ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Nederlands - Duits

Dr. K.B. Zaich & Dr. A. Quak

Nederlands - Duits Type: Hardcover
Uitgever: Het Spectrum
Gewicht: 790 gram
Aantal Pagina's: 904
ISBN: 90-274-9078-3
ISBN-13: 978-90-274-9078-0
Categorie: Woordenboeken
Richtprijs: € 18,5

Korte Inhoud


De Prisma handwoordenboeken zijn speciaal gemaakt voor mensen die de hedendaagse moderne talen in geschreven of gesproken tekst in nuance willen begrijpen en die zich actief schriftelijk in een taal willen uitdrukken, of dat nu op school of bij studie is, op het werk of thuis. U zult merken dat de vele behandelde woorden en gebruiksvoorbeelden prima aansluiten bij uw behoefte. De typografie van de boeken biedt veel gebruiksgemak door duidelijke tekens en symbolen, en een vriendelijk opmaak met blauwaccenten. De soepele integraalblad zorgt voor een handzaam, goed openliggen woordenboek.

Bedoeld voor een Nederlandstalig publiek kan dit deel Nederlands-Duits vooral gezien worden als een productiewoordenboek, waaraan de gebruiker een prima hulp heeft bij het schrijven in het Duits. De intensieve bewerking en uitbreiding van het materiaal heeft een kleine twee jaar in beslag genomen. Woord voor woord is het materiaal doorlopen, herzien, en aangevuld waarbij vooral aan de volgende zaken aandacht is besteed:

- Er zijn honderden actuele trefwoorden aan het bestand toegevoegd, verouderde, onjuiste trefwoorden werden verwijderd.
- Alle betekenisprofielen zijn gemoderniseerd en aangescherpt.
- Grootste uitbreiding betreft de hoeveelheid gebruiksvoorbeelden; het hedendaagse gebruik van de Nederlandse woorden wordt in vele duidelijke voorbeelden geïllustreerd.
- Naast de betekenis is ook de context waarbinnen een woord of voorbeeld gebruikt kan worden van groot belang; daartoe zijn er veel stijllabels om aan te geven of een woord of voorbeeld formeel of informeel is, of ouderwets of ironisch of beledigend, enz.
- Veel aandacht is gegaan naar het gebruiksgemak: tientallen handige kaderteksten door het hele boek heen geven taaltips of behandelen een wetenswaardig taalfeit.
- Actueel: geheel nieuwe bewerking met de hedendaagse woordenschat, geredigeerd door moedertaalsprekers.

Uittreksel


Over de auteurs:

Dr. K.B. Zaich is Duitse. Na een doctoraat Duitse Letterkunde heeft zij in Nederland het Europees Diploma Lexicografie behaald. Zij heeft gewerkt aan verschillende boeken over het Duits, o.a. de Prisma Duits voor Zelfstudie, en geeft taaltrainingen Duits aan volwassenen.

Dr. A. Quak is universitair docent aan de UvA. Hij heeft jaren als docent en onderzoeker Duits en Oudgermaans gewerkt, heeft veel publikaties op zijn naam staan en is mede-auteur van het grote
Etymologisch Woordenboek van het Nederlands.

Recensie

door Tsenne Kikke
Prijs: 18,50 euro - 904 blz. '€“ 790 gr.
ISBN: 90 274 9078 3

Nota van de uitgever: in deze uitgave werd geen grammatica toegevoegd. Graag brengen wij twee relevante uitgaven onder uw aandacht: Prisma Basisgrammatica Duits ISBN 90 274 9705 2 en Prisma Grammatica Duits ISBN 90 274 9754 0. Meer informatie vindt u op www.prisma.nl
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht