ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Onzichtbare interactie

Marie José Falke

Onzichtbare interactie Type: Paperback
Uitgever: Ten Have
Gewicht: 355 gram
Aantal Pagina's: 288
ISBN: 90-259-6092-8
ISBN-13: 978-90-259-6092-6
Categorie: Opleidingen
Richtprijs: € 24,9

Korte Inhoud


Naast verbale en non-verbale communicatie is er een derde niveau binnen de interactie: het belevingsniveau of energetische niveau. Dit niveau is van doorslaggevende betekenis en bepaalt 'de klik' in het persoonlijke contact.

Marie José Falke vraagt in 'Onzichtbare interactie' aandacht voor de manier waarop we met een ander in verbinding treden. Zij maakt helder wat het onzichtbare niveau te bieden heeft aan inzichten en handvatten voor een constructieve interactie. Het derde niveau is namelijk doorslaggevend in alle persoonlijke contacten. Het bepaalt de gevoelsbeleving van de ander, en daarmee diens vertrouwen en bereidheid om samen te werken.

'Onzichtbare interactie' geeft inzicht in het veelzijdige derde communicatieniveau. De auteur leidt de lezer niet alleen naar de essentie van verbinding en commitment, maar eveneens naar een betere balans tussen verstand, hart, fysieke vermogens en innerlijke wijsheid.

Uittreksel


Blz. 12: De realiteit

Stukgelopen vriendschappen, mislukte huwelijken, uit elkaar gevallen families, slecht functionerende afdelingen, ruziënde buren, miscommunicatie tussen directies en werkvloer... Er gaat vaak zoveel mis tussen mensen.

Het persoonlijke contact is stroef. De interactie verloopt niet lekker. Je komt niet over zoals je graag zou willen. Je bedoelt iets anders dan hoe het wordt opgevat. De reactie van de ander wordt niet begrepen. Er ontstaan interpretaties die geen recht doen aan de situatie. Er ontstaan gevoelens en emoties die de zaak vertroebelen. Er ontstaan beelden van elkaar die niet kloppen. Er ontstaan bewegingen die tot polarisatie leiden. En er ontstaan vele, vele ruzies... De hamvraag is: willen we dit soort situaties? En zo nee, hoe voorkom je ze dan?

Achtergrond en motivatie voor dit boek

Door mijn leven loopt een duidelijke rode draad. En dat is mijn interesse in mensen en mijn nieuwsgierigheid voor datgene wat mensen beweegt, hoe ze in het leven staan en waarom ze doen zoals ze doen. Met name het gebied van de persoonlijke interactie heeft door de jaren heen steeds mijn speciale aandacht gehad. Wat zich in die interactie afspeelt, waarom daar gebeurt wat er gebeurt en hoe het ook anders kan, zijn zaken die me altijd mateloos hebben geïntrigeerd.

Als docent stond ik 15 jaar voor de klas en doceerde het vak aardrijkskunde. In dezelfde periode was ik actief als cabaretière en behaalde met cabaretgroep Container B de publieksprijs Camaretten 1980. Vervolgens regisseerde ik gedurende een aantal jaren vele anderen. Na mijn onderwijs- en cabaretperiode begon ik mijn eerste adviesbureau op het terrein van persoonlijke communicatie en interactie. In die hoedanigheid sloot ik me voor een vijftal jaren aan bij een loopbaanbegeleidingsbureau waar ik uitgebreide kennis opdeed over bedrijfsleven en bedrijfskundige processen. Sinds 1996 vorm ik samen met mijn partner het adviesbureau Falke & Popeyus. In deze setting begeleid en train ik directies, managers, leidinggevenden en overige werknemers op het terrein van presentatie, communicatie, persoonlijke effectiviteit, repositionering en loopbaanontwikkeling.

Niet alleen mijn onderwijs-, theater- en consultantachtergrond vormen de grondslag voor mijn huidige manier van werken. Gedurende mijn hele leven volg ik cursussen, workshops, trainingen, kortere en langere opleidingen op creatieve terreinen als toneel, spel, logopedie, zang en schilderen, maar ook op terreinen zoals neuro-linguïstisch programmeren (NLP), loopbaanbegeleiding, zelfmanagement, socratisch gesprek, meditatie in meerdere vormen, yoga, energetische coaching, en familieopstellingen. Ook maakte ik kennis met diverse methoden en benaderingen van de menselijke problematiek via de lijfelijke ingang, zoals haptonomie, cranio-sacraal, reiki, neuroemotionele integratie (NEI), healing, kinesiologie, integrative manual therapy (IMT) en heart rate variation (HRV). Ik las ten slotte honderden boeken in een breed scala aan onderwerpen en thematieken.

Steeds heb ik gezocht naar de verbanden tussen de verschillende invalshoeken, naar de mogelijkheid om ze te combineren en toe te passen op de persoonlijke communicatie en interactie. In toenemende mate ben ik de focus gaan leggen bij het energetische niveau van overdracht, waarbij het streven naar optimale verbinding in ieder persoonlijk contact de leidraad vormde.

Mijn expertise op dit terrein wil ik met zo veel mogelijk anderen delen. Het is de motivatie voor dit boek. Ik ben er namelijk van overtuigd dat we ons een hoop ellende kunnen besparen, wanneer we bewuster de aandacht zouden richten op de manier waarop wij met een ander in verbinding treden.

De invalshoek

Er is al veel geschreven over persoonlijke communicatie en interactie. Meestal gaat het dan over de manieren waarop we als mens verbaal iets overbrengen naar de ander: het verbale communicatieniveau. Ook aan aspecten die te maken hebben met de non-verbale overdracht, het non-verbale communicatieniveau, wordt tegenwoordig de nodige aandacht besteed, hoewel ik dat nog steeds als te weinig ervaar.

Er is echter een niveau van communicatieoverdracht, dat van nog grotere invloed en betekenis is dan het verbale en het non-verbale niveau. Daar is minder over bekend omdat het niet direct tastbaar en meetbaar is. Terwijl juist dát niveau de beleving van verbinding en oprecht contact bepaalt.

Ook de bekende 'ruis in de communicatie' ontstaat op dat niveau.

Ik heb het benoemd als het derde communicatieniveau of het energetische niveau.

Het is het niveau van overdracht waarbij het gaat om datgene wat je qua beleving en gevoel bij een ander bewerkstelligt door je persoonlijke manier van aanwezig zijn. En vice versa.

Kenmerkend voor dit derde communicatieniveau is dat de feitelijke overdracht niet direct zichtbaar of hoorbaar is. Toch bepalen we op basis van dit energetische niveau of we iemand wel of niet aardig vinden, iemand wel of niet vertrouwen, iemand vermoeiend of inspirerend vinden, opgejaagd worden of juist gerustgesteld, begrepen of gedesillusioneerd. Het is ook het niveau op basis waarvan we iemand aannemen in een functie of op basis waarvan we opdrachten krijgen en wel of niet met een ander willen samenwerken.

Kortom: het energetische niveau is bepalend voor de 'klik'. Het is daarmee dan ook het niveau, dat een doorslaggevende rol speelt in alle intermenselijke contacten.

Maar hoe werkt dat dan? Welke factoren spelen daarbij een rol? Hoe liggen de verbanden met het verbale en non-verbale niveau? Hoe krijg je daar een vinger achter; hoe ga je te werk; hoe pas je het toe? En nog belangrijker: wat kun je er uiteindelijk mee? Wat levert het je op?

Recensie

door Tsenne Kikke
Ondanks het feit dat er over emotie en gevoel wordt geschreven, is het geheel nogal sterk gebouwd op zowel een mechanisch, rationalistisch denken als op een spelen met de verbeeldingswereld. Anders gezegd: het geheel kon me niet overtuigen; dit, ondanks het feit dat haar uitgangspunt zeer goed bedoeld is. Er staat niets in wat je niet in een ander boek van niveau kunt weervinden.

Anderzijds vermoed ik dat het een zeer goed boekje is dat men als werkboek kan gebruiken indien men bij Marie José Falke een workshop volgt

Koop dit boek bij


Bestellen
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht