ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Bijbelverhalen voor jou

Originele titel: Bible stories for growing kids

Francine Rivers en Shannon R. Coibion

Bijbelverhalen voor jou Type: Hardcover
Uitgever:
Gewicht: 735 gram
Aantal Pagina's: 201
ISBN: 90-266-1520-5
ISBN-13: 978-90-266-1520-7
Categorie: Jeugdboeken
Richtprijs: € 21,95

Korte Inhoud


In deze Bijbel ontmoet je dertig belangrijke personen uit het Oude en Nieuwe Testament. Beroemde figuren als Abraham en Paulus komen aan bod, maar ook minder bekende - maar minstens zo bijzondere - mensen als Amos en Priscilla.

Om samen met je kind door te praten over het gelezen Bijbelgedeelte is na elk verhaal een verwerkingsdeel te vinden, met interessante weetjes, vragen en gebedspunten.

De bekende romanschrijfster Francine Rivers schreef de prachtige teksten, haar dochter Shannon - zelf moeder van jonge kinderen - maakte de verwerkingspagina's.

Uittreksel


Blz. 5: Het ging goed met Abram en zijn familie. Lot en Abram hadden zelfs zo veel vee dat er niet genoeg water was voor de dieren. Het was tijd dat ze nog een stuk land zochten, zodat een van hen daar kon gaan wonen. Ze vonden een goed, vruchtbaar stuk. 'Jij mag kiezen,' zei Abram tegen Lot. Lot koos, hoewel hij de jongste was en eigenlijk zijn oom eerst had moeten laten kiezen. Hij koos het beste stuk voor zichzelf. Toen Lot vertrokken was, kwam de Heere bij Abram. 'Dit land is voor jou en je familie. Je bent de vader van een groot volk, zo groot dat niemand het tellen kan.'

Jaren gingen voorbij. Abram en Sarai werden oud. Nog steeds hadden ze geen kinderen. Sarai bedacht een plan. Als zij geen kinderen kon krijgen, moest het maar via een omweg. Ze stuurde Abram naar haar Egyptische dienstmeisje. 'Ga maar naar Hagar, misschien kan zij wel een kind krijgen,' zei ze. Abram ging, en niet lang daarna kreeg Hagar een zoon, Ismaël.

Abram was negenennegentig jaar oud en Sarai bijna negentig toen God hun namen veranderde. Abram heette voortaan Abraham, Sarai werd Sara.

Op een dag kwam God bij Abraham en Sara op bezoek, samen met twee engelen. 'Over een jaar zullen jullie een zoon hebben,' zei Hij. Abraham geloofde God, maar Sara lachte. Ze was al zo oud, zou zij nog een zoon krijgen? God hoorde haar lachen en zei: 'Jullie zoon zal Izak heten. Dat betekent lachen.'

Abram Een jaar later werd er een zoon geboren. Abraham en Sara noemden hem Izak - en ze lachten van geluk.

Op een keer zag Sara hoe Ismaël de kleine Izak plaagde. 'Stuur de jongen en zijn moeder weg!' zei ze tegen Abraham. Abraham wilde niet, maar God zei dat hij het toch moest doen. Izak was de zoon die God aan Abraham beloofd had, en Izak zou de zegen van God krijgen.

Izak groeide op en werd een grote jongen. Abraham en Sara hielden veel van hem. Om Abrahams geloof op de proef te stellen, vroeg God hem om naar de berg Moria te gaan en daar zijn zoon Izak te offeren. Abraham deed gehoorzaam wat de Heere van hem vroeg. Hij ging met Izak op reis.

Toen ze er bijna waren, vroeg Izak: 'Vader, we hebben hout en vuur, maar waar is het offerlam?' En Abraham zei: 'God zal ons een lam geven.'

Abraham geloofde nog steeds dat Izak de beloofde zoon was door wie hij een grote familie zou krijgen. Als God Abraham vroeg zijn zoon aan Hem te geven, zou Hij hem ook weer teruggeven, zodat Zijn beloften waar zouden worden, dat wist Abraham zeker.

Abraham legde het hout op een grote, platte steen. Toen tilde hij Izak erbovenop. Hij pakte zijn mes. Maar opeens klonk de stem van God. 'Leg het mes neer, Abraham. Nu weet Ik dat je echt in Mij gelooft. Ik zal je zegenen, omdat je bereid was je zoon aan Mij te geven. Alle mensen, alle volken, zullen worden gezegend omdat jij Mij gehoorzaam bent geweest.' Vele jaren later werd uit Abrahams familie de Heere Jezus geboren, die de wereld verlossen zou van de zonde.

Abraham wordt ook wel de vader van alle gelovigen genoemd.

Genesis 12-13; 15-18; 21-22; Hebreeën 11:17-19

Recensie

door Tsenne Kikke
Deze kinderbijbel bevat dertig verhalen over personen uit de Bijbel: zeventien uit het Oude Testament en dertien uit het Nieuwe Testament. Daarbij zijn bekende, zoals Abraham, Job en Paulus, maar ook veel minder bekende mensen, zoals Kaleb, Abigail en Priscilla. De verhalen zijn geschreven vanuit het perspectief van de Bijbelse persoon; daarbij wordt dan hun verhaal verteld.

Bij deze aanpak komen nu ook eens wat onbekende Bijbelverhalen aan de orde. Na elk verhaal, dat meestal vier pagina's beslaat, volgt een pagina met verwerkingsopdrachten "Meer leren over...", zodat er samen doorgepraat kan worden. Op de naastgelegen pagina staat als herkenningspunt telkens dezelfde tekening van vier spelende kinderen afgebeeld.
Rivers, bekend van haar christelijke familieromans, heeft dit boek samen met haar dochter gemaakt. De illustraties zijn afwisselend in kleur en zwart-wit; ze zijn modern van vormgeving, maar de gezichten met baarden komen vaak onnatuurlijk over.

Bij elk verhaal staat een verwijzing naar het Bijbelboek, verder een inhoudsopgave en een index per Bijbelboek. Verzorgde uitgave op mooi papier. Door het niveau van de verwerkingsopdrachten is het boek bruikbaar voor kinderen vanaf circa 8 tot en met 11 jaar.
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht