de gemeenschappelijke verbinding tussen drie op het eerste gezicht losstaande dingen te vinden. De antwoorden staan op elke bladzij op de kop.

De Bijbelkennis kan op deze creatieve manier getest en vergroot worden. Alleen het gebruik roept een aantal vragen op: welke Bijbelvertaling is er gebruikt, van belang voor de namen en de invulvragen? (Dat is de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004). Er worden geen verdere hulpmiddelen genoemd, zoals bijvoorbeeld een concordantie bij de Bijbel. Omdat de verwijsplaatsen in de antwoorden staan, kun je in de Bijbel niets opzoeken, of je moet spieken. Jammer, want daardoor is er hulp nodig van mensen die Bijbelvast zijn. Maar, laten we er niet al teveel aan tillen... Geschikt voor lezers vanaf circa 13 jaar.
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht