ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

IK: Gezond egocentrisme - meer effectiviteit

Remco Claassen en Mayta Braun

IK: Gezond egocentrisme - meer effectiviteit Type: Hardcover
Uitgever: Het Spectrum
Gewicht: 175 gram
Aantal Pagina's: 240
ISBN: 90-274-2354-7
ISBN-13: 978-90-274-2354-2
Categorie: Opleidingen
Richtprijs: € 22,95

Korte Inhoud


’IK’ is het belangrijkste boek dat je ooit voor ogen hebt gehad. Het geeft je vernieuwende, pragmatische inzichten in persoonlijk leiderschap. IK is volledig op jouw lijf geschreven. Het gaat je helpen om:

- beter dan ooit in kaart te krijgen WIE je bent, WAT je wilt en HOE je dat bereikt.

- te ontdekken wat je talenten, je passies en je diepste kern werkelijk zijn.

- het mooiste op aarde te vinden: je eigen IK.

Dit boek bevat onder meer het baanbrekende concept van de E=MC2 energie-coach.
Remco Claassen en Mayta Braun zijn zeer succesvolle managementtrainers. Remco Claassen heeft in de afgelopen jaren de ideeën in dit boek ontwikkeld. Samen met Mayta Braun verfijnde hij de begrippen en concepten. Dit belangrijke boek is het resultaat.

Uittreksel


Blz. 40: Onder congruentie verstaan wij de prachtige toestand waarin de passie en het talent van mensen samensmelten, waarin zij hun energiebron optimaal benutten. Congruente mensen, mensen die zowel hun passie uitleven als hun talenten optimaal inzetten, bevinden zich in een staat waarin het leven compleet in lijn is met hun diepste kern. Congruente mensen zijn dus koplopers. De consequentie daarvan is dat zij zelf energie hebben, wat zich uit in levensvreugde, houden van zichzelf, de kracht om zaken aan te pakken. Zij kunnen energie geven door waardevol te zijn voor anderen en voor hun omgeving, en ze kunnen dat in hun rol als ouder, leider, coach of partner.

De kluners onder ons zijn de mensen die ergens van het pad van hun eigen geboorterecht af zijn geraakt. Misschien ben je er zelf een beetje van af en kom je nog regelmatig terug op ‘het rechte pad’. Wellicht ben je definitief van het pad af en daarmee je congruentie kwijt, en functioneer je in een situatie waarin passie en talent niet meer aanwezig is.

Je zou kunnen zeggen dat congruentie en succes besloten liggen in de belangrijkste formule van een van onze eigen supercoaches, de grootste energiedeskundige aller tijden en de allereerste ware HRM-deskundige, Albert Einstein. Hij gaf ons in het begin van de vorige eeuw al de ultieme energiewet: E = MC2. Energie = Mission x Character x Competences; oftewel: E=MC2!

Recensie

door Tsenne Kikke
In het voorwoord staan prachtige, veelbelovende dingen vermeld en ik ben dan ook met zeer veel enthousiasme beginnen lezen. Maar, rond bladzijde 40 had ik al het grootste deel van dit enthousiasme verloren: té Nederlands, gekruid met een té Amerikaanse inslag, met als resultaat: té zware veelzeggende-nietszeggende zinnen die zelfs na een eerste leesbeurt bevestigen dat beide auteurs een hutsepot hebben gemaakt van al de cursussen en seminaries die ze zelf ooit gevolgd hebben. Uiteindelijk is dit boek één lang artikel, dat een verslag geeft van alle tot op heden verschenen boeken over onderwerpen zoals parapsychologie, klankschalen, brainwaves, chakra'€™s, hypnotherapie, et cetera; met aanhalingen uit de werken van Deepak Chopra, Anthony Robbins, Stephen Wolinsky, Helen Palmer, Roy Martina, et cetera, et cetera, noem maar op. Een meer volledige lijst van de ingrediënten waaruit deze hutsepot bestaat, vind je op bladzijde 13 van dit boek.

Als ondertitel zou dit boek '€˜Alles over burn-out'€™ moeten dragen. Ook wordt er zeer veel aandacht besteed aan het thema '€˜bepaal jouw missie'€™, met andere woorden: '€˜bepalen wie je bent of wilt zijn'€™. Een absurde opdracht! Vooral voor de bewuste mens, die weet dat hij uit een veelheid van ikken bestaat, en dus niet uit één ik. In het kort: een prachtboek wat theorie betreft, maar van weinig waarde in de praktijk.

Koop dit boek bij


Bestellen
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht