ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Fataal geluk

Roelof Tichelaar

Fataal geluk Type: Paperback
Uitgever: Ten Have
Gewicht: 215 gram
Aantal Pagina's: 124
ISBN: 90-259-6105-3
ISBN-13: 978-90-259-6105-3
Categorie: Ouderschap
Richtprijs: € 14,9

Korte Inhoud


We leven ons leven en alles gaat vanzelf. Tot dat ene moment waarop een persoonlijke crisis of ongeluk ons letterlijk tot stilstand brengt. Toen zijn zoon een ernstig ongeluk kreeg stokte ook Roelof Tichelaars leven. Maar het ongeluk werd een keerpunt. Volgens Tichelaar plaatsen ernstige crises ons voor een keuze: laten we ons terneerslaan of zien we hierin de kans om te groeien?

Tichelaar vertelt in 'Fataal geluk' openhartig over de drugsverslaving en het ernstige auto-ongeluk van zijn zoon. Hij belicht zulke crises van verschillende kanten en zoekt naar diepere dimensies achter de aardse feiten. Ook als je ervaart dat alles op aarde een hoger doel heeft, blijf je volgens hem zelf verantwoordelijk voor wat je met je leven doet.

Ten slotte geeft de auteur negen levenslessen door die voor hem uit deze crisis zijn voortgekomen.

Uittreksel


Blz. 63: Een andere manier van kijken

Voor sommige mensen hangt het leven van zogenaamde toevalligheden aan elkaar. Zelf ben ik in de loop van mijn leven anders tegen het leven aan gaan kijken. Toeval kan betekenen dat bepaalde gebeurtenissen je overkomen, zonder dat daar een direct aanwijsbare reden voor is. Dat kan een ontmoeting zijn, maar ook een crisis.

Op aarde geldt onder andere de wet van oorzaak en gevolg, ook wel de wet van causaliteit genoemd, gebeurtenissen vinden plaats als gevolg van gebeurtenissen die daaraan vooraf zijn gegaan. In dergelijke gevallen is er sprake van een causaal verband tussen beide gebeurtenissen.

Naast de wet van oorzaak en gevolg kwam de psychiater Carl Gustav Jung tot de conclusie dat er ook sprake kan zijn van wat hij 'synchroniciteit' noemde. Dit wil zeggen dat twee of meer gebeurtenissen zich nagenoeg tegelijkertijd voordoen in een voor de betrokkene zinvol verband, wat niet wordt ervaren als een kwestie van oorzaak en gevolg. Met andere woorden: het wordt als meer dan toeval ervaren dat deze gebeurtenissen plaats hebben gevonden, omdat ze voor de beleving van de betreffende persoon met elkaar te maken lijken te hebben, zonder dat de ene gebeurtenis de andere heeft voortgebracht.

Ook bij de geschiedenis van Marc hebben wij ons afgevraagd of we alle gebeurtenissen alleen maar aan het toeval kunnen toeschrijven, of dat er wellicht andere invloeden een rol hebben gespeeld. Als we alleen uitgaan van de wet van oorzaak en gevolg, kunnen we tot de conclusie komen dat er in Marcs leven een moment is geweest waarop hij heeft besloten drugs te gaan gebruiken. Het gevolg daarvan was dat hij verslaafd is geraakt en de grip op zijn leven verloor. Onder invloed van drugs is hij in de auto gestapt, met het ongeluk als gevolg. Door het ongeluk raakte hij in coma en moet hij nu met de gevolgen van hersenletsel verder leven. De beschrijving bestaat uit een oppervlakkige opsomming van feiten en gebeurtenissen die heel logisch met elkaar samenhangen.

Onze vrije wil - die niet altijd uit ons dagelijks bewustzijn voortkomt, maar uit een diepere laag waarvan we ons misschien niet eens bewust zijn - speelt daarin een grote rol en is het meest waardevolle dat we in ons meedragen. We zijn geen robots of machines, maar bezielde wezens die hun zelfgekozen pad mogen gaan. Soms zijn we in staat oorzaak en gevolg aan elkaar te koppelen, maar meestal schiet ons menselijk bewustzijn hierin tekort en alles wat we niet met ons denken kunnen verklaren, noemen we gemakshalve toeval.

Hier ligt voor ons de grote uitdaging op een andere manier te leren kijken. Soms ervaren we gebeurtenissen die het niveau van ons menselijke verstand overstijgen. Ervaringen die we niet met ons aardse denken kunnen verklaren en die voortkomen uit een hogere intelligentie, een hogere vorm van bewustzijn die ons menselijk bewustzijnsniveau overstijgt.

Als mens verlangen we van nature naar houvast en zekerheid, maar het leven kan ons in situaties brengen waarin we beide verliezen. Alle aardse zekerheden kunnen als los zand door onze vingers glippen en hoe strakker we onze handen samenknijpen om ze vast te houden, des te sneller komen we met lege handen te staan.

Gedurende het proces met Marc hebben Dieta en ik ons altijd vastgehouden aan de hogere, geestelijke werkelijkheid, die volgens onze overtuiging schuilgaat achter ons aardse bestaan.

Recensie

door Tsenne Kikke
Roelof Tichelaar, werkzaam in de geestelijke hulpverlening, schreef al eerder boeken over bezinningsvraagstukken. In het eerste deel van dit boek vertelt hij op een openhartige manier over zijn gezinssituatie, over de drugsverslaving van zijn zoon en over welke impact dit op hem, op zijn vrouw, op hun relatie en op de rest van hun gezin heeft gehad.

Het persoonlijke relaas krijgt een diepere laag in het tweede deel van het boek waarin de crisis van het gezin spiritueel beschouwd wordt als een mogelijkheid om het aardse leven in een breder perspectief te zien. Het gaat over hoop en vertrouwen, hoe moeilijk ook. Soms lijkt dit via een bovennatuurlijke weg geschonken te worden en is het de kunst om voor deze signalen open te staan.

In het derde deel vat de schrijver alles samen in een aantal levenslessen die het gezin heeft ervaren. Het boek wordt afgesloten met het metafoor van het borduurwerkje: de onderkant vol met draden en knopen waar je niets in ziet, maar van boven een prachtige voorstelling; al die draden en knopen dienen een hoger doel.

In wezen komt het er op neer dat alles in het leven dé betekenis verkrijgt die men er zelf aan wil geven. In ieder geval heeft Roelof de dingen voor zichzelf - op zijn manier - kunnen vertalen en verwerken, en geeft ons zelf de hoopvolle idee dat een mens over een vrije wil beschikt.
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2020 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht