ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Godzoekers - Van Benedictus tot Oosterhuis

Jurjen Beumer

Godzoekers - Van Benedictus tot Oosterhuis Type: Paperback
Uitgever: Ten Have
Gewicht: 260 gram
Aantal Pagina's: 177
ISBN: 90-259-6082-0
ISBN-13: 978-90-259-6082-7
Categorie: Spiritualiteit
Richtprijs: € 17,9

Korte Inhoud


Godzoekers als Benedictus, Rumi, Oosterhuis en Thich Nhat Hanh hebben in hun geschriften geprobeerd hun diep religieuze ervaringen te verwoorden. In dit fraai vormgegeven boek citeert Jurjen Beumer kernachtige passages uit het werk van 25 godzoekers. En hij schreef er korte meditaties over.

In die meditaties gaat het over de religieuze zoektocht van een bekende denker of meester. Beumer legt daarbij steeds een relatie met zijn eigen, persoonlijke drijfveren en maatschappelijk engagement. Zijn bespiegelingen worden geillustreerd met sfeerfoto's van Stijn Rademaker.

Dr. Jurjen J. Beumer is pastor en theoloog. Sinds 1986 is hij directeur van het oecumenisch diaconaal centrum Stem in de Stad (Haarlem). Hij publiceerde veel boeken over spiritualiteit, waaronder 'De langste reis is de reis naar binnen; Het politiek-mystieke leven van Dag Hammarskjold' (2007) en 'Bidden; Het meest intieme gesprek' (2008). Desanne van Brederode over Bidden: 'Als mijn ziel kon watertanden, deed ze het meteen.'

Uittreksel


Blz. 9: Zoeken is een bezigheid die begint nadat we iets zijn kwijtgeraakt. Het gebeurt ons dagelijks: een pen, een jas, een portemonnee. Het verlies kan dingen betreffen, maar ook personen. Toen wij, jaren geleden alweer, tijdens een vakantie ons dochtertje waren kwijtgeraakt in een overvolle en immens grote kathedraal, sloeg de schrik ons om het hart, paniek brak uit. 'Alles mogen we verliezen en kwijtraken, maar niet dit!' schreeuwde ons op hol geslagen hart. Gelukkig vonden we haar terug. Het bange angstzweet kan mij nog bekruipen als ik eraan terugdenk.

Is het proces van zoeken-en-vinden al intens voor dingen en personen, nog indringender wordt het indien zaken als zingeving, levensbeschouwing en geloof aan de orde komen. Wat zijn we hier kwijtgeraakt, wat is er (nog) te vinden? Om mij heen zie ik talloze zoekers. Wie is niet zoekende? Snakken we niet allemaal naar inzicht, naar wijsheid en een stille Godsvrede in ons hart?

Vooral op geestelijk terrein zijn mensen zoekers. Het is een eindeloos aftasten en ronddwalen in een eveneens eindeloze wereld van ideeën, gedachten, stelsels, ideologieën, filosofieën, godsdiensten en religies. Je kunt er moe en moedeloos van worden. Maar je weet ook dat er zonder jouw heel eigen, persoonlijke zoektocht nooit iets zal oplichten wat voor jou de moeite waard zal zijn. Wie weet, vind je iets of iemand. Wie weet, loop je iemand tegen het lijf die jou de weg wijst in dat woud van opinies en visies. Dáárom ga je door met zoeken. Je kunt en je wilt niet ophouden. Bovendien, niemand begint toch met zoeken als er al niet een vermoeden van vinden is? 'Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan' (Matteüs 7,7).

Dit boek beschrijft vijfentwintig personen die doorgezet hebben, die hun zoektocht naar 'het ware, het goede en het schone' niet hebben opgegeven. Ze hielden vol toen `het leven' niet meteen zijn geheimen blootgaf. Ze gaven zelfs het zoeken niet op toen sommigen van hen er zwaar aan onderdoor moesten gaan. Klist toen hielden ze vol. In die dikwijls barre omstandigheden stuitten ze op het ultieme, op het uiteindelijke. Of zo ze zelf zeggen: 'De Ultieme en Eeuwige vond mij, Iemand raakte mij en bracht mij aan mijn eigen zoeken en vinden voorbij. Ik wérd gevonden, even overzag ik waarom en waartoe ik ben'.

Ik houd van deze Godzoekers. Ze zijn van alle tijden en plaatsen. Ik houd van hen vanwege hun geloofsmoed, en omdat ze geen genoegen nemen met gemakkelijke antwoorden. Ze gingen en gaan tot het uiterste. Omdat dáár aan de uiterste boven- en onderkant van mens en wereld inzichten te vinden zijn die ons kracht en spirit geven, die ons thuisbrengen bij onszelf én de naaste, die ons kunnen helpen de wereld te verstaan.

Vijfentwintig Godzoekers zijn het geworden. Precies in het midden van dit boek staat Hij aan wie ik mijn hart het meest heb verpand.

Ik beschrijf kort wat deze vrouwen en mannen bewoog, geef citaten uit hun werk en meng dit met mijn eigen gelovige zoektocht en de tijd waarin we nu leven. De mooie sfeerfoto's van Stijn Rademaker verdiepen de tekst en geven de Godzoekers een zekere lichtheid. Eerder verschenen deze mystieke portretten van Stijn en mij in 'Volzin', tijdschrift voor zinvol leven.

Dat er zegen mag rusten op ieders zoektocht en er soms even een begin van gevónden-worden mag gloren.

Jurjen Beumer - Haarlem, zomer 2010

Recensie

door Tsenne Kikke
Godzoekers als Benedictus, Rumi, Oosterhuis en Thich Nhat Hanh hebben in hun geschriften geprobeerd hun diep religieuze ervaringen te verwoorden. Jurjen Beumer citeert passages uit het werk van 25 godzoekers, en schreef er korte meditaties over. In het voorwoord worden ze door de schrijver 'doorzetters' genoemd, die hun zoektocht naar 'het ware, het goede en schone' nooit hebben opgegeven.

'Godzoekers' handelt over de religieuze zoektocht van de bekende denker of meester. Ieder van hen heeft getracht zijn, of haar religieuze ervaringen te verwoorden. Beumer legt steeds een relatie met zijn eigen, persoonlijke drijfveren en maatschappelijk engagement. Zijn bespiegelingen worden geïllustreerd met foto's van Stijn Rademaker.

De 25 godzoekers zijn: Benedictus - Hildegard van Bingen - Broeder Frans van Assisi - Djalaladdin Rumi - De Wolk van niet-weten - Angelus Silesius - Gerhard Tersteegen - Edith Stein - Antoine de Saint-Exupéry - Dag Hammarskjöld - C.S. Lewis - Paulus van Tarsus - Jezus Christus - Thomas Merton - Dorothy Day - Carlo Carretto - Henri Nouwen - M. Vasalis - Dorothee Sölle - Broeder Roger Schutz - Abbé Pierre - Thich Nhat Hanh - Herman Andriessen - Maria de Groot en Huub Oosterhuis.

Qua basisconcept was het geen slecht idee, maar de inhoud geeft ons veel té weinig informatie over de godzoekers zelf. Kortom, het is in wezen een boekje van Jurjen Beumer voor Jurjen Beumer.

Koop dit boek bij


Bestellen
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht