ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Duits - Nederlands

Dr. K.B. Zaich & Dr. A. Quak

Duits - Nederlands Type: Hardcover
Uitgever: Het Spectrum
Gewicht: 747 gram
Aantal Pagina's: 872
ISBN: 90-274-9079-1
ISBN-13: 978-90-274-9079-7
Categorie: Woordenboeken
Richtprijs: € 18,5

Korte Inhoud


De Prisma handwoordenboeken zijn speciaal gemaakt voor mensen die de hedendaagse moderne talen in geschreven of gesproken tekst in nuance willen begrijpen en die zich actief schriftelijk in een taal willen uitdrukken, of dat nu op school of bij studie is, op het werk of thuis. U zult merken dat de vele behandelde woorden en gebruiksvoorbeelden prima aansluiten bij uw behoefte. De typografie van de boeken biedt veel gebruiksgemak door duidelijke tekens en symbolen, en een vriendelijk opmaak met blauwaccenten. Bedoeld voor een Nederlandstalig publiek kan dit deel Duits-Nederlands vooral gezien worden als een begrijpwoordenboek, waarmee het dagelijkse Duits van nu in kranten, boeken, op internet en tv begrepen worden. De intensieve bewerking en uitbreiding van het materiaal heeft een kleine twee jaar in beslag genomen. Woord voor woord is het materiaal doorlopen, herzien, en aangevuld waarbij vooral aan de volgende zaken aandacht is besteed:

- Er zijn honderden actuele trefwoorden aan het bestand toegevoegd, verouderde, onjuiste trefwoorden werden verwijderd.
- Bij trefwoorden waar nu de nieuwe Duitse spelling geldt, wordt de oude spelling voor het gemak nog gegeven.
- Alle betekenisprofielen zijn gemoderniseerd en aangescherpt.
- Grootste uitbreiding betreft de hoeveelheid gebruiksvoorbeelden; vrijwel alle semantische bijzonderheden worden met een duidelijk, hedendaags voorbeeld geïllustreerd. Deze voorbeelden zijn zoveel mogelijk geplaatst onder de betreffende betekenis van het trefwoord.
- Naast de betekenis is ook de context waarbinnen een woord of voorbeeld gebruikt kan worden van groot belang; daartoe zijn er veel stijllabels om aan te geven of een woord of voorbeeld formeel of informeel is, of ouderwets of ironisch of beledigend, enz.
- Veel aandacht is gegaan naar het gebruiksgemak: tientallen handige kaderteksten door het hele boek heen geven taaltips of behandelen een wetenswaardig taalfeit.

Uittreksel


Over de auteurs:

- Dr. K.B. Zaich is Duitse. Na een doctoraat Duitse Letterkunde heeft zij in Nederland het Europees
Diploma Lexicografie behaald. Zij heeft gewerkt aan verschillende boeken over het Duits, o.a. de Prisma Duits voor Zelfstudie, en geeft taaltrainingen Duits aan volwassenen.

- Dr. A. Quak is universitair docent aan de UvA. Hij heeft jaren als docent en onderzoeker Duits en Oudgermaans gewerkt, heeft veel publicaties op zijn naam staan en is mede-auteur van het grote Etymologisch Woordenboek van het Nederlands.

Recensie

door Tsenne Kikke
Voor deze nieuwe uitgave werd een nieuw auteursteam samengesteld. Een moedertaalspreker van het Duits heeft de hoofdrol gekregen in de keuze, beoordeling en redactie van de trefwoorden in dit deel. Een tweede, Nederlandstalige, auteur heeft zich vervolgens op het Nederlands gericht. De ca. 50.000 Duitse trefwoorden en ca. 50.000 voorbeeldzinnen zijn dus gekozen door iemand van wie het Duits de moedertaal en nog steeds de eerste taal is.
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht