ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

365 verhalen Bijbel

Originele titel: 365 Story Bible

Meg Wang

365 verhalen Bijbel Type: Hardcover
Uitgever:
Gewicht: 735 gram
Aantal Pagina's: 366
ISBN: 90-266-1535-3
ISBN-13: 978-90-266-1535-1
Categorie: Jeugdboeken
Richtprijs: € 14,95

Korte Inhoud


De 365 verhalen Bijbel is een ideale gezinsbijbel, om na het eten of voor het slapengaan een kort verhaal uit voor te lezen. Voor elke dag is er een tekstje, maar ook kunnen natuurlijk in één keer meerdere verhaaltjes achter elkaar gelezen worden, afhankelijk van de leeftijd van het kind. Deze kleuterbijbel valt vooral op door het poëtische taalgebruik en de schitterende, kleurrijke illustraties.

Uittreksel


Bladzijde 10: De sluwe slang

Op een dag kwam er een slang naar Eva. "Heeft God gezegd dat je niet mag eten van de boom van de kennis van goed van kwaad? Weet je waarom? Hij wil niet dat jullie net zo slim en machtig worden als Hij. Toe maar, eet maar!"

Bladzijde 11: De eerste zonde

Eva keek naar het fruit, het zag er zo lekker uit! Ze pakte een vrucht en nam een hap. Daarna ging ze naar Adam en gaf hem ook een hap. Toen God hen riep, waren ze bang en verstopten zich. Ze wisten dat ze ongehoorzaam waren geweest. Nu konden ze niet langer Zijn vrienden zijn.

Bladzijde 12: De straf

De slang moest voortaan op zijn buik kruipen, als straf omdat hij tegen Eva had gelogen. God gaf Adam en Eva ook straf. Eva zou met veel pijn kinderen krijgen. Adam moest hard werken, elke dag, om eten te hebben voor hem en zijn familie. En op een dag zouden ze sterven. God stuurde Adam en Eva weg uit de mooie tuin.

Bladzijde 13: Kaïn en Abel

Na een poosje kregen Adam en Eva twee zonen. Kaïn was de oudste. Hij werkte op het land. Abel was de jongste, hij zorgde voor de schapen en geiten.

Bladzijde 14: Offers

Kaïn en Abel wilden God bedanken voor de goede oogst en het jonge vee. Abel gaf zijn mooiste lammetje aan God. Kaïn gaf graan. God was blij met Abel. Met Kaïn was Hij niet blij, want Hij zag dat Kaïn eigenlijk helemaal niet van Hem hield.

Bladzijde 15: Kaïn doodt zijn broer

Kaïn was boos. God had hem gewaarschuwd niet zo snel boos te zijn. Maar in plaats van harder zijn best te doen, werd Kaïn jaloers op zijn broer. Hij vroeg Abel mee te gaan naar het veld. Daar duwde hij hem op de grond, en doodde hem.

Recensie

door Tsenne Kikke
In de lange rij van Bijbelverhalen voor jonge kinderen verschijnt nu deze verhalenbijbel met voor elke dag een korte tekst. Vanwege de keuze van 365 stukjes lijkt het alsof het de bedoeling is om elke dag één stukje tekst voor te lezen. De teksten zijn echter zó kort (maximum zes regels - soms slechts één regeltje - zie voorbeelden bovenaan), dat voorlezen daarvan 2 tot 20 seconden in beslag neemt. Maar, omdat de meeste hoofdstukken meerdere pagina's omvatten, is het mogelijk om ze als één geheel achter elkaar te lezen, hetgeen wel afbreuk doet aan de opzet van het boek.

Het taalgebruik is vrij goed afgestemd op jonge kinderen vanaf een bepaalde leeftijd. De verhaaltjes volgen de indeling van de Bijbel (Oude en Nieuwe Testament), waarbij op elke pagina een verwijzing staat naar het Bijbelgedeelte. Maar het is nog altijd gebaseerd op een soort van bijgeloof...

Op bladzijde 14, bijvoorbeeld, staat er dat Kaïn God wilde bedanken. Aan kindjes kan men er gerust bij vertellen dat het in die tijd de gewoonte was te offeren. Te offeren als dankbetuiging en niet om een godheid te plezieren, gewoonweg omdat geen enkele godheid daarom vraagt.

Maar dan komen we wel in de knoei met de zin: 'Met Kaïn was Hij niet blij, want Hij zag dat Kaïn eigenlijk helemaal niet van Hem hield.'... Daar bedoel ik mee dat het kind het beeld krijgt van een godheid, gemaakt naar ons beeld en gelijkenis en dus boos kon zijn. Op deze manier verkrijgen we nogmaals het oude beeld van de boze en straffende God.

Hetzelfde deed zich in het Paradijs voor. Zo lazen we: 'Ze wisten dat ze ongehoorzaam waren geweest. Nu konden ze niet langer Zijn vrienden zijn.' Alsof God vriendjes nodig heeft ...

Om ook aan 3 tot 6-jarigen te vertellen dat Kaïn zijn broer doodt, vind ik niet opportuun. Natuurlijk kun je als ouder trachten uit te leggen dat het hier gaat om de eerste twee nakomelingen van Adam en Eva, en dat die nog niet wisten wat 'dood' betekende..., totdat dat ongeval geschiedde.

Ik weet het: we moeten zo dicht mogelijk bij de 'waarheid' blijven. De waarheid? Als ik zou schrijven: 'zo dicht mogelijk bij het allegorisch verhaal blijven', druk ik me veel beter uit.

Voorin is een inhoudsopgave opgenomen. Er werd evenwel geen rekening gehouden met inplanning van verhalen rondom de christelijke feestdagen. Elk verhaal is voorzien van een aansprekende tekening in een gemengde techniek en heldere kleuren, die meestal een halve pagina beslaat. De afgebeelde figuren ogen wel ietwat stijf en houterig.

Ondanks het feit dat er 3 tot 6 jaar in afgedrukt staat, is het bruikbaar voor voorlezen aan kleuters vanaf circa 5 jaar - liefst 6 jaar, misschien. Waarom?

Ter herhaling ... Kleuters denken op een 'magische' manier. Zij halen fantasie en werkelijkheid nog door elkaar. Hun denken is nog erg zwart-wit en zij nemen dan ook de vertelde verhalen heel letterlijk. Té fantasievol vertelde verhalen kan hen juist angstig maken en zij nemen wat zij horen heel letterlijk. Zij hebben nog geen historisch besef en beseffen dus bijvoorbeeld niet dat Jozef eerder leefde dan Jezus. Pas vanaf ongeveer zeven à acht jaar vinden kinderen allerlei achtergrondinformatie en details over hoe het in die tijd was leuk om te weten. Zij kunnen zich dan voorstellen dat er andere personen en culturen geweest zijn, ook al zien zij ze niet. Pas in de bovenbouw gaan kinderen abstracte begrippen begrijpen zoals: barmhartigheid, genade, et cetera.

Kortom: in het brede aanbod zijn er betere uitgaven.

Koop dit boek bij


Bestellen
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht