ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Het psychologisch onderzoek

Wim Bloemers

Het psychologisch onderzoek Type: Paperback
Uitgever: Ambo | Anthos
Gewicht: 570 gram
Aantal Pagina's: 304
ISBN: 90-263-2265-8
ISBN-13: 978-90-263-2265-5
Categorie: Psychologie
Richtprijs: € 19,95

Korte Inhoud


In Nederland worden jaarlijks zo'n 500.000 mensen psychologisch getest. Met behulp van deze volledig herziene editie van 'Het Psychologisch Onderzoek' kunt u zich voorbereiden op alle mogelijke tests en assessmentopdrachten. Het boek geeft antwoord op de volgende vragen: wat is een test en aan welke eisen moet deze voldoen? Wat wordt er tijdens een testprocedure van u verwacht en wat zijn uw rechten?

Daarnaast leert u de principes van veel gebruikte intelligentietests kennen, komt u te weten hoe een persoonlijkheidsvragenlijst werkt en leert u om te gaan met verschillende soorten vragen die u kunt verwachten tijdens een interview. U krijgt inzicht in vaak voorkomende assessment-opdrachten en u leert onder meer hoe u gesprekken met lastige medewerkers tot een goed einde kunt brengen. Dit leren houdt niet enkel theorie in; er zijn zeer veel realistische voorbeeldopgaven in het boek opgenomen zodat u erachter kunt komen waar uw sterke en zwakke punten liggen. Bovendien wordt uitgelegd waarom een bepaald antwoord goed is. Het boek is sterk leergericht en wil vooral vaardigheden en inzicht bijbrengen.

Uittreksel


Blz. 34: Hoe verloopt een psychologisch onderzoek?

In de meeste gevallen zult u een schriftelijke uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een psychologisch onderzoek. Dat kan zijn naar aanleiding van een succesvol verlopen sollicitatiegesprek bij een organisatie, of naar aanleiding van een goed ontvangen brief. Het komt ook wel voor, bij een grote vraag naar sollicitanten, zoals in de automatisering, dat direct na afloop van een kennismakingsgesprek of na een voorlichtingsbijeenkomst men een test afneemt. De idee daarachter is dat men op deze wijze bespaart op de selectiekosten en dat men aanneemt dat gemotiveerde kandidaten zonder bezwaar deel zullen nemen.

Wanneer u een schriftelijke uitnodiging krijgt, omvat deze meestal de aanleiding voor het onderzoek, een omschrijving van de functie, een routebeschrijving en een overzicht van wat u te wachten staat. Testbureaus doen tegenwoordig niet moeilijk over voorbereiding en oefening, vaak wordt u zelfs aangeraden om u goed voor te bereiden. Wat dat betreft hoeft u geen verstoppertje te spelen, daar heeft niemand baat bij. Elders heb ik betoogd dat niemand baat heeft bij geheimzinnigdoenerij omtrent het psychologisch onderzoek. Kandidaten gaan toch wel op zoek naar informatie en zo ontstaat een negatief spanningsveld, wat de procedure en de uiteindelijke selectieresultaten niet ten goede zal komen.

Wordt u uitgenodigd voor een psychologisch onderzoek van een gehele dag, dan dient u zich voor te bereiden op een zeer intensieve geestelijke en fysieke inspanning. In feite dient u, bij welke vorm van psychologische selectie dan ook, in goede vorm te zijn. Bent u om een of andere reden niet geheel fit, dan kunt u rustig bellen voor het verzetten van de afspraak. Men zal daar soms moeilijk over doen, maar als u te goeder trouw bent, zal men daarmee rekening moeten houden.

Tijdens het psychologisch onderzoek deelt de psycholoog of de testassistent(e) het materiaal uit. Leest u eerst rustig de instructie door. Dit is zeer belangrijk, want alleen zo begrijpt u wat er precies van u verwacht wordt. Soms komt het voor dat u meerdere tests tegelijkertijd krijgt uitgereikt. U dient dan zelf een planning te maken hoeveel tijd u per test besteedt. Normaal gesproken heeft elke test echter een strikte tijdsduur, wat ook logisch is vanuit het oogpunt van objectiviteit. Als u iets niet begrijpt, vraag dan om opheldering. Men zal u uiteraard niet uitgebreid de opgaven gaan uitleggen, maar het moet kandidaten duidelijk zijn wat er van hen verwacht wordt. Dat geldt misschien nog wel meer als u met een computerized test te maken krijgt. Computergestuurde versies van tests bevatten uiteraard ook een instructie en meestal ook een aantal oefenopgaven. Ook hier is het uiteraard van belang dat u de werking van het programma begrijpt. Zorg ervoor dat u weet of een eenmaal gegeven antwoord nog veranderd kan worden en of u kunt `terugbladeren' in de test. Zorg dat u van tevoren weet om hoeveel opgaven het gaat, zodat u uw tijd kunt verdelen. Een goede computergestuurde intelligentietest heeft in beeld altijd een tijdsindicatie meelopen zodat u weet hoeveel tijd u nog over hebt.

Recensie

door Tsenne Kikke
Dit boek beschrijft in een zeer leesbare vorm alle onderdelen van een psychologische test die een kandidaat of sollicitant zou kunnen tegenkomen. Van alle onderdelen worden bovendien testvoorbeelden gegeven waarvan de antwoorden, voor zover mogelijk, achterin het boek te controleren zijn. Doordat de schrijver naast de testonderdelen ook in gaat op onderwerpen als 'Wat is intelligentie?', 'Welke rechten heeft een kandidaat?' en 'Wat is de waarde van bepaalde testsoorten?' is dit boek een aanrader voor eenieder die binnenkort een test moet ondergaan.
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2023 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht