ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Meditatief hardlopen voor beginners en gevorderden

Originele titel: Die Seele lauft mit

Michael Bauer

Meditatief hardlopen voor beginners en gevorderden Type: Paperback
Uitgever: Ten Have
Gewicht: 210 gram
Aantal Pagina's: 162
ISBN: 90-259-6084-7
ISBN-13: 978-90-259-6084-1
Categorie: Sport & spel
Richtprijs: € 15,9

Korte Inhoud


Van lopen word je gezond en energiek, dat merkt iedere wandelaar, jogger of hardloper algauw. Wie op een meditatieve manier gaat hardlopen, ervaart ook innerlijke harmonie.

Meditatief hardlopen leert je in het hier en nu te zijn; je wordt er een tevreden mens van en het verhoogt je creativiteit en inlevingsvermogen. Michael Bauer beschrijft welke houding, ademhalingstechnieken en welk tempo hiervoor nodig zijn. De auteur put uit westerse en oosterse spirituele tradities om zijn hardlooptips toe te lichten. Hij laat zich onder meer inspireren door benedictijner spiritualiteit, Tibetaanse monniken en yoga.

De Oostenrijkse Michael Bauer ontwikkelde een unieke verbinding tussen duurlooptrainingen en meditatie. Pas op latere leeftijd werd hij monnik in het Benedictijnerklooster St. Paul in Karinthië.

Uittreksel


Blz. 17: Wat is Spiritualiteit?

Het woord 'spiritualiteit' is een betrekkelijk nieuw begrip dat zijn oorsprong vindt in de christelijke wereld. Het gaat terug op het Latijnse woord spiritus, dat men kan vertalen als 'Heilige Geest' of 'goddelijke energie'. Vandaag de dag beperkt dit begrip zich al lang niet meer tot het gebied van het christendom. Het is een vast bestanddeel geworden van het religieus en filosofisch spraakgebruik.

Van oudsher stellen alle religies zich tot taak om de mensen zin, houvast en levensoriëntatie mee te geven. Daarbij kent elke religie weliswaar zijn eigen vormgeving van spiritualiteit, maar ze zijn alle verbonden door eenzelfde doel. Elke religie gaat tenslotte om geluk, levensvervulling en een geslaagd leven. Levensbekrachtigende spiritualiteit, zoals ik dat versta, wil het ware levensgenot wekken, de mogelijkheden van de mens blootleggen - en wel heel praktisch, in het 'echte leven'. Dat is de rode draad waarop we ons bestaan mogen richten. Het raakt ook gebieden die boven de zinnelijke waarneming uitgaan. Spiritualiteit zorgt ervoor dat we onze blik verruimen, het geheel van het bestaan gaan zien en intensiever gaan beleven. Spiritualiteit wijst erop dat er meer is tussen hemel en aarde dan dat wat we kunnen tellen, wegen en meten.

Spiritualiteit bevordert zelfkennis en zelfverwerkelijking, want ze sluit geen enkel gebied van het menselijk leven uit. Ze vervult ons met be-geest-ering voor het leven, stroopt ons de kleren van droefheid van het lijf en hult ons in levensvreugde. Ze voert ons naar de klaterende bronnen van het bestaan, zodat we daaruit kunnen putten. Een dergelijke heilzame spiritualiteit is niet iets wat heel verheven is. Ze houdt van de wereld en de schepping en roept ons op om mee te werken aan een mooiere toekomst van de aarde. Ieder op zijn eigen plaats en naar zijn eigen vermogen. Spiritualiteit geeft moed om het eigen leven in handen te nemen en daar het beste van te maken. Als je blijvende kalmte, verfrissende rust, innerlijke vrede, tevredenheid, geduld, energie, creatieve volharding, gezonde zelfdiscipline en onvoorwaardelijke liefde zoekt, dan is het pad van de spiritualiteit een goede keus. Je hoeft dat pad alleen maar te gaan. Ga op pad, liefst meteen!

Mijn methode van het meditatieve lopen is een universeel systeem dat berust op de spirituele wijsheid van de wereld. Een bijzonder accent leg ik op de spiritualiteit van het monnikenwezen. Want daarin komt heel duidelijk de essentie naar voren, en die is daardoor voor elke man of vrouw makkelijk en snel te vertalen naar zijn of haar eigen situatie.

Ora et labora - Yin en Yang - Spiritualiteit en het dagelijks leven

Deze al meer dan 1500 jaar oude leus van de ordestichter Benedictus van Nursia brengt op aanschouwelijke wijze onder woorden wat een mens nodig heeft om psychisch en lichamelijk gezond te zijn: ora et labora - bid en werk.

Dit is geen vrome spreuk die alleen werkt in de afzondering van een klooster. Nee, het is een program dat goed is voor iedereen - ook voor jou. De grondregel 'bid en werk' slaat een brug tussen de twee werelden waarin we ons bewegen, tussen hebben en zijn. Naast de inspanningen die het beroepsleven met zich meebrengt, de zorg voor het gezin, het streven naar het materiële in het leven, verlangt de mens naar rust, ontspanning en vrijheid, naar dragende en stabiele waarden.

Arbeid en gebed - we hebben ze allebei nodig om heel te worden of te kunnen zijn. We zoeken het midden, want elke onevenwichtigheid of eenzijdigheid leidt op den duur tot ontevredenheid en maakt ons ziek. Onafgebroken zwoegen schaadt ons evenzeer als voortdurend nietsdoen. Balans en tegenstellingen zijn het natuurlijke ritme van het bestaan: dag en nacht, licht en donker, zoet en zuur, geluk en leed, lachen en huilen, rust en beweging. Yin en yang moeten harmonisch samenvloeien.

De filosofische grondgedachte van het ora et labora kan het dagelijks leven verrijken, want het is de oefenplaats en graadmeter van een draagkrachtige spiritualiteit. Hoe sta je tegenover je werk? Hoe ga je met jezelf en je eigen krachten om? Pleeg je roofbouw op de aan jou toevertrouwde kracht? Hoe behandel je je medemensen, collega's, cliënten, je levenspartner en de dingen waarmee je dagelijks omgaat? De respectvolle omgang met de wereld - vooral ook met jezelf - is een van de belangrijkste doelen van alle spirituele systemen.

En wat verbergt zich achter het ora? Bid - dat betekent niet dat je gedachteloos allerlei teksten moet opdreunen, maar het dringt juist aan op een zorgvuldige omgang met de ruwe diamant van het leven, die je tot een fonkelende edelsteen mag maken. Maar uiteindelijk blijft het je eigen keuze.

Ora et labora voert de spiritualiteit uit de beschermde ruimte van de innerlijkheid naar de open wereld. Want wat heb je aan een spiritualiteit die in een geïsoleerde ruimte kortstondig euforische gevoelens oproept, maar als een kaartenhuis in elkaar stort bij het minste of geringste zuchtje. Ook in een storm moet het huis blijven staan. Ja, juist dan! Alleen spiritualiteit die op een stevig fundament is gebouwd, kan houvast en zekerheid geven. Ze vereist een minimum aan engagement, maar is steeds eerlijk tegenover mensen. Want heilzame spiritualiteit kan het dagelijks leven aan en is 'weerbestendig'!

De vraag naar God

Spiritualiteit is ook altijd verbonden met een hoger wezen, een sfeer van transcendentie, die we God noemen. Laat dit woord eens over je lippen rollen. Welke gevoelens en beelden komen bij je op, als je dit woord hoort? Wees een moment stil en observeer welke beelden er naar boven komen. Wie of wat is God voor jou? Een oude man met een baard en een grimmige blik en een opgeheven vingertje? Een 'hij', een 'zij' of een `het'? Lacht God naar je? Heeft God menselijke trekken en eigenschappen? Of is hij totaal anders, ongrijpbaar, niet voorstelbaar?

Recensie

door Tsenne Kikke
'Meditatief hardlopen voor beginners en gevorderden' bestaat uit twee delen: 'Verlangen naar heelheid- de spirituele weg', en het meer praktische deel dat heel toepasselijk heet: 'De praktijk'. Michael Bauer is monnik en dat is goed merkbaar in het hele boek, maar vooral in het eerste deel. Meditatief hardlopen is doorspekt met citaten uit de Bijbel, maar die verhelderend inwerken.

Het boek leest als een creatieve mix van mindfulness, theologie, de Bijbel en The Secret. Het woordgebruik is vrij wollig, en doet soms denken aan een preek. Bij preken krijgt men vaak het gevoel dat de dominee zoveel mogelijk moeilijke woorden heeft opgezocht, en die nu allemaal achter elkaar opdreunt. Maar je kunt het natuurlijk ook poëtisch noemen. Ter illustratie:

'Een gemoed vol elan en een optimistische geest zijn van nu af aan je proviand op de reis in het land van tevredenheid en geluk. Het benauwde borstpantser dat tot nu toe de echte vitaliteit in je afsnoerde, valt van je af en maakt dat je weer vrij adem kunt halen.'

In deel twee - beginnende op bladzijde 83 - handelt het eindelijk over hardlopen! En inderdaad roemt Bauer het meditatieve effect van hardlopen. Maar ook hier verliest hij zich veelvuldig in bloemrijke taal en poëzie, waardoor men regelmatig de zinnen enkele malen zal moeten herlezen, vooral de metaforen.

Kortom: Meditatief hardlopen leest niet makkelijk weg, maar is toch de moeite waard voor de hardloper die verdieping zoekt. Wel vereist het enige spirituele lenigheid.

In het praktische deel staan, tussen de bloemrijke taal, een aantal praktische meditatieve oefeningen, die inspirerend zijn, en een extra dimensie geven aan wat anders een 'gewone loop' zou zijn.

Het boek maakt je in elke geval bewust van al het mooie dat hardlopen te bieden heeft!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2023 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht