ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Prisma Handwoordenboek

Diverse auteurs

Prisma Handwoordenboek Type: Hardcover
Uitgever: Het Spectrum
Gewicht: 1295 gram
Aantal Pagina's: 1529
ISBN: 90-274-9073-2
ISBN-13: 978-90-274-9073-5
Categorie: Woordenboeken
Richtprijs: € 19,5

Korte Inhoud


Dit verklarende Handwoordenboek Nederlands vormt een onmisbaar onderdeel van de reeks Prisma Handwoordenboeken, een reeks die speciaal is gemaakt voor iedereen die de hedendaagse moderne talen in nuance wil begrijpen en zich actief schriftelijk in een taal wil uitdrukken, of dat nu op school of bij studie is, op het werk of thuis.

- actueel: geheel nieuwe bewerking met de hedendaagse woordenschat.

- veel voorbeelden: handige gebruiksvoorbeelden voor een trefzeker taalgebruik.

- gebruikersvriendelijk: overzichtelijke typografie met een extra kleur.

- nieuwe Nederlandse spelling 2005: volledig aangepast aan de nieuwe spellingsregels.

Uittreksel


Blz. 5:
- Er zijn honderden actuele trefwoorden aan het bestand toegevoegd; verouderde, onjuiste trefwoorden werden verwijderd. In totaal zijn er nu een 70.000-tal trefwoorden in terug te vinden.
- Alle betekenisprofielen zijn gemoderniseerd en aangescherpt.
- Het hedendaags gebruik van de Nederlandse woorden wordt in vele duidelijke voorbeelden geïllustreerd. Deze voorbeelden zijn zoveel mogelijk geplaatst onder de betreffende betekenis van het trefwoord.
- Naast de betekenis is ook de context waarbinnen een woord of voorbeeld gebruikt kan worden van groot belang; daartoe zijn er stijllabels gebruikt om aan te geven of een woord of voorbeeld formeel of informeel is, of ouderwets of ironisch of beledigend, enz.
- De spelling is geheel aangepast aan de nieuwe spellingsregels van 2005, vastgesteld door de Nederlandse Taalunie.

Verder is er nog:
- een uitspraakhulp bij leenwoorden en vreemde woorden;
- pijltjes verwijzen naar een ander trefwoord.
- bij vreemde woorden wordt de herkomst weergegeven.
- blauwe Romeinse cijfers markeren het begin van een nieuwe woordsoort.
- gebuiksvoorbeelden zijn in cursief en voorafgegaan door blauw strerretje.
- tildes (~) vervangen de vorm van het trefwoord.
- onderstreepte labels geven stilistische of dialectale informatie.
- duidelijke betekenisordening met cijfers in blauwe bolletjes.
- geslacht of woordsoort staat cursief.
- vervoeging van werkwoorden staan tussen [...]
- trefwoorden en eventuele varianten zijn blauwgedrukt.
- puntjes geven de afbreekplaatsen aan.
- de onderstreepte klinker(s) is (zijn) beklemtoond.

Recensie

door Tsenne Kikke
Een beter Nederlands Handwoordenboek kan ik me moeilijk voorstellen. Ze zijn drie keer zo uitgebreid als de bekende pockets. Hierdoor zijn ze uitermate geschikt voor mensen die de moderne vreemde talen in nuance willen begrijpen en zich op een hoog niveau foutloos willen uitdrukken.

De handwoordenboeken zijn geschikt voor het onderwijs (bovenbouw van havo/vwo en hbo/wo). Daarnaast zijn het ideale woordenboeken voor iedereen die op een hoog niveau zelf teksten produceert, zoals journalisten, vertalers, wetenschappers en professionals die veel zakelijk corresponderen in een moderne vreemde taal.
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht