ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

De schatkamer van de filosofie

Originele titel: Das Philosophenportal

Robert Zimmer

De schatkamer van de filosofie Type: Hardcover
Uitgever: Het Spectrum
Gewicht: 476 gram
Aantal Pagina's: 240
ISBN: 90-274-1555-2
ISBN-13: 978-90-274-1555-4
Categorie: Filosofie
Richtprijs: € 17,95

Korte Inhoud


De Duitse filosoof Robert Zimmer nodigt u uit voor een korte rondleiding door 16 onsterfelijke, invloedrijke werken uit de geschiedenis van de westerse filosofie. Hiermee bestrijkt hij meer dan 2000 jaar filosofie.

Verschillende filosofen hebben geschiedenis gemaakt en hun plaats gevonden in 's werelds eeuwige bibliotheek der wijsbegeerte..., echter zonder dat iemand ze haast nog leest: klassiekers als Kants Kritiek van de zuivere rede en Nietzsches Aldus sprak Zarathoestra. Filosoof Robert Zimmer heeft zich het lot van de onsterfelijke werken aangetrokken en ze hier in begrijpelijke vorm aangereikt. Hij gidst de lezer langs de zestien uitgekozen werken, beginnend in de Oudheid, bij Plato's Politeia/De staat, en eindigend in de moderne tijd, bij Rawls' A Theory of Justice. Daarbij geeft hij in heldere bewoordingen weer wat de kerngedachten zijn van elk werk, tegen welke achtergrond het ontstond, en wat het belang ervan was, en is. Ook maakt hij van elk werk de plaats duidelijk die het inneemt in het leven en het oeuvre van de betreffende denker. Een even onderhoudende als informatieve filosofische excursie!

Dr. Robert Zimmer (1953) studeerde wijsbegeerte en Engels, was universitair docent en gaf les in het volwassenenonderwijs. Hij is freelance publicist en woont in Berlijn. Eerder schreef hij (met Martin Morgenstern) de monografie Karl Popper (2002).

Robert Zimmer nodigt u uit voor een korte rondleiding door de volgende 16 werken:

Plato - Politeia/De staat (tussen 399 en 347 voor Christus)
Aurelius Augustinus – Belijdenissen (ca. 400)
Niccolò Machiavelli - De vorst (1532)
Michel de Montaigne – Essays (1580-1588)
René Descartes - Over de methode (1637)
Blaise Pascal – Gedachten (1669-1670)
John Locke - Two Treatises of Government (1690)
Immanuel Kant - Kritiek van de zuivere rede (1781)
Arthur Schopenhauer - De wereld als wil en voorstelling 1819)
Søren Kierkegaard - Of/Of (1843)
Karl Marx - Het kapitaal (1867-1894)
Friedrich Nietzsche - Aldus sprak Zarathoestra (1883-1885)
Ludwig Wittgenstein - Tractatus logico-philosophicus (1921)
Martin Heidegger - Zijn en tijd (1927)
Karl Popper - De vrije samenleving en haar vijanden (1945)
John Rawls - A Theory of Justice (1971)

Uittreksel


Blz. 7: Een schatkamer doet ons denken aan een volle, rijke en schitterend ruimte. Ook de kamer van de filosofie is in de loop van 2500 jaar rijk gevuld. Veel mensen schromen om die enorme ruimte binnen te gaan. De wirwar van hoekjes, plekjes en nissen weerhoudt hen ervan en op het eerste gezicht lijkt het zelfs ondoenlijk om alleen nog maar in een enkel gedeelte van de ruimte je ogen de kost te geven. Als men de vergelijking doortrekt, is een belangrijk – ‘klassieke’ – filosofisch werk zoiets als eens opmerkelijk vernuftig ingericht hoekje. Sommige van de vaste bewoners, de filosofische geleerden, houden zich al gauw tientallen jaren achtereen bezig met niets anders dan één enkele nis in deze ruimte. Zij zullen dus de stellige mening zijn toegedaan dat men een klassiek filosofisch werk pas leert kennen wanneer men zich er langdurig en herhaaldelijk grondig mee bezighoudt; aanspraken als zou een dergelijk boek ook maar bij benadering uitputtend en verklaard kunnen worden, zullen zij afwijzen.

Toch moet het ook toegestaan zijn om eens een eerste rondgang te maken, een blik te werpen in een aantal afzonderlijke, opvallend interessante nissen en zich zo een beeld te vormen van hun ligging, hun constructie en hun inrichting. Dan kan iedereen daarna zelf wel bedenken naar welke nis hij eventueel nog eens terug zou willen gaan om er enige tijd in door te brengen. Precies op zo’n rondgang willen de zestien korte, essay-achtige besprekingen waaruit dit boek bestaat de lezer meenemen. Daarvoor is geen speciale uitrusting of voorafgaande training nodig en al helemaal geen titel, diploma of oorkonde. Geen diepgravende analyse, maar een eerste kennismaking in een ontspannen sfeer is het doel.

Recensie

door Tsenne Kikke
Dit boek richt zich tot eenieder die interesse stelt in de wereld van de filosofie en daarin hun eerste stappen wensen te zetten. Je kunt kennismaken met een 16-tal filosofen teneinde voor jezelf te bepalen wie van hen je het meeste aanspreekt om jezelf daarna in zijn/hun werken verder te verdiepen.

'€˜Geen diepgravende analyse, maar een eerste kennismaking in een ontspannen sfeer is het doel'€™. Zimmer slaagt met glans in dit opzet: hij schrijft voor een heel breed publiek, vooral voor de nieuwkomer, geeft een objectief beeld van elke filosoof, en dat in een vlot leesbare en aangename taal, zonder al te veel technisch en overbodig jargon.
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht