ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Shakespeare - De biografie

Originele titel: Shakespeare, the biography

Peter Ackroyd

Shakespeare - De biografie Type: Hardcover
Uitgever: Meulenhoff
Gewicht: 1020 gram
Aantal Pagina's: 550
ISBN: 90-290-7668-2
ISBN-13: 978-90-290-7668-5
Categorie: Biografie
Richtprijs: € 35

Korte Inhoud


Over de toneelschrijver, dichter en acteur William Shakespeare (1546-1616) zijn duizenden boeken geschreven, maar nog steeds weet niemand wie hij was. Peter Ackroyd heeft de uitdaging aangenomen en de definitieve Shakespeare-biografie geschreven.

Hij beperkt zich niet tot de feiten die over Shakespeare bekend zijn, maar plaatst hem in de context van de wereld waarin hij leefde. Hij beschrijft Stratford-upon-Avon, het geboortedorp met zijn velden vol wilde bloemen, de theaterwereld in Londen en beroemde tijdgenoten als Christopher Marlowe. Ackroyds Shakespeare is een man die zich afzijdig houdt, geen partij kiest, zich terugtrekt tot hij bijna onzichtbaar wordt.

Ackroyds fenomenale kennis in combinatie met de beeldende, bevlogen stijl van de romanschrijver zorgen ervoor dat de lezer zich direct in Shakespeares omgeving waant, te midden van zijn vrienden, beschermheren, zakelijke leiders, collega-acteurs en -schrijvers, en tussen het Elizabethiaanse publiek van zijn tijd. Ackroyd is er in ‘Shakespeare’ in geslaagd alle goede eigenschappen van een gezaghebbende biografie en een toegankelijk, meeslepend verhaal te verenigen.

Uittreksel


Blz. 11: De overlevering wil dat William Shakespeare werd geboren op 23 april 1564, oftewel Sint-Jorisdag. Het kan in feite ook 21 of 22 april geweest zijn, maar het zou toepasselijk zijn als zijn geboortedag samenviel met de nationale feestdag.
Een kind dat in de zestiende eeuw, met de hulp van een vroedvrouw, uit de baarmoeder terechtkwam in de wereld van de tijd, werd eerst gewassen en vervolgens strak ‘ingebakerd’ in een zachte doek. Daarna werd het naar beneden gedragen om aan zijn vader getoond te worden. Na deze rituele begroeting werd het teruggebracht naar de nog warme en donkere kraamkamer en naast zijn moeder gelegd. Het was de bedoeling dat zij ‘alle siecktes uyt het kindt nae haer aentrock’, voordat de baby in een wieg werd gelegd. Meestal kreeg de baby een beetje boter en honing in de mond gestopt. In Warwickshire was het de gewoonte om de zuigeling een papje van hazenhersens te geven.

Recensie

door Tsenne Kikke
Een imposant werk van 550 paginas! Het ganse boek handelt over het leven van Shakespeare en geeft ons tegelijkertijd een beeld van de maatschappij én van het alledaagse leven uit die tijd. Nochtans wordt nergens, maar ook maar nergens, de vraag gesteld - en dus ook niet beantwoord - of Shakespeare wel degelijk onder die naam geleefd heeft. Hoeveel auteurs beweren er onder andere niet dat Shakespeare de schuilnaam was van Sir Francis Bacon?... Alles is gebaseerd op relativiteit, van de plaats van vertrek. Peter Ackroyd, een Shakespeare liefhebber, maar geen kenner - schrijft hij - vertrekt vanuit het standpunt dat William Shaespeare wel degelijk dé Shakespeare is. Natuurlijk heeft hij zeer veel geput uit de werken van andere schrijvers, aangevuld met zijn eigen denken, afkomstig uit zijn bloemrijke verbeeldingswereld. Daarom kunnen we onderweg - ik bedoel, terwijl we de meer dan 500 bladzijden doorworstelen - soms overvallen worden door dat akelige gevoel van tijdverlies, in ons achterhoofd wetende, dat de naam Shakespeare, gewoonweg een pseudoniem zou kunnen zijn... Maar, in de veronderstelling dat alles op '€˜waarheid'€™ is gebaseerd, is het een aangenaam en interessant lezen. Laten we naar de vruchten kijken en niet al te veel naar de boom waarvan ze eventueel afkomstig zijn - want, of Shakespeare nu onder die naam bestaan heeft of niet, zijn werken waren, zijn en blijven meesterwerken, eeuwenlang. Ondertussen zijn zijn sonnetten en toneelstukken bewerkt tot 420 speelfilms en tv-films en met 79 versies blijkt Hamlet de meeste aantrekkingskracht te hebben op cineasten.

PS: Sommige pleitbezorgers houden hardnekkig vol dat Shakespeare, die van tamelijk eenvoudige komaf was en wiens vader analfabeet was, nooit ofte nimmer de van eruditie bolstaande gedichten en toneelstukken kan hebben geschreven. Shakespeare zou volgens deze theorie de dekmantel zijn geweest voor een veel hoger geplaatst en ontwikkeld persoon, die het zich vanwege zijn stand niet kon veroorloven openlijk als de schrijver op te treden. Bij de mogelijke kandidaten voor de echte Shakespeare was de meest genoemde Francis Bacon, politicus en wijsgeer in de nabijheid van Elisabeth I en Jacobus I, maar later kwam vooral de naam naar voren van Edward de Vere, 17de graaf van Oxford. Ondanks het feit dat grote namen uit de literatuurgeschiedenis zich met deze theorie hebben beziggehouden, wordt zij door weinigen ernstig genomen.
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2020 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht