ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

De Tussentijd

Debbie Molhuizen

De Tussentijd Type: Paperback
Uitgever: Ten Have
Gewicht: 350 gram
Aantal Pagina's: 143
ISBN: 90-259-6091-X
ISBN-13: 978-90-259-6091-9
Categorie: Opleidingen
Richtprijs: € 24,9

Korte Inhoud


De tussentijd is een periode waarin u nadenkt en creatief bezig bent met waar het in het leven werkelijk om gaat. Vervolgens zet u verdere stappen die bij u passen.

De tussentijd heeft als thema: stilstaan bij wat u én anderen werkelijk drijft. Aan zo'n periode hebben steeds meer leidinggevenden en professionals behoefte. Het is een tijd waarin u het oude achter u laat en waarin het nieuwe nog niet bekend is. Die tussentijd bewust doorleven bevordert zelfinzicht en leiderschap.

Het boek is opgebouwd rond de drie fasen van de tussentijd: vertragen, verstillen en verstaan. Debbie Molhuizen geeft bij elke fase een uitleg, waarna ervaringen van personen in beeld worden gebracht door middel van foto's, interviews, bijdragen van gastschrijvers en citaten. Uit tien diepte-interviews met leiders blijkt dat tussentijd efficiency oplevert en een weg is naar werkelijk verbindend leiderschap.

'De tussentijd' is voor professionals en leidinggevenden die zich willen verdiepen, verbinden en bezinnen. Het boek is bijzonder, fraai en full colour uitgevoerd.

Uittreksel


Blz.124: De winst van Tussentijd

Wij hebben aan alle verbindende leiders gevraagd of zij zelf tussentijd creëren en zoals je eerder kon lezen, antwoordden zij volmondig met 'ja'. Over de definitie van de tussentijd werd hier en daar nog wat gedebatteerd, echter in de basis herkennen zij zich allemaal in de behoefte om stil te staan bij wat ertoe doet. Mooi en aardig, tussentijd creëren, de vraag is echter ook: wat levert mij dat op? We hebben deze vraag voorgelegd en dit waren de antwoorden.

`Tussentijd levert mij op, dat ik het grotere geheel weer kan zien,' aldus Van den Boom. 'Mijn levensmotto is: als je haast hebt, moet je gaan stilstaan. In mijn belevenis is een fors deel van de mensheid aan het vooruitvluchten. Ik zeg dan: "Hou nou eens op, ga eens stilstaan, denk nou eens even na wat je aan het doen bent."' Door niet meteen in de actie te schieten of, zoals Van den Boom zegt `de situatie kapot te micromanagen', kun je als leider boven de situatie uitstijgen om te komen tot de juiste keuze. Op die manier kun je voorkomen dat je pas na langere tijd of meerdere crisissen ontdekt dat je met het verkeerde bezig bent geweest.

Het nemen van tussentijd creëert dus ruimte voor nieuwe kansen en biedt gelegenheid om de antwoorden te kunnen horen op vragen die je jezelf stelt. In deze zienswijze klinkt dus ook het vertrouwen op een juist verloop van het proces door, waarbij tussentijd de ruimte omvat om het antwoord te horen of de oplossing te (leren) zien.

Het nemen van tussentijd rendeert ook zakelijk gezien. Jeroen Prevo, manager van de ING-shops in het zuiden van ons land, onderstreept dit met een voorbeeld over het laten slagen van een landelijk veranderproces bij de bank. 'Binnen ING is er een programma dat onze traditionele filialen omvormt naar Bank Shops. Dit veranderprogramma is natuurlijk zeer gestructureerd vormgegeven, maar op een gegeven moment waren er in mijn beleving te veel en te snel veranderingen voor de medewerkers gepland. Als we de planning hadden doorgedrukt, dan waren medewerkers volgens mij afgehaakt. Stilstaan en zien wat leefde op de werkvloer maakte dat ik kon zien dat de invoering van het programma meer tijd nodig had om echt te slagen en daar heb ik mij met succes sterk voor gemaakt,' aldus Prevo. Je kunt door reflecteren en stilstaan blijven doen waar je goed in bent. Je krijgt de mogelijkheid te blijven zien waar jouw talenten liggen en op die manier kun je invulling geven aan jouw levensdoel. Voor Joop Egmond staat vooral het contact met zichzelf centraal. 'Ik krijg contact met de antwoorden die er zijn. Tussentijd geeft ruimte, hernieuwde energie en ruimte om te genieten. Het maakt dat ik kan heroverwegen en nieuwe richtingen kan zien en volgen. Het is voor mij een noodzakelijke voorwaarde. Zonder reflectietijd en stilstand is er geen verbindend leiderschap,' aldus de oprichter en begeleider van InmensGroeien. Volgens Patty van der Vliet is het onontkoombaar dat er zoiets als tussentijd bestaat. `Je kunt nooit naadloos van de ene in de andere fase, van het ene in het andere tijdsgewricht overgaan. Er is natuurlijk altijd een tijd nodig van afkoeling, bezinning, van het formuleren van wat er fout is gegaan en het formuleren van hoe het anders zou kunnen. Wij moeten daar vorm aan geven,' aldus Van der Vliet.

`De vraag is of het wel iets op hoeft te leveren,' vraagt Feld zich af. 'En ten tweede is de vraag of tussentijd diréct iets oplevert. Of dat het eigenlijk pas iets oplevert na een á twee maanden of pas na tien of vijftien jaar. Dat je zelf zoiets hebt van: "O, verrek, dat was toen, daar ben ik nu pas achter of met dat inzicht kan ik nu iets, maar toen niet."'

Tussentijd lijkt voor sommigen te beginnen en te eindigen maar anderen ervaren dat als beknellend. Zij geven aan dat zij in een continue proces van tussentijd verkeren, omdat dit hun de mogelijkheid biedt om in contact met zichzelf te blijven, ruimte te laten voor nieuwe kansen en die te zien en zo vanuit hun kracht in verbinding te staan met hun omgeving. `Tussentijd is er elke dag,' aldus Mirella Visser. De auteur van De zijderoute naar de top heeft deze overtuiging meegenomen uit Azië, waar zij vele jaren voor ING werkte en woonde. 'Daar zijn spiritualiteit en reflectie in het dagelijks leven geïntegreerd, en daar ben ik een groot voorstander van,' aldus Visser. Ook Van den Boom omschrijft het als een doorgaand proces: `Ik stel mezelf elke keer weer de vraag: Wat is dit? Wat gebeurt er hier? Hoe ga ik hiermee om? Wat doet dit met mij? Dus, tussentijd is een permanente verwondering voor mij.' Of zoals Erik Smithuis zich hardop afvraagt: 'Als ik het verhaal hoor van de tussentijd, dan denk ik: als je bewust in het heden wilt leven, "present" zoals het bij Eckhart Tolle heet, ben je dan niet altijd in een tussenfase?' Voor de inspirerende leiders is tussentijd dus zo 'gewoon', dat deze een vast onderdeel van hun dagelijks leven is.

We kunnen ons voorstellen dat het woord 'tussentijd' impliceert dat het begint en ophoudt. Dit is volgens mij echter geen wetmatigheid. Het woord 'tussen' geeft een bepaalde focus en `tijd' helpt ons ook niet echt de relativiteit ervan in te zien. Tussentijd kan dan ook lang en kort, diepgaand of vluchtig, verdiepend en versnellend zijn. En dat is afhankelijk van de manier waarop je in het leven staat en de fase waarin jij je bevindt. Tussentijd lijkt te vatten in één begrip, maar dat is het niet. Het woord pakt je op een manier die voor jou herkenbaar is.

Hoe pakt het jou?

Recensie

door Tsenne Kikke
'Tussentijd' is niet alleen de naam van het bedrijf van de Debie Molhuizen (25/10/71), maar is tevens de periode waarin je creatief nadenkt over de zin van het leven. Hij bestaat uit drie fasen: vertragen (bewust worden), verstillen (bewust zijn) en verstaan (bewust veranderen). Deze fasen om meer zelfinzicht te krijgen zijn onderdeel van een veranderingsproces, dat nog twee andere fasen kent om de gevonden oplossing te implementeren, namelijk verbinden en doen. De namen van de vijf fasen zijn tevens de titels van de hoofdstukken in dit studieboek, waarin dit spirituele veranderingsproces wordt beschreven.

Ter illustratie wordt uit een tiental interviews geciteerd. Onder andere met chef-kok Hans van Wolde, drummer Cesar Zuiderwijk en hoogleraar Business Spiritualiteit Paul de Blot. Ze vertellen hoe zij zelfinzicht vonden en toepasten. Voor elke fase geeft de auteur tips die de lezer moeten helpen bij het ontdekken in welke fase deze zich bevindt en voor het goed doorlopen van de fasen. De ietwat té chaotische, kleurrijke lay-out ,dat eerder op een collage lijkt, is in wezen een verkoopbrochure, in boekvorm. Maar in elk boek vind je wel iets waar je iets aan kunt hebben. Ook in dit boekje kun je, door op een tussentijdse manier te zoeken, misschien wel iets vinden.
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht