ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Engels - Nederlands

Prue Gargano & Fokko Veldman

Engels - Nederlands Type: Hardcover
Uitgever: Het Spectrum
Gewicht: 913 gram
Aantal Pagina's: 1080
ISBN: 90-274-9075-9
ISBN-13: 978-90-274-9075-9
Categorie: Woordenboeken
Richtprijs: € 18,5

Korte Inhoud


De Prisma handwoordenboeken zijn speciaal gemaakt voor mensen die de hedendaagse moderne talen in geschreven of gesproken tekst in nuance willen begrijpen en die zich actief schriftelijk in een taal willen uitdrukken, of dat nu op school of bij studie is, op het werk of thuis. U zult merken dat de vele behandelde woorden en gebruiksvoorbeelden prima aansluiten bij uw behoefte. De typografie van de boeken biedt veel gebruiksgemak door duidelijke tekens en symbolen, en een vriendelijk opmaak met blauwaccenten. Bedoeld voor een Nederlandstalig publiek kan dit deel Engels-Nederlands vooral gezien worden als een begrijpwoordenboek, waarmee het dagelijkse Engels van nu in kranten, boeken, op internet en tv begrepen worden. De intensieve bewerking en uitbreiding van het materiaal heeft een kleine twee jaar in beslag genomen. Woord voor woord is het materiaal doorlopen, herzien, en aangevuld waarbij vooral aan de volgende zaken aandacht is besteed:

- Er zijn duizenden actuele trefwoorden aan het bestand toegevoegd, verouderde, onjuiste trefwoorden werden verwijderd.

- Alle betekenisprofielen zijn gemoderniseerd en aangescherpt.

- Grootste uitbreiding betreft de hoeveelheid gebruiksvoorbeelden; het hedendaagse gebruik van de Nederlandse woorden wordt in vele duidelijke voorbeelden geïllustreerd.

- Naast de betekenis is ook de context waarbinnen een woord of voorbeeld gebruikt kan worden van groot belang; daartoe zijn er veel stijllabels om aan te geven of een woord of voorbeeld formeel of informeel is, of ouderwets of ironisch of beledigend, enz.

- Ook wordt bij vertalingen aangegeven in welk deel van de wereld een woord of voorbeeld gangbaar Engels is door toevoeging van de labels Amerikaans, of Brits, of Australisch, enz.

- Veel aandacht is gegaan naar het gebruiksgemak: tientallen handige kaderteksten door het hele boek heen geven taaltips of behandelen een wetenswaardig taalfeit.

- Actueel: geheel nieuwe bewerking met de hedendaagse woordenschat, geredigeerd door moedertaalsprekers.

Uittreksel


Over de auteurs:

Prue Gargano is Australische. Afgestudeerd in Engels en onderwijskunde, was zij lang docente Engels voor anderstaligen. Als auteur, vertaler en corrector heeft zij aan vele uitgaven gewerkt, waaronder een onderwijsmethode voor het Engels en de Prisma Engels voor Zelfstudie.

Fokko Veldman heeft als Nederlandse migrantenzoon jaren in Australië gestudeerd, en heeft vervolgens in Nederland als gepromoveerd taalwetenschapper gewerkt aan de RU Groningen en was jaren docent Nederlands, Engels en Duits op middelbare scholen.

Recensie

door Tsenne Kikke
Voor deze nieuwe uitgave werd een nieuw auteursteam samengesteld. Een moedertaalspreker van het Engels heeft de hoofdrol gekregen in de keuze, beoordeling en redactie van de trefwoorden in dit deel. Een tweede, Nederlandstalige, auteur heeft zich vervolgens op het Nederlands gericht. De ca. 50.000 Engelse trefwoorden en ca. 50.000 voorbeeldzinnen zijn dus gekozen door iemand van wie het Engels de moedertaal en nog steeds de eerste taal is.
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht